Arbeidsomstandigheden werknemers; bedrijkstakken (SBI'93), 2005-2010


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer, naar bedrijfstakken (SBI'93). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over fysieke en psychosociale werkomstandigheden, slachtofferschap op het werk, arbeidsongevallen, burn-outklachten, tevredenheid met het werk en langer willen en kunnen doorwerken.
De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het doel van de NEA is om onder een grote en representatieve steekproef van werknemers arbeidsomstandigheden in brede zin te 'monitoren'.

Gegevens beschikbaar van:
2005 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 oktober 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 7 mei 2013
Door afrondingen was voor het jaar 2008 een verschil ontstaan tussen het totaal aandeel werknemers dat zich emotioneel uitgeput voelt volgens deze tabel en de tabel 'Arbeidsomstandigheden werknemers; geslacht en leeftijd'. De cijfers komen nu overeen.
De cijfers over arbeidsongevallen zijn aangepast. Cijfers volgens de nieuwe definitie zijn beschikbaar vanaf 2005. De nieuwe cijfers sluiten beter aan bij de Europese cijfers over arbeidsongevallen en bij de arbeidsongevallencijfers van TNO.
Volgens de nieuwe definitie worden ongevallen zonder verzuim, met tenminste 0 dagen verzuim (verzuim korter dan een dag telt ook mee), met tenminste 1 dag verzuim (in overeenstemming met de cijfers van TNO) en tenminste 4 dagen verzuim (in overeenstemming met de Europese cijfers) onderscheiden. Daarnaast wordt voor het totaal aandeel werknemers met een arbeidsongeval het soort letsel onderscheiden. Soort letsel bestaat nu uit de drie categorieën 'uitsluitend lichamelijk letsel', 'uitsluitend geestelijk letsel' en 'beide'. Deze drie categorieën tellen op tot het totaal aandeel werknemers met een arbeidsongeval. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer zijn niet opgenomen in de arbeidsongevallen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet, omdat vanaf verslagjaar 2011 geen cijfers meer beschikbaar zijn naar SBI '93.
De tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsomstandigheden werknemers; bedrijfstakken (SBI2008) 2011-2013. En vanaf verslagjaar 2014 door de tabellen:

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak
Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak
Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak
Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

Zie paragraaf 3.

Arbeidsomstandigheden werknemers; bedrijkstakken (SBI'93), 2005-2010

Sbi'93 Perioden WerkomstandighedenWerktempoErg snel werken (%) WerkomstandighedenWerktempoHeel veel werk doen (%) WerkomstandighedenWerktempoExtra hard werken (%) WerkomstandighedenKracht zetten en tillen Regelmatig veel kracht zetten (%) WerkomstandighedenGeluid en trillingenRegelmatig hard praten (%) WerkomstandighedenGeluid en trillingenRegelmatig gebruik van gehoorbeschermers (%) WerkomstandighedenGeluid en trillingenRegelmatig te maken met trillingen (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenWaterige oplossingen (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenStoffen op uw huid (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenAdemt stoffen in (%) WerkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenBesmette personen (%) WerkomstandighedenWerkhoudingIn ongemakkelijke werkhouding werken (%) WerkomstandighedenWerkhoudingTijdens werk repeterende beweging maken (%) WerkomstandighedenWerkhoudingUur per dag aan beeldscherm voor werk (uren) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkZelf beslissen (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkVolgorde werkzaamheden bepalen (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkWerktempo bepalen (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkOplossingen bedenken (%) WerkomstandighedenZelfstandigheid in het werkVerlof nemen (%) WerkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel moeilijke werksituaties (%) WerkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel veeleisend werk (%) WerkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan klanten (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor leidinggevenden of collega's (%) ArbeidsongevallenAantal ongevallen per 100.000 werknemers (aantal) ArbeidsongevallenTotaal aandeel werknemers met ongeval (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval zonder verzuim (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval met ten minste 0 dagen verzuim (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval met ten minste 1 dag verzuim (%) ArbeidsongevallenVerzuimOngeval met ten minste 4 dagen verzuim (%) ArbeidsongevallenLetselUitsluitend lichamelijk letsel (%) ArbeidsongevallenLetselUitsluitend geestelijk letsel (%) ArbeidsongevallenLetselLichamelijk en geestelijk letsel (%) Burn-outBurn-out klachten (%) Burn-outEmotioneel uitgeput (%) Burn-outLeeg voelen (%) Burn-out’s Ochtends moe voelen (%) Burn-outVergt veel om met mensen te werken (%) Burn-outUitgeput door werk (%) TevredenheidTevreden met arbeidsomstandigheden (%) TevredenheidTevreden met werk (%) Langer doorwerkenWil tot 65e werkzaam blijven (%) Langer doorwerkenIn staat tot 65e werkzaam te blijven (%) Langer doorwerkenDoor lichter werk langer werkzaam (%) Langer doorwerkenNa 65e werkzaam blijven (%)
Totaal 2005 45,0 49,5 31,0 24,8 10,1 9,6 . . . . . . . . 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.400 7,0 3,6 3,4 3,3 2,4 4,7 1,7 0,5 . . . . . . 69,4 . 21,1 40,0 35,7 .
Totaal 2006 45,2 51,6 32,1 23,8 9,4 9,0 . . . . . . . . 3,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.800 6,3 3,1 3,3 3,1 2,3 4,4 1,5 0,4 . . . . . . 71,5 . 26,5 42,3 36,5 .
Totaal 2007 33,9 43,2 26,2 18,4 7,3 . 9,7 3,7 . . . . 10,9 35,6 3,7 . . . . . 7,4 12,3 13,9 4,4 1,8 19,7 11,5 5,8 0,5 7,0 8,6 12.200 6,8 3,5 3,4 3,2 2,7 4,9 1,3 0,5 11,3 11,7 27,6 14,0 8,4 10,9 72,6 77,4 34,0 41,4 39,5 .
Totaal 2008 32,3 41,8 26,7 20,5 7,2 . 9,7 . 15,8 9,9 8,7 5,6 11,0 34,5 3,8 64,6 65,8 61,1 69,8 50,8 7,5 11,8 12,5 4,8 1,8 18,9 10,7 6,5 0,6 6,8 8,4 14.400 7,2 3,6 3,6 3,4 2,7 5,1 1,4 0,6 12,4 12,4 28,8 14,9 9,4 11,7 76,1 78,4 36,3 44,4 40,2 11,7
Totaal 2009 32,8 41,3 26,0 18,2 6,4 . 9,2 3,7 15,7 10,0 8,5 9,5 10,4 33,4 3,8 62,7 64,6 60,7 69,2 50,5 7,8 12,5 13,7 5,0 1,7 19,4 11,2 6,3 0,5 7,3 8,4 13.100 6,9 3,6 3,3 3,1 2,5 4,7 1,6 0,5 12,6 12,3 27,8 14,9 9,4 11,6 74,1 78,5 42,5 44,8 41,1 13,0
Totaal 2010 34,4 42,1 26,9 21,5 6,7 . 9,7 4,3 16,6 9,9 8,1 5,8 10,2 36,2 3,8 62,7 64,2 59,8 68,7 50,2 7,7 12,1 13,2 5,0 1,8 18,3 9,9 6,1 0,5 6,5 7,2 13.400 7,1 3,8 3,4 3,2 2,6 4,9 1,6 0,6 13,1 13,3 29,8 16,2 9,3 12,2 77,2 78,8 44,0 45,3 40,2 14,3
A+B Landbouw & visserij 2005 42,2 37,6 24,3 49,9 14,2 21,0 . . . . . . . . 1,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 15.200 12,0 5,7 6,3 6,3 4,0 9,6 1,3 1,1 . . . . . . 68,0 . 22,7 30,9 43,2 .
A+B Landbouw & visserij 2006 32,7 44,6 19,9 48,9 15,1 16,6 . . . . . . . . 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000 8,7 4,6 4,1 3,4 2,9 6,2 2,0 0,4 . . . . . . 76,9 . 38,5 30,7 42,1 .
A+B Landbouw & visserij 2007 31,0 34,5 20,6 31,8 6,8 . 21,6 2,9 . . . . 15,2 55,2 1,4 . . . . . 2,3 2,0 10,2 0,5 1,4 3,8 7,2 1,1 1,7 1,9 7,1 22.500 10,5 5,0 5,5 4,5 2,8 8,7 0,8 1,1 9,3 8,4 24,6 10,6 5,0 9,6 76,4 80,7 40,4 35,3 46,1 .
A+B Landbouw & visserij 2008 25,7 29,1 17,5 36,6 10,2 . 24,7 . 20,1 5,7 10,5 2,3 24,0 59,1 1,5 54,7 45,2 57,6 49,2 61,4 1,2 3,1 9,5 1,9 2,0 3,2 5,4 0,9 0,6 2,9 8,7 35.100 9,8 6,5 3,3 3,3 2,1 8,5 0,8 0,5 7,7 4,5 20,6 10,8 5,5 7,8 74,6 77,9 42,5 41,1 43,9 16,8
A+B Landbouw & visserij 2009 29,7 33,6 19,6 34,0 12,8 . 31,4 8,3 22,5 7,3 12,7 12,6 19,4 55,7 1,3 51,2 47,2 59,5 53,5 63,1 6,6 5,4 12,9 0,3 0,4 3,2 7,4 1,8 0,4 3,8 9,5 19.100 12,4 6,5 5,9 5,5 3,8 11,3 0,4 0,4 10,5 8,6 19,8 10,3 5,8 11,6 75,7 78,6 48,6 41,9 41,9 14,5
A+B Landbouw & visserij 2010 25,5 30,0 16,4 35,9 12,5 . 24,5 4,6 13,8 5,1 11,4 1,7 19,1 51,8 1,2 55,1 48,8 56,6 54,3 59,9 1,4 3,4 7,2 1,4 1,2 3,4 7,2 1,2 1,4 2,6 8,7 12.100 5,8 2,5 3,3 3,3 2,8 5,5 0,0 0,3 9,2 6,4 24,9 13,8 6,2 12,4 79,1 80,5 48,6 38,4 49,1 14,2
C t/m F Nijverheid 2005 42,6 49,4 30,4 34,8 24,7 31,8 . . . . . . . . 3,1 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.400 8,8 4,0 4,7 4,6 3,7 7,1 1,0 0,5 . . . . . . 66,6 . 16,2 37,0 38,0 .
C t/m F Nijverheid 2006 43,1 51,3 31,4 33,5 23,6 30,9 . . . . . . . . 3,2 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.300 9,2 4,0 5,2 5,1 3,7 7,2 1,5 0,5 . . . . . . 70,2 . 20,9 38,7 38,1 .
C t/m F Nijverheid 2007 33,1 41,7 23,3 25,8 19,5 . 22,2 6,2 . . . . 16,6 42,0 3,2 . . . . . 4,5 5,9 12,2 1,2 1,5 8,4 12,7 0,8 0,8 3,3 10,5 15.800 8,7 4,0 4,7 4,6 4,1 7,4 0,9 0,4 11,3 10,2 28,5 14,1 7,3 11,8 71,6 75,5 29,7 40,7 41,3 .
C t/m F Nijverheid 2008 29,2 39,1 22,8 28,2 19,5 . 21,3 . 16,8 12,1 19,5 3,0 17,4 39,8 3,3 68,2 66,5 66,5 71,5 59,7 4,1 6,2 10,3 1,0 1,5 6,8 12,7 1,0 1,0 3,3 10,4 18.800 9,4 3,6 5,9 5,7 4,5 7,4 1,2 0,8 13,0 11,3 30,5 15,6 9,2 13,1 76,0 78,2 29,8 43,8 42,2 9,5
C t/m F Nijverheid 2009 30,4 40,8 23,4 25,5 16,6 . 20,9 6,7 17,6 11,8 17,4 8,0 16,6 38,8 3,3 65,3 65,6 64,5 69,8 59,2 5,0 6,9 11,7 1,2 1,3 7,3 12,2 0,7 0,9 3,0 10,4 12.300 8,0 3,3 4,7 4,4 3,6 6,5 0,9 0,5 13,2 11,4 29,7 15,7 8,4 13,4 72,0 77,3 37,9 43,0 43,5 10,1
C t/m F Nijverheid 2010 30,6 40,3 23,2 29,0 17,9 . 22,4 7,3 16,5 12,5 19,0 1,9 15,8 40,9 3,3 66,0 66,3 64,4 71,1 59,8 5,2 6,5 12,3 0,9 1,2 6,9 10,1 0,6 0,6 2,6 9,3 15.900 9,2 3,5 5,7 5,3 4,2 7,3 1,2 0,7 14,7 13,4 33,0 17,8 8,7 13,9 75,4 77,1 39,6 45,2 43,4 12,4
G t/m K Commerciële dienstverlening 2005 49,1 49,2 31,9 22,9 7,5 4,7 . . . . . . . . 3,9 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.900 6,3 3,0 3,3 3,2 2,2 4,4 1,4 0,5 . . . . . . 68,4 . 22,1 42,3 33,2 .
G t/m K Commerciële dienstverlening 2006 48,6 50,9 32,9 21,8 7,1 4,4 . . . . . . . . 4,1 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.800 5,8 2,6 3,2 3,0 2,2 4,2 1,3 0,3 . . . . . . 71,5 . 28,2 45,0 33,7 .
G t/m K Commerciële dienstverlening 2007 36,1 43,0 27,2 15,8 5,1 . 8,2 2,4 . . . . 8,2 38,1 4,1 . . . . . 4,8 7,0 11,9 3,4 1,9 19,4 10,9 2,4 0,5 7,1 9,0 11.200 6,5 3,1 3,4 3,2 2,6 4,8 1,2 0,5 11,1 11,5 26,6 14,7 7,7 11,3 72,8 76,0 34,6 42,8 35,2 .
G t/m K Commerciële dienstverlening 2008 34,8 41,6 27,4 18,4 5,1 . 8,7 . 11,4 8,2 7,1 2,8 8,2 37,1 4,2 63,9 66,5 62,4 67,3 53,4 4,5 6,7 10,7 3,3 1,9 17,8 9,7 2,7 0,7 6,5 9,0 11.500 6,5 3,3 3,2 3,0 2,4 4,9 1,0 0,5 12,7 12,2 28,1 16,0 8,6 12,3 75,8 76,7 37,9 46,9 36,1 13,2
G t/m K Commerciële dienstverlening 2009 34,9 39,4 26,0 15,8 4,5 . 7,6 2,5 11,9 8,4 6,8 7,7 7,7 35,7 4,2 62,3 65,1 62,0 66,4 53,3 5,3 7,8 12,4 3,9 2,0 18,2 10,7 2,7 0,5 6,9 8,7 13.800 6,3 3,4 2,9 2,7 2,3 4,5 1,2 0,5 12,3 11,6 26,5 15,5 8,4 11,9 73,4 76,4 43,8 47,3 37,2 14,2
G t/m K Commerciële dienstverlening 2010 37,8 42,0 28,0 19,0 5,0 . 8,5 3,2 13,3 8,5 6,8 3,7 7,5 39,1 4,1 62,1 64,2 61,3 65,7 52,7 5,2 7,5 11,4 3,9 2,1 17,3 9,5 2,6 0,5 6,6 7,5 12.500 6,2 3,3 3,0 2,8 2,3 4,3 1,3 0,5 12,7 13,0 28,8 16,6 8,0 12,5 75,9 76,8 45,0 46,9 35,3 15,4
L t/m Q Niet-Commerciële dienstverlening 2005 41,3 50,7 30,5 20,3 4,9 2,5 . . . . . . . . 3,4 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.900 6,6 4,1 2,6 2,5 2,0 3,5 2,4 0,6 . . . . . . 72,3 . 22,5 39,3 37,4 .
L t/m Q Niet-Commerciële dienstverlening 2006 42,8 52,9 31,9 20,1 4,2 2,2 . . . . . . . . 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.400 5,3 3,0 2,3 2,2 1,7 3,0 1,7 0,5 . . . . . . 72,0 . 27,0 41,3 38,9 .
L t/m Q Niet-Commerciële dienstverlening 2007 31,7 44,7 26,8 16,8 3,2 . 4,1 3,9 . . . . 10,9 28,0 3,5 . . . . . 12,4 22,7 17,6 7,7 1,9 27,1 11,9 13,0 0,3 9,2 7,1 11.000 6,0 3,5 2,5 2,4 2,0 3,6 1,8 0,6 11,7 13,0 28,4 13,2 9,9 10,0 72,9 80,0 35,3 40,4 43,7 .
L t/m Q Niet-Commerciële dienstverlening 2008 30,9 44,0 28,3 18,3 3,4 . 4,3 . 20,9 11,0 4,8 10,6 10,9 27,5 3,7 64,0 65,3 56,7 72,9 42,5 13,4 21,8 16,1 8,7 1,9 27,3 11,2 14,3 0,3 9,1 6,5 14.900 6,9 4,1 2,9 2,7 2,2 4,0 2,1 0,8 12,0 13,4 29,0 13,4 10,7 10,4 76,6 80,7 37,5 41,6 44,1 10,7
L t/m Q Niet-Commerciële dienstverlening 2009 31,3 44,5 27,7 17,3 3,6 . 4,6 3,8 19,7 11,3 6,3 12,5 10,7 26,8 3,6 62,5 64,1 56,9 73,2 42,0 12,6 21,9 16,5 8,7 1,5 27,7 11,6 14,3 0,3 10,3 6,8 12.300 6,9 3,8 3,1 2,9 2,2 3,9 2,4 0,7 12,8 13,9 28,9 13,8 11,5 10,2 76,1 82,0 42,7 42,4 45,2 12,7
L t/m Q Niet-Commerciële dienstverlening 2010 31,8 43,8 27,5 20,9 3,4 . 4,5 4,5 21,6 11,0 4,6 10,9 10,9 29,3 3,6 62,4 63,8 55,7 72,3 41,8 12,6 21,8 16,5 8,8 1,5 25,8 10,4 13,8 0,4 8,4 5,8 13.500 7,5 4,6 2,8 2,7 2,2 4,4 2,3 0,7 12,9 14,0 29,8 14,9 11,4 10,9 79,9 82,3 44,6 43,3 45,1 13,7
A+B Landbouw en visserij 2005 42,2 37,6 24,3 49,9 14,2 21,0 . . . . . . . . 1,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 15.200 12,0 5,7 6,3 6,3 4,0 9,6 1,3 1,1 . . . . . . 68,0 . 22,7 30,9 43,2 .
A+B Landbouw en visserij 2006 32,7 44,6 19,9 48,9 15,1 16,6 . . . . . . . . 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000 8,7 4,6 4,1 3,4 2,9 6,2 2,0 0,4 . . . . . . 76,9 . 38,5 30,7 42,1 .
A+B Landbouw en visserij 2007 31,0 34,5 20,6 31,8 6,8 . 21,6 2,9 . . . . 15,2 55,2 1,4 . . . . . 2,3 2,0 10,2 0,5 1,4 3,8 7,2 1,1 1,7 1,9 7,1 22.500 10,5 5,0 5,5 4,5 2,8 8,7 0,8 1,1 9,3 8,4 24,6 10,6 5,0 9,6 76,4 80,7 40,4 35,3 46,1 .
A+B Landbouw en visserij 2008 25,7 29,1 17,5 36,6 10,2 . 24,7 . 20,1 5,7 10,5 2,3 24,0 59,1 1,5 54,7 45,2 57,6 49,2 61,4 1,2 3,1 9,5 1,9 2,0 3,2 5,4 0,9 0,6 2,9 8,7 35.100 9,8 6,5 3,3 3,3 2,1 8,5 0,8 0,5 7,7 4,5 20,6 10,8 5,5 7,8 74,6 77,9 42,5 41,1 43,9 16,8
A+B Landbouw en visserij 2009 29,7 33,6 19,6 34,0 12,8 . 31,4 8,3 22,5 7,3 12,7 12,6 19,4 55,7 1,3 51,2 47,2 59,5 53,5 63,1 6,6 5,4 12,9 0,3 0,4 3,2 7,4 1,8 0,4 3,8 9,5 19.100 12,4 6,5 5,9 5,5 3,8 11,3 0,4 0,4 10,5 8,6 19,8 10,3 5,8 11,6 75,7 78,6 48,6 41,9 41,9 14,5
A+B Landbouw en visserij 2010 25,5 30,0 16,4 35,9 12,5 . 24,5 4,6 13,8 5,1 11,4 1,7 19,1 51,8 1,2 55,1 48,8 56,6 54,3 59,9 1,4 3,4 7,2 1,4 1,2 3,4 7,2 1,2 1,4 2,6 8,7 12.100 5,8 2,5 3,3 3,3 2,8 5,5 0,0 0,3 9,2 6,4 24,9 13,8 6,2 12,4 79,1 80,5 48,6 38,4 49,1 14,2
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2005 42,1 50,2 30,4 29,6 24,4 28,1 . . . . . . . . 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.100 7,8 3,9 3,9 3,8 2,8 6,2 1,1 0,4 . . . . . . 65,4 . 18,1 40,6 36,5 .
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2006 41,7 52,0 31,7 28,3 23,5 27,6 . . . . . . . . 3,6 . . . . . . . . . . . . . . . . 15.300 8,8 3,7 5,2 5,0 3,8 6,7 1,5 0,5 . . . . . . 69,2 . 22,1 41,9 35,9 .
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2007 32,5 41,0 23,5 20,8 21,3 . 17,5 5,1 . . . . 12,8 40,2 3,6 . . . . . 5,0 6,3 12,8 1,2 1,9 7,5 14,1 0,7 0,8 3,2 11,4 15.000 7,8 4,2 3,6 3,4 3,1 6,2 1,0 0,5 10,9 10,3 27,7 13,9 7,2 11,1 71,5 74,6 31,9 43,6 37,9 .
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2008 28,5 38,6 22,3 22,5 21,2 . 16,5 . 16,4 11,0 17,5 3,0 13,4 38,8 3,7 68,2 66,7 66,5 70,1 62,0 4,2 6,8 10,9 1,2 1,8 6,3 14,2 0,9 1,3 2,9 11,0 17.600 9,1 3,7 5,4 5,3 4,7 7,0 1,2 0,9 13,6 12,0 30,9 16,3 9,8 13,6 75,0 76,8 31,8 46,9 38,6 9,7
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2009 29,0 40,5 23,0 19,2 17,8 . 14,7 5,2 16,2 10,2 14,5 6,4 11,4 35,7 3,6 64,5 66,1 65,4 68,6 59,8 5,4 7,5 12,2 1,4 1,6 6,9 13,3 1,0 1,1 3,4 11,2 9.200 7,4 3,2 4,2 3,9 3,2 6,0 1,0 0,4 13,5 12,0 30,2 16,0 8,8 13,4 72,0 76,0 40,8 46,6 40,2 10,8
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2010 31,0 40,1 23,5 24,6 19,6 . 18,6 6,4 15,9 11,6 17,9 1,8 13,2 40,8 3,6 65,2 64,5 63,2 68,1 59,9 5,8 7,4 13,0 1,0 1,4 5,8 11,2 0,6 0,6 3,0 10,4 14.100 8,8 3,5 5,3 4,7 3,8 6,8 1,3 0,6 15,9 14,1 33,0 19,0 9,7 14,6 74,6 76,4 41,2 48,2 40,9 12,1
F Bouwnijverheid 2005 43,7 47,6 30,5 46,7 25,4 40,1 . . . . . . . . 2,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 10,9 4,3 6,6 6,5 5,7 9,2 0,9 0,7 . . . . . . 69,4 . 11,9 28,7 41,6 .
F Bouwnijverheid 2006 46,3 49,6 30,7 45,9 23,8 38,5 . . . . . . . . 2,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.100 10,1 4,7 5,4 5,2 3,6 8,3 1,4 0,3 . . . . . . 72,4 . 18,3 31,3 43,3 .
F Bouwnijverheid 2007 34,5 43,6 22,9 37,6 15,3 . 33,1 9,0 . . . . 25,5 46,1 2,2 . . . . . 3,3 5,0 10,8 1,3 0,7 10,5 9,5 1,0 0,8 3,5 8,2 17.700 11,0 3,7 7,3 7,3 6,4 10,2 0,6 0,2 12,2 10,0 30,3 14,5 7,5 13,6 72,0 77,8 24,6 34,1 49,0 .
F Bouwnijverheid 2008 30,7 40,0 23,9 40,9 15,8 . 31,7 . 17,8 14,6 23,9 3,0 26,2 42,1 2,4 68,2 66,1 66,4 74,5 54,7 3,8 4,7 9,0 0,8 1,1 8,0 9,2 1,3 0,4 4,0 9,1 21.200 10,1 3,2 6,9 6,6 4,2 8,2 1,3 0,5 11,5 9,9 29,7 13,9 7,7 11,9 78,4 81,4 25,2 37,0 50,1 8,9
F Bouwnijverheid 2009 33,7 41,6 24,1 40,7 13,8 . 35,6 10,2 21,0 15,6 24,5 12,0 29,0 46,2 2,4 67,0 64,6 62,5 72,9 57,5 4,1 5,5 10,6 0,7 0,6 8,6 9,3 0,1 0,3 2,1 8,7 19.800 9,4 3,6 5,8 5,8 4,8 7,8 0,8 0,7 12,4 10,1 28,6 15,0 7,3 13,4 72,1 80,4 31,0 34,1 51,5 8,2
F Bouwnijverheid 2010 29,6 40,6 22,5 39,2 14,0 . 31,2 9,5 18,1 14,4 21,4 2,0 21,7 41,3 2,6 67,9 70,5 67,3 78,0 59,7 3,8 4,5 10,5 0,8 0,8 9,2 7,7 0,6 0,5 1,9 6,6 20.000 10,0 3,5 6,6 6,5 5,1 8,3 0,9 0,8 11,9 11,8 32,9 14,9 6,4 12,3 77,4 78,9 35,6 38,0 49,2 13,2
G Handel 2005 46,5 47,2 30,0 33,5 7,3 5,0 . . . . . . . . 3,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.200 7,0 3,4 3,6 3,5 2,3 5,3 1,4 0,3 . . . . . . 66,4 . 22,3 37,8 33,5 .
G Handel 2006 46,7 50,7 31,1 32,2 7,4 5,0 . . . . . . . . 3,2 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 5,6 2,5 3,0 2,8 2,1 3,8 1,4 0,3 . . . . . . 70,0 . 26,2 40,5 35,3 .
G Handel 2007 32,9 40,4 24,3 22,2 4,5 . 8,8 1,7 . . . . 10,5 39,2 3,3 . . . . . 3,8 5,3 11,1 3,8 1,8 22,1 11,5 2,3 0,7 8,2 10,6 11.000 6,9 3,4 3,5 3,2 2,6 5,5 1,1 0,3 10,2 10,6 24,8 13,9 6,7 11,5 71,0 74,5 34,2 39,2 36,2 .
G Handel 2008 33,4 41,2 26,2 27,5 4,4 . 9,5 . 10,2 10,1 8,5 2,8 10,3 38,9 3,3 61,8 64,6 61,0 64,4 48,2 3,7 5,6 11,6 3,2 1,8 20,7 9,6 2,3 0,7 6,6 8,8 10.800 6,8 3,5 3,3 3,1 2,2 5,7 0,8 0,3 11,9 11,0 26,9 14,8 8,8 12,0 75,1 75,7 36,4 43,6 38,2 11,3
G Handel 2009 32,1 35,8 23,2 23,2 3,5 . 8,5 2,4 10,7 9,0 8,2 9,5 9,9 38,9 3,2 58,9 61,4 60,4 60,3 49,2 4,4 5,9 11,3 4,6 1,9 21,7 10,6 2,4 0,5 7,3 9,2 14.500 6,0 3,4 2,6 2,3 1,8 4,8 0,9 0,3 11,3 9,3 23,9 13,5 8,2 10,9 73,7 77,0 43,3 42,7 39,5 11,4
G Handel 2010 34,1 39,3 24,8 29,3 5,1 . 9,9 2,4 12,1 9,3 8,2 4,5 10,1 42,5 3,1 57,8 58,9 57,8 59,5 46,1 4,0 5,5 10,0 4,8 1,8 20,5 9,3 2,3 0,5 7,0 8,3 16.500 7,1 4,3 2,8 2,7 2,2 5,3 1,3 0,4 11,1 11,0 25,8 14,4 7,1 11,7 75,3 76,4 42,9 41,3 37,8 13,0
H Horeca 2005 65,0 49,5 34,7 33,8 12,4 1,8 . . . . . . . . 1,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 27.500 11,5 6,6 4,9 4,9 3,2 8,8 1,5 1,1 . . . . . . 66,3 . 28,4 23,0 40,5 .
H Horeca 2006 62,3 47,8 37,4 33,2 13,8 1,6 . . . . . . . . 1,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 27.400 12,9 6,7 6,2 6,1 3,1 10,0 2,4 0,5 . . . . . . 68,1 . 34,4 22,6 45,3 .
H Horeca 2007 49,4 48,0 35,3 28,4 8,1 . 5,4 1,8 . . . . 10,3 40,3 1,6 . . . . . 3,7 6,0 11,5 9,6 2,2 22,1 9,5 3,2 0,3 10,9 9,7 33.900 14,7 7,3 7,4 7,3 5,4 12,7 0,9 1,2 14,7 12,7 22,1 17,2 11,3 15,4 65,5 71,5 34,2 21,8 48,6 .
H Horeca 2008 47,3 43,2 34,9 28,4 9,7 . 4,7 . 45,5 22,0 4,7 4,8 8,4 42,7 1,7 53,0 55,3 46,3 54,8 39,0 4,4 6,5 11,3 11,6 4,4 23,7 10,2 5,6 2,1 9,9 11,6 25.000 13,2 8,6 4,6 4,4 3,1 11,4 0,9 0,8 12,2 11,0 22,5 14,1 7,3 12,7 68,2 72,3 40,3 25,4 51,0 16,1
H Horeca 2009 46,4 41,6 32,6 22,0 7,7 . 5,6 1,4 41,1 21,0 6,7 12,5 11,4 43,7 1,7 46,2 50,0 43,0 52,7 39,6 4,5 8,6 13,0 9,3 4,2 21,3 11,4 4,7 1,4 11,0 11,2 37.100 13,8 9,6 4,2 3,9 3,5 11,5 1,8 0,5 12,8 10,4 23,7 17,3 10,1 14,1 69,1 73,5 44,1 28,0 48,1 17,6
H Horeca 2010 52,4 42,9 37,7 26,1 8,9 . 5,0 3,9 44,8 21,3 3,2 5,2 8,6 45,0 1,7 47,6 53,2 43,5 48,9 37,2 4,5 4,8 11,8 9,7 3,6 20,5 8,8 5,0 0,7 11,3 8,3 21.100 10,7 6,9 3,8 3,3 2,2 8,3 1,6 0,7 13,5 13,3 28,1 16,2 8,1 15,9 73,3 74,6 45,6 27,4 47,5 17,5
I Vervoer, opslag en communicatie 2005 48,2 48,4 32,6 28,9 13,3 4,9 . . . . . . . . 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 16.500 9,0 3,5 5,5 5,2 3,9 4,8 2,6 1,3 . . . . . . 65,5 . 19,0 40,0 36,7 .
I Vervoer, opslag en communicatie 2006 47,2 45,8 29,9 28,6 12,2 6,0 . . . . . . . . 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.300 9,2 3,4 5,9 5,6 4,1 6,8 2,1 0,3 . . . . . . 68,3 . 26,8 39,1 38,2 .
I Vervoer, opslag en communicatie 2007 32,9 36,3 23,5 21,3 9,6 . 20,2 5,6 . . . . 11,8 45,3 3,3 . . . . . 5,1 7,2 12,2 3,9 2,5 24,1 12,4 4,5 0,9 11,0 9,6 11.600 8,4 3,3 5,2 4,7 4,0 5,6 2,0 0,8 10,2 9,7 25,9 13,3 7,5 10,7 70,2 76,2 34,2 42,8 37,5 .
I Vervoer, opslag en communicatie 2008 32,4 37,4 23,9 25,0 8,1 . 21,5 . 4,4 3,4 10,8 3,2 11,2 45,0 3,5 54,3 52,1 54,2 58,6 42,9 6,0 7,3 9,6 3,0 2,3 20,2 11,5 4,0 1,1 12,1 12,8 25.400 9,2 3,5 5,7 5,7 4,6 6,8 1,4 0,9 15,4 13,6 32,4 18,4 10,3 14,9 70,2 73,3 38,0 45,6 39,4 12,7
I Vervoer, opslag en communicatie 2009 30,8 36,4 23,9 23,3 10,1 . 19,6 5,6 4,9 4,0 11,2 8,9 9,8 44,9 3,3 52,9 50,5 55,7 59,0 43,9 6,2 9,0 10,5 2,8 1,9 20,0 14,2 4,8 0,8 10,7 10,4 11.100 8,2 3,8 4,4 4,4 3,6 5,0 2,4 0,8 13,6 12,3 28,6 16,1 6,9 12,8 67,4 74,8 41,1 42,4 41,4 12,1
I Vervoer, opslag en communicatie 2010 35,8 36,0 24,9 26,0 7,1 . 19,9 7,7 5,0 2,2 11,4 3,8 9,8 44,1 3,3 54,1 51,0 54,5 59,9 45,5 4,6 9,1 9,9 3,6 2,1 20,8 11,5 4,7 0,7 12,3 8,5 15.600 9,0 3,7 5,4 5,3 4,5 6,1 2,2 0,7 14,4 13,7 30,6 18,0 8,4 14,1 73,5 76,1 46,8 48,0 39,7 13,9
J Financiële instellingen 2005 50,4 55,4 33,5 2,7 1,6 0,6 . . . . . . . . 6,1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900 1,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,0 . . . . . . 77,6 . 17,7 55,3 26,0 .
J Financiële instellingen 2006 48,4 56,0 35,5 1,9 1,6 0,8 . . . . . . . . 6,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 1,0 0,8 0,3 0,3 0,1 0,4 0,6 0,0 . . . . . . 76,7 . 24,2 55,2 26,9 .
J Financiële instellingen 2007 39,2 48,9 30,7 1,0 0,6 . 0,5 0,2 . . . . 1,7 29,4 6,2 . . . . . 4,6 7,6 11,6 0,8 1,5 17,7 9,4 1,2 0,1 2,5 7,1 2.100 2,0 1,1 0,9 0,8 0,6 1,3 0,6 0,1 10,3 12,6 30,5 14,2 5,3 10,4 82,4 80,8 30,8 52,4 27,2 .
J Financiële instellingen 2008 35,3 46,2 30,4 1,4 1,0 . 0,5 . 2,4 1,7 1,9 1,3 1,8 29,0 6,3 72,4 77,8 74,1 75,3 65,8 5,2 7,9 10,2 1,2 1,4 16,2 8,8 0,9 0,3 2,8 6,2 2.600 2,4 0,9 1,4 1,4 1,4 0,9 0,9 0,5 10,9 12,1 28,4 13,6 8,2 10,1 83,4 82,1 33,3 58,2 26,4 12,3
J Financiële instellingen 2009 39,5 46,1 30,7 2,2 1,2 . 1,0 0,6 2,4 2,1 2,4 2,8 1,9 28,1 6,3 72,6 80,4 70,1 78,0 62,2 6,3 9,9 15,7 1,7 1,7 15,8 9,5 0,8 0,2 4,6 5,9 4.000 3,1 1,5 1,6 1,6 1,2 1,6 1,4 0,1 13,1 15,6 29,7 17,0 8,4 12,5 79,3 79,8 42,0 56,0 31,1 14,7
J Financiële instellingen 2010 42,0 52,0 35,5 2,1 1,3 . 1,4 0,6 1,9 1,2 1,0 1,4 2,9 31,7 6,4 72,2 77,7 71,4 78,2 62,9 6,1 8,7 14,3 1,6 1,0 14,9 8,4 0,6 0,1 2,4 5,8 2.600 1,8 1,1 0,7 0,7 0,7 1,0 0,6 0,1 11,9 13,0 30,4 15,2 7,7 9,7 82,1 80,7 44,3 59,6 26,9 15,3
K Zakelijke dienstverlening 2005 48,5 49,7 32,7 12,3 5,7 6,0 . . . . . . . . 5,0 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 4,6 2,1 2,5 2,3 1,5 3,3 0,9 0,3 . . . . . . 69,7 . 23,2 48,7 31,7 .
K Zakelijke dienstverlening 2006 48,3 52,7 34,2 11,2 4,7 4,8 . . . . . . . . 5,2 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800 4,4 2,0 2,3 2,2 1,7 3,2 0,9 0,3 . . . . . . 73,7 . 30,6 54,2 29,4 .
K Zakelijke dienstverlening 2007 37,1 45,9 29,1 8,7 4,4 . 5,3 2,5 . . . . 5,8 36,0 5,2 . . . . . 5,8 8,7 12,6 2,2 1,9 14,6 10,4 1,8 0,4 4,8 7,6 9.000 4,9 2,4 2,6 2,5 2,1 3,1 1,2 0,6 11,7 12,5 28,4 15,7 8,7 10,7 74,4 77,0 36,3 48,0 32,6 .
K Zakelijke dienstverlening 2008 34,5 42,1 27,6 10,1 4,7 . 6,0 . 10,9 7,5 6,3 2,7 6,7 33,4 5,3 69,5 73,2 67,0 73,8 61,7 4,6 7,1 10,4 2,6 1,5 13,4 9,3 2,4 0,4 4,6 7,9 6.700 4,9 2,5 2,4 2,0 1,8 3,2 1,1 0,4 12,9 13,1 28,7 17,2 8,2 12,2 77,9 78,4 39,9 51,7 32,7 14,7
K Zakelijke dienstverlening 2009 35,4 41,6 26,7 8,4 3,8 . 4,7 2,2 12,0 8,4 5,1 6,1 5,7 29,9 5,4 69,4 72,6 67,5 74,3 60,9 5,8 8,4 13,2 3,2 1,9 14,3 9,7 2,2 0,4 4,9 7,9 11.900 5,1 2,5 2,6 2,5 2,2 3,5 1,0 0,6 12,4 12,9 27,9 16,5 8,8 11,9 74,5 75,9 45,5 55,1 33,1 16,8
K Zakelijke dienstverlening 2010 37,7 43,5 27,8 10,2 4,3 . 6,3 3,0 13,1 8,9 6,4 3,3 5,5 35,0 5,2 69,1 72,2 67,9 73,7 61,6 6,4 9,0 12,4 2,5 2,3 13,2 9,5 2,2 0,6 4,6 6,7 8.500 4,8 2,0 2,8 2,6 2,1 2,9 1,2 0,7 13,8 14,5 30,7 18,9 8,7 12,8 76,1 76,8 46,4 52,7 31,2 17,7
L Openbaar bestuur 2005 38,6 51,2 28,9 8,4 4,1 5,2 . . . . . . . . 4,9 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.300 6,1 3,4 2,7 2,7 2,1 3,6 2,0 0,5 . . . . . . 72,9 . 20,4 48,7 28,6 .
L Openbaar bestuur 2006 38,2 52,0 28,4 6,6 2,9 5,0 . . . . . . . . 5,2 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 4,8 2,4 2,4 2,4 1,8 2,9 1,2 0,7 . . . . . . 75,5 . 23,2 53,3 27,6 .
L Openbaar bestuur 2007 30,0 41,1 22,4 6,5 3,1 . 4,9 9,5 . . . . 5,3 26,3 5,1 . . . . . 9,8 15,5 11,4 2,7 2,6 25,8 13,1 9,4 0,2 9,9 9,0 10.400 5,6 3,0 2,6 2,4 2,1 3,1 1,8 0,6 9,6 10,6 26,9 13,2 7,2 8,6 76,9 79,5 31,3 48,0 32,2 .
L Openbaar bestuur 2008 27,3 39,9 24,3 6,5 3,4 . 5,6 . 5,1 2,1 4,4 4,8 4,3 25,3 5,2 70,8 75,7 69,8 79,0 66,7 11,2 14,2 10,7 2,6 2,4 25,7 12,0 10,1 0,1 8,9 7,2 10.600 6,4 2,6 3,8 3,5 2,7 4,3 1,4 0,6 10,9 11,4 26,9 13,5 7,2 8,8 79,0 80,0 36,1 53,5 33,3 10,7
L Openbaar bestuur 2009 29,9 41,3 24,6 7,0 3,9 . 5,8 8,8 5,5 2,3 4,4 5,9 5,1 24,0 5,2 70,3 75,2 68,4 78,6 66,0 10,1 13,8 9,9 3,0 1,8 26,8 12,0 10,0 0,5 11,1 8,4 7.700 5,8 2,9 2,9 2,7 1,8 3,3 2,1 0,4 12,0 12,8 29,6 13,9 9,7 9,7 78,7 80,2 41,6 53,7 33,8 11,8
L Openbaar bestuur 2010 31,3 40,6 24,2 9,7 3,3 . 6,7 10,7 6,1 2,6 5,2 4,6 6,2 30,0 5,3 70,0 74,4 67,1 79,8 64,6 10,3 14,7 10,6 3,4 2,2 24,5 12,9 9,4 0,4 8,6 8,5 11.300 7,6 3,2 4,4 4,4 3,7 5,1 1,9 0,6 11,5 12,4 30,0 14,7 9,1 10,4 83,6 82,2 43,4 54,7 31,7 13,7
M Onderwijs 2005 39,1 56,8 35,3 4,7 5,9 0,9 . . . . . . . . 3,2 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.100 3,7 2,2 1,5 1,4 0,9 1,6 1,7 0,3 . . . . . . 72,4 . 23,5 40,5 36,8 .
M Onderwijs 2006 38,8 58,3 34,9 4,6 5,6 1,1 . . . . . . . . 3,4 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200 3,5 2,0 1,5 1,5 1,2 1,7 1,7 0,0 . . . . . . 69,7 . 30,5 42,6 37,8 .
M Onderwijs 2007 30,4 52,7 32,8 2,8 4,5 . 1,4 0,6 . . . . 4,1 14,4 3,3 . . . . . 11,1 25,4 27,6 2,1 1,7 24,3 11,8 6,8 0,5 13,2 6,4 7.100 3,9 2,2 1,7 1,7 1,4 2,1 1,7 0,1 17,2 18,3 38,7 17,0 15,3 12,6 70,0 80,6 37,4 42,0 45,6 .
M Onderwijs 2008 30,1 53,7 35,4 3,6 4,5 . 0,8 . 6,0 4,6 3,3 6,1 4,1 14,3 3,6 71,4 65,7 55,1 80,1 22,4 11,5 22,9 25,4 3,1 1,6 22,8 11,4 7,2 0,2 12,4 6,6 6.400 5,3 3,1 2,2 2,0 1,6 2,4 2,4 0,5 17,9 17,7 37,5 16,7 16,7 13,0 75,9 82,3 39,2 45,7 44,1 13,3
M Onderwijs 2009 30,0 52,1 36,0 4,0 5,5 . 2,4 0,7 5,5 4,5 3,8 8,4 4,4 12,1 3,6 67,5 64,0 54,9 79,7 20,8 11,7 24,0 26,0 3,0 1,6 22,7 13,4 8,0 0,4 13,0 6,0 9.000 6,0 2,8 3,2 3,1 2,6 2,8 2,8 0,4 17,9 18,5 35,9 18,0 17,5 12,9 73,1 80,7 46,3 45,9 44,8 17,0
M Onderwijs 2010 30,0 51,0 33,4 6,1 5,0 . 1,8 0,6 5,6 4,3 2,2 5,7 3,8 15,3 3,7 69,2 65,4 53,6 80,5 21,3 10,6 23,8 26,3 2,4 1,7 20,9 9,8 5,9 0,4 9,7 4,7 6.800 5,4 2,9 2,5 2,3 2,1 2,7 1,9 0,6 16,5 17,4 37,1 17,3 16,4 12,3 79,2 82,6 46,3 48,5 43,6 14,7
N Gezondheids- en welzijnszorg 2005 44,4 49,4 30,5 33,3 3,4 0,7 . . . . . . . . 2,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.700 8,0 5,4 2,6 2,5 2,0 3,8 3,3 0,8 . . . . . . 72,3 . 22,2 33,3 43,1 .
N Gezondheids- en welzijnszorg 2006 47,0 52,7 33,2 33,8 2,8 0,5 . . . . . . . . 2,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.900 6,3 3,9 2,4 2,3 1,8 3,6 2,1 0,5 . . . . . . 71,2 . 26,4 34,1 46,0 .
N Gezondheids- en welzijnszorg 2007 33,8 44,6 27,4 28,2 1,6 . 3,9 3,0 . . . . 16,3 32,7 2,9 . . . . . 15,3 27,5 17,2 13,2 1,7 30,6 11,5 19,6 0,4 7,7 5,9 13.600 7,1 4,6 2,5 2,4 2,1 4,3 2,0 0,7 11,0 12,6 25,8 11,9 9,5 9,8 71,5 79,6 35,4 35,3 50,0 .
N Gezondheids- en welzijnszorg 2008 32,8 42,9 27,8 29,6 1,9 . 3,6 . 33,9 17,0 4,2 16,3 16,2 30,8 2,9 56,6 59,9 50,4 67,2 37,1 16,4 27,1 15,1 14,6 1,7 32,0 10,7 22,0 0,4 8,7 5,8 20.700 8,1 5,3 2,8 2,6 2,2 4,6 2,4 1,0 10,7 13,3 27,4 12,1 10,3 10,2 75,9 80,5 36,9 34,4 50,1 9,0
N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 33,3 44,6 27,0 28,0 1,7 . 3,9 3,1 31,8 17,4 6,7 17,8 16,0 31,3 2,9 57,0 59,4 51,5 68,6 37,6 15,8 27,6 16,0 14,8 1,2 32,7 10,7 21,7 0,2 9,8 5,9 16.600 8,1 4,9 3,2 2,9 2,3 4,7 2,5 1,0 11,4 13,4 26,1 11,9 10,5 9,5 75,3 82,7 41,1 35,4 51,6 10,6
N Gezondheids- en welzijnszorg 2010 33,4 43,6 27,6 32,0 2,0 . 3,7 3,8 34,4 17,4 4,1 16,7 15,8 32,4 2,8 54,7 57,5 50,0 65,8 38,4 15,8 26,4 15,2 14,7 1,2 31,1 9,6 21,5 0,3 8,5 5,0 18.400 8,4 6,1 2,4 2,3 1,8 4,7 2,8 0,9 12,5 13,8 27,5 14,5 11,0 10,8 78,9 82,8 43,4 35,6 52,2 11,9
O t/m Q Cultuur & ov. dienstverlening 2005 38,1 43,9 25,1 19,2 10,5 6,9 . . . . . . . . 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.900 7,1 3,1 4,0 4,0 3,3 5,7 1,0 0,4 . . . . . . 71,0 . 26,6 41,9 33,0 .
O t/m Q Cultuur & ov. dienstverlening 2006 41,2 45,4 27,8 17,2 10,2 5,7 . . . . . . . . 3,7 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.300 5,1 2,6 2,5 2,5 1,6 3,3 1,1 0,7 . . . . . . 73,0 . 31,1 45,0 34,3 .
O t/m Q Cultuur & ov. dienstverlening 2007 28,4 38,5 22,5 14,1 8,3 . 8,4 2,1 . . . . 11,4 35,9 3,4 . . . . . 7,3 11,6 14,4 4,2 1,7 19,8 11,2 2,7 0,1 6,9 9,7 8.300 6,0 2,5 3,5 3,5 2,5 4,6 0,8 0,7 8,9 10,3 24,5 12,0 7,5 9,3 75,9 81,2 39,2 43,8 36,8 .
O t/m Q Cultuur & ov. dienstverlening 2008 31,1 40,2 25,7 16,9 7,8 . 10,5 . 21,5 13,3 10,5 4,6 12,2 39,8 3,8 70,0 68,4 61,3 73,4 53,8 7,7 11,5 15,0 4,9 2,1 18,4 11,3 2,3 0,1 5,5 7,8 13.200 6,1 3,3 2,8 2,6 2,2 3,8 1,7 0,5 9,3 10,2 24,9 13,4 9,0 9,4 76,5 79,5 39,9 41,9 39,0 13,1
O t/m Q Cultuur & ov. dienstverlening 2009 28,0 36,8 22,9 15,2 7,0 . 9,1 2,3 21,4 14,7 11,8 9,7 10,3 38,0 3,8 61,9 62,4 60,8 70,9 50,6 5,8 10,4 14,4 4,4 1,6 17,6 11,6 3,3 0,4 6,7 8,8 8.900 5,8 2,9 2,9 2,8 2,1 3,5 1,5 0,7 11,0 10,2 27,0 14,9 8,7 9,6 80,0 84,4 45,1 43,9 40,8 15,6
O t/m Q Cultuur & ov. dienstverlening 2010 29,0 37,8 23,1 19,6 6,5 . 8,7 3,1 23,3 10,5 9,4 6,3 11,1 38,7 3,6 69,7 68,0 62,7 71,7 50,0 6,8 11,9 15,3 4,8 1,6 14,7 10,6 3,0 0,9 5,6 5,9 8.300 6,6 3,9 2,7 1,8 1,6 4,9 1,1 0,2 10,7 11,6 26,9 13,1 9,0 9,6 78,4 79,7 48,6 46,4 41,3 19,3
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens