DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; zorgkenmerken, 2009-2016

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; zorgkenmerken, 2009-2016

Geslacht Leeftijd Zorgkenmerken Diagnosen GGZ Perioden DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten Primaire diagnoses (aantal) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten Primaire diagnoses (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten Totaal alle diagnosen 2016* 860.450 613.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1 Totaal stoornissen in de kindertijd 2016* 74.625 48.715
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.1 Zwakzinnigheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.2 Totaal leerstoornissen 2016* 35 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.2.1 Leesstoornis 2016* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.2.2 Leerstoornis: overig of NAO 2016* 35 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.3 Stoornissen motorische vaardigheden 2016* 5 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.4 Communicatiestoornissen 2016* 45 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.5 Totaal pervasieve ontwikk.stoorn. 2016* 34.605 22.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.5.1 Perv.ontw.st.: autistische stoorn. 2016* 10.480 6.345
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.5.2 Perv.ontw.st.: overig of NAO 2016* 24.125 16.515
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6 Totaal aandacht- en gedragsstoorn. 2016* 38.440 24.765
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6.1 Aandachtstekort: hyperactiviteit 2016* 37.485 24.075
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6.2 Totaal gedragsstoornissen 2016* 955 690
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6.2.1 Gedragsstoornis 2016* 230 145
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6.2.2 Gedrag: opposit.-opstandig 2016* 205 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6.2.3 Gedrag: overig of NAO 2016* 515 380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.7 Voedings- en eetstoorn. kindertijd 2016* 5 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.8 Totaal Tic-stoornissen 2016* 325 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.8.1 Tic-stoorn.: Gilles de la Tourette 2016* 235 175
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.8.2 Tic-stoornis: Overig of NAO 2016* 90 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.9 Stoornissen in de zindelijkheid 2016* 5 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.10 Totaal overige stoorn. kindertijd 2016* 1.150 770
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.10.1 Overig kindertijd: separatieangst 2016* 130 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.10.2 Ov.kind.tijd: selectief mutisme 2016* 15 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.10.3 Ov.kind.tijd: react.hechtingsst. 2016* 485 320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.10.4 Overig kindertijd: overig of NAO 2016* 520 350
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 24.900 18.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 2.1 Delirium 2016* 1.575 1.405
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 2.2 Dementie 2016* 13.955 10.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 2.3 Amnestische stoornissen 2016* 760 585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 2.4 Cognitieve stoorn.: overig of NAO 2016* 8.605 6.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 3 Psychische st. door somatische aand. 2016* 2.705 1.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 71.420 50.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.1 Totaal aan alcohol gebonden stoorn. 2016* 34.190 24.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.1.1 Alcoholmisbruik 2016* 2.150 1.635
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.1.2 Alcoholafhankelijkheid 2016* 31.610 22.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.1.3 Alcohol: overig of NAO stoornis 2016* 430 350
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. 2016* 11.315 7.905
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.2.1 Cannabismisbruik 2016* 415 335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.2.2 Cannabisafhankelijkheid 2016* 10.900 7.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.2.3 Cannabis: overige of NAO stoornis 2016* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.3 Totaal aan cocaïne gebonden stoorn. 2016* 7.970 5.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.3.1 Cocaïnemisbruik 2016* 470 355
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.3.2 Cocaïneafhankelijkheid 2016* 7.500 5.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.3.3 Cocaïne: overige of NAO stoornis 2016* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.4 Totaal verschill. middelen geb. st. 2016* 3.020 2.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.4.1 Afhankelijkheid verschill. midd. 2016* 3.020 2.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.5 Totaal stoorn. ov. of onb. middel 2016* 14.920 11.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.5.1 Misbruik overige of onbekend midd. 2016* 445 335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.5.2 Afhankelijkheid ov. of onb. middel 2016* 13.775 10.245
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.5.3 Ov. of onb.midd.: ov./NAO stoorn. 2016* 700 550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5 Totaal schizofrenie e.a. psychot. st. 2016* 69.030 52.745
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1 Totaal schizofrenie 2016* 31.900 25.115
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1.1 Schizofrenie: paranoïde type 2016* 23.685 18.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1.2 Schizofrenie: gedesorganis. type 2016* 3.350 2.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1.3 Schizofrenie: katatone type 2016* 365 300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1.4 Schizofrenie: ongediff. type 2016* 2.920 2.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1.5 Schizofrenie: overig of NAO 2016* 1.580 1.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.2 Schizofreniforme stoornis 2016* 650 490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.3 Schizoaffectieve stoornis 2016* 9.570 7.495
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.4 Waanstoornis 2016* 2.560 1.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.5 Psychotische stoorn: overig of NAO 2016* 24.350 17.785
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 223.795 154.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.1 Totaal depressieve stoornissen 2016* 184.600 125.665
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.1.1 Depressieve st: eenmalige episode 2016* 65.450 44.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.1.2 Depressieve stoornis: recidiverend 2016* 80.420 55.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.1.3 Depressieve stoornis: dysthyme st. 2016* 22.965 15.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.1.4 Depressieve stoorn: overig of NAO 2016* 15.765 10.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.2 Totaal bipolaire stoornissen 2016* 32.340 24.535
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.2.1 Bipolaire stoornis: bipolair I 2016* 20.880 15.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.2.2 Bipolaire stoornis: bipolair II 2016* 9.040 6.765
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.2.3 Bipolaire stoornis: cyclothyme st. 2016* 400 290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.2.4 Bipolaire stoornis: overig of NAO 2016* 2.020 1.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.3 Stemmingsstoornis: overig of NAO 2016* 6.855 4.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7 Totaal angststoornissen 2016* 140.285 92.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.1 Paniekstoornis zonder agorafobie 2016* 8.435 5.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.2 Paniekstoornis met agorafobie 2016* 11.935 8.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.3 Agorafobie zonder paniekstoornis 2016* 310 185
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.4 Specifieke fobie 2016* 1.040 710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.5 Sociale fobie 2016* 8.285 5.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.6 Obsessieve-compulsieve stoornis 2016* 11.570 7.775
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.7 Posttraumatische stress-stoornis 2016* 58.085 38.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.8 Acute stressstoornis 2016* 1.155 810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.9 Gegeneraliseerde angststoornis 2016* 17.240 11.345
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.10 Angststoornissen: overig of NAO 2016* 22.235 14.465
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8 Totaal somatoforme stoornissen 2016* 30.455 20.675
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8.1 Somatisatiestoornis 2016* 935 700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8.2 Conversiestoornis 2016* 2.080 1.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8.3 Pijnstoornis 2016* 6.555 4.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8.4 Hypochondrie/strns. lichaamsbeleving 2016* 2.215 1.495
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8.5 Somatoforme stoornis: overig of NAO 2016* 18.670 12.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 9 Nagebootste stoornissen 2016* 35 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 10 Dissociatieve stoornissen 2016* 2.530 1.775
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 11 Totaal seksuele en genderid. stoorn. 2016* 2.425 1.425
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 11.1 Seksuele disfuncties 2016* 290 220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 11.2 Genderidentiteitsstoornissen 2016* 920 420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 11.3 Seksuele stoorn.: overig of NAO 2016* 1.210 785
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 12 Totaal eetstoornissen 2016* 11.000 7.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 12.1 Anorexia nervosa 2016* 2.945 2.080
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per psychische aandoening het aantal zorgtrajecten in de geestelijke gezondheidszorg, voor zover deze wordt gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ. Een zorgtraject bestaat uit een of meer DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). In de tabel kan voor een specifieke diagnose zowel het aantal zorgtrajecten worden getoond waarvoor deze diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als ook het aantal zorgtrajecten waarvoor deze diagnose als primaire of nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: zowel het aantal zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving een bijkomende (neven)diagnose was die van invloed was op de behandeling. De tabel toont zowel het aantal zorgtrajecten met een of meer in het verslagjaar gesloten DBC's, als het aantal zorgtrajecten waarbinnen in het verslagjaar DBC's werden gesloten of alleen geopend (lopende DBC's). Zorgtrajecten worden onderscheiden in nieuwe of voortgezette behandelingen, zorg met of zonder verblijf, behandeling in een instelling of in een praktijk, het behandelcircuit en de reden van afsluiten van de laatste DBC in het zorgtraject.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015 en 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege beperkingen in de mate van detail in de bronregistratie is het niet meer mogelijk deze tabellen voort te zetten.
Zie paragraaf 3 voor een link naar nieuwe GGZ-tabellen naar hoofdgroepdiagnoses.

Toelichting onderwerpen

DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC. Dit aantal omvat alle zorgtrajecten met gesloten DBC's en zorgtrajecten met aan het eind van het verslagjaar nog openstaande DBC's, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar gesloten DBC, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet). Dit aantal omvat niet de zorgtrajecten met alleen een in het verslagjaar geopende DBC die aan het eind van het verslagjaar nog openstaat.

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.