Prognose kerncijfers geboorte; geboortegeneratie 1935-2020

Prognose kerncijfers geboorte; geboortegeneratie 1935-2020

Geboortegeneratie Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal) Kinderloze vrouwen (%) Vrouwen met 1 kind (%) Vrouwen met 2 kinderen (%) Vrouwen met 3 of meer kinderen (%) Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind (jaar)
1935 2,50 11,7 10,2 32,5 45,6 25,5
1945 2,00 11,7 13,6 49,6 25,1 24,5
1950 1,90 14,6 15,1 47,2 23,1 25,1
1955 1,87 17,1 15,2 42,9 24,9 26,3
1960 1,86 17,2 15,6 41,7 25,4 27,5
1965 1,78 18,1 17,0 42,3 22,6 28,4
1970 1,76 17,7 18,5 42,5 21,3 29,0
1975 1,76 17,9 18,3 41,8 22,1 29,0
1980 1,77 18,4 16,8 42,9 21,9 28,9
1985 1,76 19,0 16,2 43,5 21,3 28,8
1990 1,76 19,5 15,6 44,1 20,7 29,0
1995 1,75 20,0 15,2 44,6 20,2 29,0
2000 1,75 20,1 15,0 44,9 20,0 29,1
2005 1,75 20,1 15,0 44,9 20,0 29,1
2010 1,75 20,1 15,0 44,9 20,0 29,1
2015 1,75 20,1 15,0 44,9 20,0 29,1
2020 1,75 20,1 15,0 44,9 20,0 29,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de volgende informatie over het gemiddeld aantal kinderen per vrouw, het percentage vrouwen naar kindertal en de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind. Alle cijfers zijn naar de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 1935-2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor geboortegeneraties 1935-1961 volledig gebaseerd op waarnemingen. De geboortegeneraties vanaf 1962 zijn gebaseerd op waarnemingen en prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld kindertal per vrouw
Totaal aantal kinderen dat vrouwen van de gekozen geboortegeneratie
gemiddeld hebben gekregen of naar verwachting zullen krijgen.
Geboortegeneratie: jaar van geboorte van de vrouw.
Kinderloze vrouwen
Vrouwen die nooit een kind hebben gekregen of zullen krijgen per
honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.
Geboortegeneratie; jaar van geboorte van de vrouw.
Vrouwen met 1 kind
Vrouwen die totaal één kind hebben gekregen of zullen krijgen per
honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.
Geboortegeneratie; jaar van geboorte van de vrouw.
Vrouwen met 2 kinderen
Vrouwen die totaal twee kinderen hebben gekregen of zullen krijgen per
honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.
Geboortegeneratie; jaar van geboorte van de vrouw.
Vrouwen met 3 of meer kinderen
Vrouwen die totaal drie of meer kinderen hebben gekregen of zullen krijgen
per honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.
Geboortegeneratie; jaar van geboorte van de vrouw.
Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind
Het gemiddelde van de leeftijden van de moeders in de gekozen
geboortegeneratie bij de geboorte van hun eerste kind.