DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio


Deze tabel toont per psychische aandoening het aantal zorgtrajecten in de geestelijke gezondheidszorg, voor zover deze wordt gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties), uitgesplitst naar regio. Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ. Een zorgtraject bestaat uit een of meer DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). In de tabel kan voor een specifieke diagnose zowel het aantal zorgtrajecten worden getoond waarvoor deze diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als ook het aantal zorgtrajecten waarvoor deze diagnose als primaire of nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: zowel het aantal zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving een bijkomende (neven)diagnose was die van invloed was op de behandeling. De tabel toont zowel het aantal zorgtrajecten met een of meer in het verslagjaar gesloten DBC's, als het aantal zorgtrajecten waarbinnen in het verslagjaar DBC's werden gesloten of alleen geopend (lopende DBC's).

Gegevens beschikbaar vanaf 2009

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief, de cijfers van de 2015 en 2016 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 april 2019:
De voorlopige cijfers voor 2015 en 2016 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2014 zijn nu definitief.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vanwege veranderingen in diagnoseclassificatie en minder gedetailleerde brongegevens is het niet duidelijk of er nog nieuwe cijfers aan deze tabel worden toegevoegd.

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Perioden Regio's DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBCZorgtrajecten (per 100 000 inwoners)Primaire diagnoses (per 100.000 inwoners) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBCZorgtrajecten (per 100 000 inwoners)Primaire diagnoses (per 100.000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Nederland 5.115 3.666
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Nederland 5.052 3.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Groningen (PV) 6.729 4.888
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Groningen (PV) 6.821 5.307
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Friesland (PV) 5.389 3.461
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Friesland (PV) 5.463 3.727
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Drenthe (PV) 5.125 3.913
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Drenthe (PV) 4.569 3.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Overijssel (PV) 4.259 3.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Overijssel (PV) 4.094 2.893
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Flevoland (PV) 4.515 3.218
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Flevoland (PV) 4.369 3.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Gelderland (PV) 4.674 3.348
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Gelderland (PV) 4.655 3.321
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Utrecht (PV) 5.156 3.764
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Utrecht (PV) 5.075 3.591
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Noord-Holland (PV) 5.719 4.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Noord-Holland (PV) 5.675 4.039
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Zuid-Holland (PV) 5.131 3.684
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Zuid-Holland (PV) 4.961 3.569
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Zeeland (PV) 4.517 3.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Zeeland (PV) 5.000 3.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Noord-Brabant (PV) 4.696 3.323
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Noord-Brabant (PV) 4.727 3.333
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2015* Limburg (PV) 5.552 3.997
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Limburg (PV) 5.524 3.895
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Nederland 174 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Nederland 146 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Groningen (PV) 540 407
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Groningen (PV) 324 316
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Friesland (PV) 149 130
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Friesland (PV) 110 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Drenthe (PV) 305 244
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Drenthe (PV) 235 193
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Overijssel (PV) 106 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Overijssel (PV) 102 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Flevoland (PV) 81 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Flevoland (PV) 66 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Gelderland (PV) 83 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Gelderland (PV) 87 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Utrecht (PV) 123 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Utrecht (PV) 124 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Noord-Holland (PV) 232 182
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Noord-Holland (PV) 178 129
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Zuid-Holland (PV) 146 106
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Zuid-Holland (PV) 145 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Zeeland (PV) 90 76
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Zeeland (PV) 52 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Noord-Brabant (PV) 162 119
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Noord-Brabant (PV) 138 103
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2015* Limburg (PV) 272 192
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Limburg (PV) 218 169
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Nederland 425 297
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Nederland 419 299
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Groningen (PV) 467 414
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Groningen (PV) 194 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Friesland (PV) 494 428
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Friesland (PV) 229 190
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Drenthe (PV) 304 275
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Drenthe (PV) 122 102
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Overijssel (PV) 487 322
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Overijssel (PV) 505 367
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Flevoland (PV) 392 265
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Flevoland (PV) 403 272
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Gelderland (PV) 268 192
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Gelderland (PV) 262 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Utrecht (PV) 169 118
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Utrecht (PV) 384 181
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Noord-Holland (PV) 573 382
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Noord-Holland (PV) 609 424
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Zuid-Holland (PV) 471 309
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Zuid-Holland (PV) 443 352
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Zeeland (PV) 374 266
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Zeeland (PV) 345 282
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Noord-Brabant (PV) 383 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Noord-Brabant (PV) 410 271
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2015* Limburg (PV) 531 368
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Limburg (PV) 520 386
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Nederland 1.336 924
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Nederland 1.314 909
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Groningen (PV) 1.582 1.046
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Groningen (PV) 1.773 1.247
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Friesland (PV) 1.367 823
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Friesland (PV) 1.375 931
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Drenthe (PV) 1.250 890
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Drenthe (PV) 1.187 840
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Overijssel (PV) 1.037 735
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Overijssel (PV) 980 684
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Flevoland (PV) 1.057 693
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Flevoland (PV) 1.047 680
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Gelderland (PV) 1.350 939
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Gelderland (PV) 1.348 943
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Utrecht (PV) 1.354 969
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Utrecht (PV) 1.235 871
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Noord-Holland (PV) 1.542 1.067
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Noord-Holland (PV) 1.531 1.048
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Zuid-Holland (PV) 1.384 964
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Zuid-Holland (PV) 1.342 925
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Zeeland (PV) 1.298 931
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Zeeland (PV) 1.379 917
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Noord-Brabant (PV) 1.149 791
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Noord-Brabant (PV) 1.131 793
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2015* Limburg (PV) 1.347 942
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Limburg (PV) 1.318 898
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Nederland 799 528
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Nederland 824 543
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Groningen (PV) 1.025 665
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Groningen (PV) 1.123 770
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Friesland (PV) 1.072 576
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Friesland (PV) 1.396 847
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Drenthe (PV) 881 614
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Drenthe (PV) 865 599
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Overijssel (PV) 649 430
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Overijssel (PV) 632 435
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Flevoland (PV) 729 473
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Flevoland (PV) 734 474
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Gelderland (PV) 776 518
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Gelderland (PV) 787 520
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Utrecht (PV) 818 561
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Utrecht (PV) 783 527
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Noord-Holland (PV) 903 609
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Noord-Holland (PV) 914 600
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Zuid-Holland (PV) 816 546
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Zuid-Holland (PV) 818 546
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Zeeland (PV) 756 516
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Zeeland (PV) 979 547
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Noord-Brabant (PV) 684 447
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Noord-Brabant (PV) 707 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2015* Limburg (PV) 647 422
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Limburg (PV) 665 433
Bron: CBS.
Verklaring van tekens