Prognose kerncijfers geboorte; geboortegeneratie 1935-2020


Deze tabel bevat de volgende informatie over het gemiddeld aantal kinderen per vrouw, het percentage vrouwen naar kindertal en de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind. Alle cijfers zijn naar de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 1935-2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor geboortegeneraties 1935-1961 volledig gebaseerd op waarnemingen. De geboortegeneraties vanaf 1962 zijn gebaseerd op waarnemingen en prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Prognose kerncijfers geboorte; geboortegeneratie 1935-2020

Geboortegeneratie Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal) Kinderloze vrouwen (%) Vrouwen met 1 kind (%) Vrouwen met 2 kinderen (%) Vrouwen met 3 of meer kinderen (%) Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind (jaar)
1935 2,50 11,7 10,2 32,5 45,6 25,5
1945 2,00 11,7 13,6 49,6 25,1 24,5
1950 1,90 14,6 15,1 47,2 23,1 25,1
1955 1,87 17,1 15,2 42,9 24,9 26,3
1960 1,86 17,2 15,6 41,7 25,4 27,5
1965 1,78 18,1 17,0 42,3 22,6 28,4
1970 1,76 17,7 18,5 42,5 21,3 29,0
1975 1,76 17,9 18,3 41,8 22,1 29,0
1980 1,77 18,4 16,8 42,9 21,9 28,9
1985 1,76 19,0 16,2 43,5 21,3 28,8
1990 1,76 19,5 15,6 44,1 20,7 29,0
1995 1,75 20,0 15,2 44,6 20,2 29,0
2000 1,75 20,1 15,0 44,9 20,0 29,1
2005 1,75 20,1 15,0 44,9 20,0 29,1
2010 1,75 20,1 15,0 44,9 20,0 29,1
2015 1,75 20,1 15,0 44,9 20,0 29,1
2020 1,75 20,1 15,0 44,9 20,0 29,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens