Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2012-2059

Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2012-2059

Leeftijd Perioden Levendgeborenen Totaal levendgeboren (aantal) Levendgeborenen 1e kind (aantal) Levendgeborenen 2e kind (aantal) Levendgeborenen 3e kind (aantal) Levendgeborenen 4e of volgende kind (aantal) Vruchtbaarheidscijfers Alle rangnummers (per vrouw) Vruchtbaarheidscijfers 1e kind (per vrouw) Vruchtbaarheidscijfers 2e kind (per vrouw) Vruchtbaarheidscijfers 3e kind (per vrouw) Vruchtbaarheidscijfers 4e of volgende kind (per vrouw)
Totaal alle leeftijden 2012 175.810 80.651 64.342 22.250 8.562 1,72197 0,79199 0,63128 0,21703 0,08167
Totaal alle leeftijden 2013 175.933 80.857 64.231 22.211 8.627 1,72439 0,79199 0,63128 0,21788 0,08324
Totaal alle leeftijden 2014 176.560 81.576 64.277 21.951 8.750 1,72833 0,79599 0,63128 0,21591 0,08515
Totaal alle leeftijden 2015 178.086 82.414 65.105 21.720 8.847 1,73763 0,80000 0,63752 0,21357 0,08654
Totaal alle leeftijden 2020 184.929 85.135 68.662 21.460 9.671 1,74844 0,80000 0,65000 0,20518 0,09326
Totaal alle leeftijden 2025 189.010 86.242 70.528 21.841 10.401 1,74938 0,79889 0,65118 0,20219 0,09712
Totaal alle leeftijden 2030 190.062 86.348 70.922 21.978 10.813 1,74683 0,79871 0,64861 0,20056 0,09895
Totaal alle leeftijden 2035 186.901 84.005 70.068 21.905 10.919 1,74696 0,79870 0,64853 0,20003 0,09971
Totaal alle leeftijden 2040 181.978 82.123 67.887 21.246 10.726 1,74707 0,79869 0,64851 0,20001 0,09986
Totaal alle leeftijden 2045 180.475 82.188 67.064 20.777 10.444 1,74707 0,79869 0,64850 0,20000 0,09987
Totaal alle leeftijden 2050 183.016 83.713 67.978 20.902 10.422 1,74707 0,79869 0,64850 0,20000 0,09987
Totaal alle leeftijden 2055 186.125 84.870 69.296 21.349 10.609 1,74707 0,79869 0,64850 0,20000 0,09987
Totaal alle leeftijden 2058 187.146 85.102 69.764 21.554 10.725 1,74707 0,79869 0,64850 0,20000 0,09987
Totaal alle leeftijden 2059 187.292 85.089 69.849 21.603 10.756 1,74707 0,79869 0,64850 0,20000 0,09987
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over het aantal levendgeborenen naar leeftijd van de moeder (op 31 december) en het leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer van vrouwen, beiden naar rangnummer uit de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 2012-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborene
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal levendgeboren
Levendgeborene
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
1e kind
Levendgeboren eerste kinderen uit de moeder.
2e kind
Levendgeboren tweede kinderen uit de moeder.
3e kind
Levendgeboren derde kinderen uit de moeder.
4e of volgende kind
Levendgeboren vierde of volgende kinderen uit de moeder.
Vruchtbaarheidscijfers
Vruchtbaarheidscijfer
Het aantal levendgeboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.

Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Alle rangnummers
Rangnummer
De positie van het kind in de rangorde van levendgeboren kinderen uit de moeder.
1e kind
Levendgeboren eerste kinderen uit de moeder.
2e kind
Levendgeboren tweede kinderen uit de moeder.
3e kind
Levendgeboren derde kinderen uit de moeder.
4e of volgende kind
Levendgeboren vierde of volgende kinderen uit de moeder.