Prognose levendgeborenen en gemiddeld kindertal; herkomst moeder 2012-2059

Prognose levendgeborenen en gemiddeld kindertal; herkomst moeder 2012-2059

Herkomstgroepering moeder Perioden Totaal levendgeborenen (aantal) Gemiddeld kindertal per vrouw (per vrouw)
Totaal herkomstgroeperingen 2012 175.779 1,72
Totaal herkomstgroeperingen 2013 175.916 1,72
Totaal herkomstgroeperingen 2014 176.533 1,73
Totaal herkomstgroeperingen 2015 178.091 1,74
Totaal herkomstgroeperingen 2020 184.957 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2025 189.020 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2030 190.079 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2035 186.898 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2040 181.960 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2045 180.455 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2050 183.009 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2055 186.115 1,75
Totaal herkomstgroeperingen 2059 187.285 1,75
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2012 143.587 1,72
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2013 144.244 1,73
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2014 145.309 1,74
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2015 147.219 1,75
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2020 154.782 1,77
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2025 159.369 1,78
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2030 160.413 1,78
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2035 156.769 1,78
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2040 151.153 1,78
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2045 148.958 1,79
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2050 150.893 1,78
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2055 153.473 1,78
Autochtoon / tweedegeneratieallochtoon 2059 154.312 1,78
1e generatie allochtonen 2012 32.192 1,80
1e generatie allochtonen 2013 31.672 1,77
1e generatie allochtonen 2014 31.224 1,76
1e generatie allochtonen 2015 30.872 1,74
1e generatie allochtonen 2020 30.175 1,69
1e generatie allochtonen 2025 29.651 1,66
1e generatie allochtonen 2030 29.666 1,64
1e generatie allochtonen 2035 30.129 1,62
1e generatie allochtonen 2040 30.807 1,62
1e generatie allochtonen 2045 31.498 1,61
1e generatie allochtonen 2050 32.116 1,61
1e generatie allochtonen 2055 32.642 1,61
1e generatie allochtonen 2059 32.973 1,61
Westerse allochtonen 2012 10.374 1,47
Westerse allochtonen 2013 10.655 1,47
Westerse allochtonen 2014 10.896 1,47
Westerse allochtonen 2015 11.132 1,47
Westerse allochtonen 2020 12.409 1,48
Westerse allochtonen 2025 13.003 1,47
Westerse allochtonen 2030 13.460 1,47
Westerse allochtonen 2035 13.944 1,47
Westerse allochtonen 2040 14.427 1,48
Westerse allochtonen 2045 14.844 1,48
Westerse allochtonen 2050 15.181 1,48
Westerse allochtonen 2055 15.456 1,48
Westerse allochtonen 2059 15.637 1,48
Niet-westerse allochtonen 2012 21.818 2,05
Niet-westerse allochtonen 2013 21.017 2,03
Niet-westerse allochtonen 2014 20.329 2,00
Niet-westerse allochtonen 2015 19.740 1,98
Niet-westerse allochtonen 2020 17.767 1,90
Niet-westerse allochtonen 2025 16.648 1,85
Niet-westerse allochtonen 2030 16.206 1,81
Niet-westerse allochtonen 2035 16.185 1,78
Niet-westerse allochtonen 2040 16.380 1,77
Niet-westerse allochtonen 2045 16.654 1,75
Niet-westerse allochtonen 2050 16.935 1,75
Niet-westerse allochtonen 2055 17.186 1,75
Niet-westerse allochtonen 2059 17.336 1,75
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over levendgeborenen en het gemiddeld kindertal per vrouw onder de bevolking van Nederland naar herkomstgroepering van de moeder.

Gegevens beschikbaar: 2012-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer
Het aantal levendgeboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.