DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; regio, 2009-2016

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; regio, 2009-2016

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Perioden Regio's DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire diagnoses (per 100 000 inwoners) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire diagnoses (per 100 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Nederland 5.052 3.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Groningen (PV) 6.821 5.307
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Fryslân (PV) 5.463 3.727
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Drenthe (PV) 4.569 3.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Overijssel (PV) 4.094 2.893
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Flevoland (PV) 4.369 3.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Gelderland (PV) 4.655 3.321
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Utrecht (PV) 5.075 3.591
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Noord-Holland (PV) 5.675 4.039
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Zuid-Holland (PV) 4.961 3.569
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Zeeland (PV) 5.000 3.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Noord-Brabant (PV) 4.727 3.333
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal alle diagnosen 2016* Limburg (PV) 5.524 3.895
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Nederland 146 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Groningen (PV) 324 316
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Fryslân (PV) 110 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Drenthe (PV) 235 193
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Overijssel (PV) 102 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Flevoland (PV) 66 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Gelderland (PV) 87 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Utrecht (PV) 124 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Noord-Holland (PV) 178 129
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Zuid-Holland (PV) 145 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Zeeland (PV) 52 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Noord-Brabant (PV) 138 103
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* Limburg (PV) 218 169
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Nederland 419 299
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Groningen (PV) 194 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Fryslân (PV) 229 190
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Drenthe (PV) 122 102
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Overijssel (PV) 505 367
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Flevoland (PV) 403 272
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Gelderland (PV) 262 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Utrecht (PV) 384 181
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Noord-Holland (PV) 609 424
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Zuid-Holland (PV) 443 352
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Zeeland (PV) 345 282
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Noord-Brabant (PV) 410 271
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* Limburg (PV) 520 386
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Nederland 1.314 909
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Groningen (PV) 1.773 1.247
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Fryslân (PV) 1.375 931
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Drenthe (PV) 1.187 840
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Overijssel (PV) 980 684
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Flevoland (PV) 1.047 680
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Gelderland (PV) 1.348 943
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Utrecht (PV) 1.235 871
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Noord-Holland (PV) 1.531 1.048
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Zuid-Holland (PV) 1.342 925
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Zeeland (PV) 1.379 917
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Noord-Brabant (PV) 1.131 793
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* Limburg (PV) 1.318 898
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Nederland 824 543
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Groningen (PV) 1.123 770
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Fryslân (PV) 1.396 847
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Drenthe (PV) 865 599
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Overijssel (PV) 632 435
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Flevoland (PV) 734 474
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Gelderland (PV) 787 520
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Utrecht (PV) 783 527
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Noord-Holland (PV) 914 600
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Zuid-Holland (PV) 818 546
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Zeeland (PV) 979 547
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Noord-Brabant (PV) 707 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* Limburg (PV) 665 433
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per psychische aandoening het aantal zorgtrajecten in de geestelijke gezondheidszorg, voor zover deze wordt gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties), uitgesplitst naar regio. Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ. Een zorgtraject bestaat uit een of meer DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). In de tabel kan voor een specifieke diagnose zowel het aantal zorgtrajecten worden getoond waarvoor deze diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als ook het aantal zorgtrajecten waarvoor deze diagnose als primaire of nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: zowel het aantal zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving een bijkomende (neven)diagnose was die van invloed was op de behandeling. De tabel toont zowel het aantal zorgtrajecten met een of meer in het verslagjaar gesloten DBC's, als het aantal zorgtrajecten waarbinnen in het verslagjaar DBC's werden gesloten of alleen geopend (lopende DBC's).

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015 en 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege beperkingen in de mate van detail in de bronregistratie is het niet meer mogelijk deze tabellen voort te zetten.
Zie paragraaf 3 voor een link naar nieuwe GGZ-tabellen naar hoofdgroepdiagnoses.

Toelichting onderwerpen

DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC. Dit aantal omvat alle zorgtrajecten met gesloten DBC's en zorgtrajecten met aan het eind van het verslagjaar nog openstaande DBC's, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners)
Het aantal zorgtrajecten per 100 000 inwoners van de gemiddelde Nederlandse bevolking binnen de betreffende categorie. De gemiddelde bevolking is het gemiddelde van twee 1 januari-standen.
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar gesloten DBC, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet). Dit aantal omvat niet de zorgtrajecten met alleen een in het verslagjaar geopende DBC die aan het eind van het verslagjaar nog openstaat.

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners)
Het aantal zorgtrajecten per 100 000 inwoners van de gemiddelde Nederlandse bevolking binnen de betreffende categorie. De gemiddelde bevolking is het gemiddelde van twee 1 januari-standen.
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.