DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; zorgkenmerken, 2009-2016

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; zorgkenmerken, 2009-2016

Geslacht Leeftijd Zorgkenmerken Diagnosen GGZ Perioden
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten Totaal alle diagnosen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1 Totaal stoornissen in de kindertijd 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.1 Zwakzinnigheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.2 Totaal leerstoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.2.1 Leesstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.2.2 Leerstoornis: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.3 Stoornissen motorische vaardigheden 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.4 Communicatiestoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.5 Totaal pervasieve ontwikk.stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.5.1 Perv.ontw.st.: autistische stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.5.2 Perv.ontw.st.: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6 Totaal aandacht- en gedragsstoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6.1 Aandachtstekort: hyperactiviteit 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6.2 Totaal gedragsstoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6.2.1 Gedragsstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6.2.2 Gedrag: opposit.-opstandig 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.6.2.3 Gedrag: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.7 Voedings- en eetstoorn. kindertijd 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.8 Totaal Tic-stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.8.1 Tic-stoorn.: Gilles de la Tourette 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.8.2 Tic-stoornis: Overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.9 Stoornissen in de zindelijkheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.10 Totaal overige stoorn. kindertijd 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.10.1 Overig kindertijd: separatieangst 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.10.2 Ov.kind.tijd: selectief mutisme 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.10.3 Ov.kind.tijd: react.hechtingsst. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 1.10.4 Overig kindertijd: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 2.1 Delirium 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 2.2 Dementie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 2.3 Amnestische stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 2.4 Cognitieve stoorn.: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 3 Psychische st. door somatische aand. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.1 Totaal aan alcohol gebonden stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.1.1 Alcoholmisbruik 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.1.2 Alcoholafhankelijkheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.1.3 Alcohol: overig of NAO stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.2.1 Cannabismisbruik 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.2.2 Cannabisafhankelijkheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.2.3 Cannabis: overige of NAO stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.3 Totaal aan cocaïne gebonden stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.3.1 Cocaïnemisbruik 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.3.2 Cocaïneafhankelijkheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.3.3 Cocaïne: overige of NAO stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.4 Totaal verschill. middelen geb. st. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.4.1 Afhankelijkheid verschill. midd. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.5 Totaal stoorn. ov. of onb. middel 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.5.1 Misbruik overige of onbekend midd. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.5.2 Afhankelijkheid ov. of onb. middel 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 4.5.3 Ov. of onb.midd.: ov./NAO stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5 Totaal schizofrenie e.a. psychot. st. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1 Totaal schizofrenie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1.1 Schizofrenie: paranoïde type 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1.2 Schizofrenie: gedesorganis. type 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1.3 Schizofrenie: katatone type 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1.4 Schizofrenie: ongediff. type 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.1.5 Schizofrenie: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.2 Schizofreniforme stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.3 Schizoaffectieve stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.4 Waanstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 5.5 Psychotische stoorn: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.1 Totaal depressieve stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.1.1 Depressieve st: eenmalige episode 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.1.2 Depressieve stoornis: recidiverend 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.1.3 Depressieve stoornis: dysthyme st. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.1.4 Depressieve stoorn: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.2 Totaal bipolaire stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.2.1 Bipolaire stoornis: bipolair I 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.2.2 Bipolaire stoornis: bipolair II 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.2.3 Bipolaire stoornis: cyclothyme st. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.2.4 Bipolaire stoornis: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 6.3 Stemmingsstoornis: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7 Totaal angststoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.1 Paniekstoornis zonder agorafobie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.2 Paniekstoornis met agorafobie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.3 Agorafobie zonder paniekstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.4 Specifieke fobie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.5 Sociale fobie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.6 Obsessieve-compulsieve stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.7 Posttraumatische stress-stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.8 Acute stressstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.9 Gegeneraliseerde angststoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 7.10 Angststoornissen: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8 Totaal somatoforme stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8.1 Somatisatiestoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8.2 Conversiestoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8.3 Pijnstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8.4 Hypochondrie/strns. lichaamsbeleving 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 8.5 Somatoforme stoornis: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 9 Nagebootste stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 10 Dissociatieve stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 11 Totaal seksuele en genderid. stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 11.1 Seksuele disfuncties 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 11.2 Genderidentiteitsstoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 11.3 Seksuele stoorn.: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 12 Totaal eetstoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal zorgtrajecten 12.1 Anorexia nervosa 2016*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per psychische aandoening het aantal zorgtrajecten in de geestelijke gezondheidszorg, voor zover deze wordt gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ. Een zorgtraject bestaat uit een of meer DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). In de tabel kan voor een specifieke diagnose zowel het aantal zorgtrajecten worden getoond waarvoor deze diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als ook het aantal zorgtrajecten waarvoor deze diagnose als primaire of nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: zowel het aantal zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving een bijkomende (neven)diagnose was die van invloed was op de behandeling. De tabel toont zowel het aantal zorgtrajecten met een of meer in het verslagjaar gesloten DBC's, als het aantal zorgtrajecten waarbinnen in het verslagjaar DBC's werden gesloten of alleen geopend (lopende DBC's). Zorgtrajecten worden onderscheiden in nieuwe of voortgezette behandelingen, zorg met of zonder verblijf, behandeling in een instelling of in een praktijk, het behandelcircuit en de reden van afsluiten van de laatste DBC in het zorgtraject.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015 en 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege beperkingen in de mate van detail in de bronregistratie is het niet meer mogelijk deze tabellen voort te zetten.
Zie paragraaf 3 voor een link naar nieuwe GGZ-tabellen naar hoofdgroepdiagnoses.

Toelichting onderwerpen