DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; zorgkenmerken, 2009-2016

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; zorgkenmerken, 2009-2016

Geslacht Leeftijd Zorgkenmerken Diagnosen GGZ Perioden DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten Primaire diagnoses (aantal) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten Primaire diagnoses (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgvraag: nieuw Totaal alle diagnosen 2016* 376.010 175.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgvraag: nieuw 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 12.235 6.905
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgvraag: nieuw 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 33.315 15.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgvraag: nieuw 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 82.705 27.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgvraag: nieuw 7 Totaal angststoornissen 2016* 60.145 18.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgvraag: vervolg Totaal alle diagnosen 2016* 484.445 437.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgvraag: vervolg 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 12.665 11.795
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgvraag: vervolg 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 38.105 35.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgvraag: vervolg 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 141.090 127.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgvraag: vervolg 7 Totaal angststoornissen 2016* 80.135 73.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgtraject: zonder verblijf Totaal alle diagnosen 2016* 793.285 568.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgtraject: zonder verblijf 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 22.195 16.665
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgtraject: zonder verblijf 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 55.190 40.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgtraject: zonder verblijf 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 209.595 146.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgtraject: zonder verblijf 7 Totaal angststoornissen 2016* 135.800 89.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgtraject: met verblijf Totaal alle diagnosen 2016* 67.165 44.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgtraject: met verblijf 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 2.705 2.035
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgtraject: met verblijf 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 16.230 10.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgtraject: met verblijf 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 14.200 8.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zorgtraject: met verblijf 7 Totaal angststoornissen 2016* 4.480 2.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Behandeling: in praktijk Totaal alle diagnosen 2016* 139.585 94.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal Behandeling: in praktijk 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 570 410
Totaal mannen en vrouwen Totaal Behandeling: in praktijk 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 525 380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Behandeling: in praktijk 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 53.655 36.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Behandeling: in praktijk 7 Totaal angststoornissen 2016* 36.035 23.935
Totaal mannen en vrouwen Totaal Behandeling: in instelling Totaal alle diagnosen 2016* 720.865 518.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Behandeling: in instelling 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 24.330 18.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Behandeling: in instelling 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 70.895 50.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Behandeling: in instelling 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 170.140 118.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal Behandeling: in instelling 7 Totaal angststoornissen 2016* 104.245 68.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: vanwege cliënt Totaal alle diagnosen 2016* 43.145 43.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: vanwege cliënt 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 1.670 1.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: vanwege cliënt 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 8.215 8.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: vanwege cliënt 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 10.695 10.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: vanwege cliënt 7 Totaal angststoornissen 2016* 7.575 7.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: vanwege behandelaar Totaal alle diagnosen 2016* 31.015 30.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: vanwege behandelaar 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 800 800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: vanwege behandelaar 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 5.930 5.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: vanwege behandelaar 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 8.175 8.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: vanwege behandelaar 7 Totaal angststoornissen 2016* 4.845 4.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: in onderling overleg Totaal alle diagnosen 2016* 212.140 211.755
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: in onderling overleg 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 10.160 10.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: in onderling overleg 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 17.935 17.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: in onderling overleg 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 60.905 60.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: in onderling overleg 7 Totaal angststoornissen 2016* 42.170 42.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: administratief Totaal alle diagnosen 2016* 263.960 234.185
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: administratief 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 5.365 4.785
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: administratief 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 17.735 16.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: administratief 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 80.520 71.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: administratief 7 Totaal angststoornissen 2016* 39.350 35.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: (pre)intake, crisis Totaal alle diagnosen 2016* 93.170 93.165
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: (pre)intake, crisis 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 1.300 1.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: (pre)intake, crisis 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 2.020 2.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: (pre)intake, crisis 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 3.870 3.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: (pre)intake, crisis 7 Totaal angststoornissen 2016* 2.725 2.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: niet, DBC loopt door Totaal alle diagnosen 2016* 217.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: niet, DBC loopt door 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 5.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: niet, DBC loopt door 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 19.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: niet, DBC loopt door 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 59.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal Reden beëindiging: niet, DBC loopt door 7 Totaal angststoornissen 2016* 43.615
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per psychische aandoening het aantal zorgtrajecten in de geestelijke gezondheidszorg, voor zover deze wordt gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ. Een zorgtraject bestaat uit een of meer DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). In de tabel kan voor een specifieke diagnose zowel het aantal zorgtrajecten worden getoond waarvoor deze diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als ook het aantal zorgtrajecten waarvoor deze diagnose als primaire of nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: zowel het aantal zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving een bijkomende (neven)diagnose was die van invloed was op de behandeling. De tabel toont zowel het aantal zorgtrajecten met een of meer in het verslagjaar gesloten DBC's, als het aantal zorgtrajecten waarbinnen in het verslagjaar DBC's werden gesloten of alleen geopend (lopende DBC's). Zorgtrajecten worden onderscheiden in nieuwe of voortgezette behandelingen, zorg met of zonder verblijf, behandeling in een instelling of in een praktijk, het behandelcircuit en de reden van afsluiten van de laatste DBC in het zorgtraject.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015 en 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege beperkingen in de mate van detail in de bronregistratie is het niet meer mogelijk deze tabellen voort te zetten.
Zie paragraaf 3 voor een link naar nieuwe GGZ-tabellen naar hoofdgroepdiagnoses.

Toelichting onderwerpen

DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC. Dit aantal omvat alle zorgtrajecten met gesloten DBC's en zorgtrajecten met aan het eind van het verslagjaar nog openstaande DBC's, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar gesloten DBC, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet). Dit aantal omvat niet de zorgtrajecten met alleen een in het verslagjaar geopende DBC die aan het eind van het verslagjaar nog openstaat.

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.