MBO-gediplomeerden op arbeidsmarkt; werkkenmerken, 2007/'08-2008/'09

MBO-gediplomeerden op arbeidsmarkt; werkkenmerken, 2007/'08-2008/'09

Geslacht Leeftijd Opleidingsrichting en sector Herkomstgroepering Kenmerken van het werk Perioden Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Totaal kenmerken van het werk 2007/'08 74.740
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Totaal kenmerken van het werk 2008/'09 76.980
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Met werk, totaal 2007/'08 66.330
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Met werk, totaal 2008/'09 66.390
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Minder dan 12 uur werkzaam per week 2007/'08 1.770
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Minder dan 12 uur werkzaam per week 2008/'09 2.430
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering 12 uur of meer werkzaam per week 2007/'08 64.560
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering 12 uur of meer werkzaam per week 2008/'09 63.960
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Eén baan 2007/'08 59.450
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Eén baan 2008/'09 59.590
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Twee of meer banen 2007/'08 6.880
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Twee of meer banen 2008/'09 6.800
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, totaal 2007/'08 65.700
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, totaal 2008/'09 65.680
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, voltijd werkzaam 2007/'08 19.540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, voltijd werkzaam 2008/'09 19.630
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, deeltijd werkzaam 2007/'08 46.160
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, deeltijd werkzaam 2008/'09 46.050
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zelfstandigen, totaal 2007/'08 1.120
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zelfstandigen, totaal 2008/'09 1.240
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zonder werk 2007/'08 8.410
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zonder werk 2008/'09 10.590
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Totaal kenmerken van het werk 2007/'08 36.370
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Totaal kenmerken van het werk 2008/'09 37.820
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Met werk, totaal 2007/'08 32.470
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Met werk, totaal 2008/'09 32.490
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Minder dan 12 uur werkzaam per week 2007/'08 710
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Minder dan 12 uur werkzaam per week 2008/'09 1.010
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering 12 uur of meer werkzaam per week 2007/'08 31.760
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering 12 uur of meer werkzaam per week 2008/'09 31.490
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Eén baan 2007/'08 29.700
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Eén baan 2008/'09 29.850
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Twee of meer banen 2007/'08 2.770
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Twee of meer banen 2008/'09 2.640
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, totaal 2007/'08 31.970
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, totaal 2008/'09 31.940
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, voltijd werkzaam 2007/'08 13.300
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, voltijd werkzaam 2008/'09 13.730
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, deeltijd werkzaam 2007/'08 18.670
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, deeltijd werkzaam 2008/'09 18.210
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zelfstandigen, totaal 2007/'08 810
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zelfstandigen, totaal 2008/'09 870
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zonder werk 2007/'08 3.910
Mannen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zonder werk 2008/'09 5.330
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Totaal kenmerken van het werk 2007/'08 38.360
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Totaal kenmerken van het werk 2008/'09 39.160
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Met werk, totaal 2007/'08 33.860
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Met werk, totaal 2008/'09 33.900
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Minder dan 12 uur werkzaam per week 2007/'08 1.060
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Minder dan 12 uur werkzaam per week 2008/'09 1.430
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering 12 uur of meer werkzaam per week 2007/'08 32.800
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering 12 uur of meer werkzaam per week 2008/'09 32.470
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Eén baan 2007/'08 29.750
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Eén baan 2008/'09 29.740
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Twee of meer banen 2007/'08 4.110
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Twee of meer banen 2008/'09 4.160
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, totaal 2007/'08 33.730
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, totaal 2008/'09 33.740
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, voltijd werkzaam 2007/'08 6.240
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, voltijd werkzaam 2008/'09 5.900
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, deeltijd werkzaam 2007/'08 27.490
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Werknemers, deeltijd werkzaam 2008/'09 27.840
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zelfstandigen, totaal 2007/'08 310
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zelfstandigen, totaal 2008/'09 370
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zonder werk 2007/'08 4.500
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opleidingsrichting en sector Totaal herkomstgroepering Zonder werk 2008/'09 5.270
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over mbo-gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt naar leeftijd, leerweg, diplomaniveau, sector en opleidingsrichting van het diploma, kenmerken van het werk, herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf schooljaar 2007/'08 tot en met schooljaar 2008/'09.

Status van de cijfers:
De cijfers voor beide schooljaren zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door MBO; schoolverlaters, arbeidsmarktpositie. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters
Schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die in de beschreven periode een mbo-diploma behaalden.

Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het schooljaar het (bekostigd) onderwijs verlaten.

Hier zijn alleen de mbo-gediplomeerden opgenomen die in hun laatste schooljaar een voltijd opleiding (bol-voltijd of bbl) volgden.
Personen die ingeschreven stonden als bol-deeltijd en personen die geen onderwijs volgden, maar slechts ingeschreven stonden voor het doen van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de onderzoekspopulatie.