Nederlandse zeggenschap bedrijven niet-EU-zone; land,SBI;2008-2020

Nederlandse zeggenschap bedrijven niet-EU-zone; land,SBI;2008-2020

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Landen Perioden Buitenlandse dochterondernemingen (aantal) Werkzame personen FTE (x 1 000) Omzet (mln euro)
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2008 750 53 104.660
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2009 1.000 56 74.704
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2010 1.000 . .
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2011 845 . .
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2012 915 . .
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2013 1.050 . .
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2014 1.245 . .
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2015 1.305 . .
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2016 1.165 . .
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2017 1.225 . .
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2018 1.240 . .
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2019 1.215 42 165.253
B-S Totale Economie (exclusief O) Totaal Offshore Financiële Centra 2020* 1.210 44 141.441
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2008 6.125 785 492.857
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2009 8.055 761 362.852
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2010 8.225 796 484.743
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2011 7.340 791 565.843
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2012 7.360 782 601.302
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2013 7.450 741 671.961
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2014 7.710 748 630.590
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2015 8.015 749 551.725
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2016 8.200 774 534.346
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2017 8.205 802 596.784
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2018 8.365 818 707.366
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2019 8.615 833 667.614
B-S Totale Economie (exclusief O) Niet-EU 2020* 10.125 1.000 638.073
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2008 190 32 .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2009 215 30 .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2010 225 . .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2011 245 . .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2012 170 . .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2013 145 . .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2014 145 . .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2015 160 . .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2016 180 . .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2017 155 . .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2018 155 . .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2019 145 . .
C Industrie Totaal Offshore Financiële Centra 2020* 175 . .
C Industrie Niet-EU 2008 1.960 362 261.182
C Industrie Niet-EU 2009 2.240 342 173.962
C Industrie Niet-EU 2010 2.375 . .
C Industrie Niet-EU 2011 2.440 . .
C Industrie Niet-EU 2012 2.085 . .
C Industrie Niet-EU 2013 1.895 . .
C Industrie Niet-EU 2014 1.775 . .
C Industrie Niet-EU 2015 1.755 . .
C Industrie Niet-EU 2016 1.880 . .
C Industrie Niet-EU 2017 1.610 . .
C Industrie Niet-EU 2018 1.630 . .
C Industrie Niet-EU 2019 1.635 . .
C Industrie Niet-EU 2020* 2.130 353 337.373
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2008 125 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2009 175 3 .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2010 190 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2011 130 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2012 175 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2013 220 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2014 255 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2015 265 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2016 290 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2017 310 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2018 315 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2019 335 . .
G Handel Totaal Offshore Financiële Centra 2020* 315 6 37.014
G Handel Niet-EU 2008 1.200 149 151.261
G Handel Niet-EU 2009 1.675 148 126.279
G Handel Niet-EU 2010 1.570 . .
G Handel Niet-EU 2011 1.280 . .
G Handel Niet-EU 2012 1.495 . .
G Handel Niet-EU 2013 1.675 . .
G Handel Niet-EU 2014 1.710 . .
G Handel Niet-EU 2015 1.890 . .
G Handel Niet-EU 2016 1.985 . .
G Handel Niet-EU 2017 2.075 . .
G Handel Niet-EU 2018 2.170 . .
G Handel Niet-EU 2019 2.385 . .
G Handel Niet-EU 2020* 2.705 413 235.806
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2008 105 4 58
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2009 110 3 24
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2010 115 . .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2011 105 . .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2012 160 . .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2013 235 . .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2014 415 . .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2015 405 . .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2016 255 . .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2017 270 . .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2018 260 . .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2019 225 . .
M Specialistische zakelijke diensten Totaal Offshore Financiële Centra 2020* 220 . .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2008 655 27 2.340
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2009 755 26 .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2010 990 . .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2011 1.045 . .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2012 1.140 . .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2013 1.160 . .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2014 1.545 . .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2015 1.550 . .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2016 1.490 . .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2017 1.525 . .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2018 1.485 . .
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2019 1.490 71 7.203
M Specialistische zakelijke diensten Niet-EU 2020* 1.675 78 10.676
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de omzet, werkzame personen en het aantal buitenlandse dochterondernemingen buiten de EU-zone waarover een Nederlandse institutionele eenheid zeggenschap heeft (de onderliggende statistiek heet Outward-FATS).
De nationaliteit van een onderneming wordt bepaald door wereldwijd te beoordelen welke institutionele eenheid controle heeft over de ondernemingsgroep. Voor de gegevens in deze tabel geldt dat de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI) van de ondernemingengroep in Nederland ligt.
De gegevens worden verzameld in het kader van de statistiek 'Foreign Affiliates Statistics' (FATS) van het statistische bureau van de Europese Unie (Eurostat).

De gegevens in deze tabel zijn gepubliceerd naar jaar, indeling van de economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en het land waar de buitenlandse dochteronderneming zich bevindt.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 in deze tabel zijn definitief, de cijfers over 2020 voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 januari 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door "Nederlandse zeggenschap bedrijven buiten en binnen EU-zone; land en SBI2008”, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Buitenlandse dochterondernemingen
Buitenlandse dochterondernemingen:
Onder een buitenlandse dochteronderneming wordt verstaan een buitenlands bedrijf waarover overwegende zeggenschap uitgeoefend kan worden.
Het aantal buitenlandse dochterondernemingen is afgerond op 5-tallen.
Werkzame personen FTE
Werkzame personen:
Personen die een baan hebben bij de buitenlandse dochteronderneming.
Uitgedrukt in FTE (fulltime equivalent)

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Het aantal werkzame personen wordt uitgedrukt in duizenden FTE.

Fulltime equivalent (FTE)
Onder Fulltime equivalent wordt verstaan het absoluut aantal werkzame personen, omgerekend naar volledige arbeidsjaren. Als in een bedrijf bijvoorbeeld vijf personen alle werkdagen volledig werken en twee personen halve dagen dan wordt dat geteld als zes FTE.
Omzet
Niet financiële instellingen
Onder omzet bij niet financiële instellingen wordt verstaan de opbrengst uit verkoop van goederen en/of levering van diensten aan particulieren dan wel bedrijven.

Financiële instellingen(Sectie K):
De omzet bij verzekering bestaat uit 'Gross premiums written' en de omzet bij pensioenfondsen bestaat uit alle pensioenbijdragen.

De omzet wordt uitgedrukt in miljoenen Euro.