Prognose overledenen en buitenlandse migratie; leeftijd, 2012-2059

Prognose overledenen en buitenlandse migratie; leeftijd, 2012-2059

Geslacht Leeftijd Perioden Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2012 139.404 154.705 143.788 10.917
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2013 141.167 152.909 141.165 11.744
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2014 142.899 151.977 139.094 12.883
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2015 144.614 153.485 137.430 16.055
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2020 153.230 155.562 134.431 21.131
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2025 163.224 153.286 134.091 19.195
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2030 174.616 153.712 134.801 18.911
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2035 185.044 154.029 135.188 18.841
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2040 192.646 154.412 135.529 18.883
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2045 196.647 154.641 136.071 18.570
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2050 198.653 154.943 136.799 18.144
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2055 199.308 155.139 137.521 17.618
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2058 197.607 155.202 137.844 17.358
Mannen en Vrouwen Totaal leeftijd 2059 196.600 155.222 137.922 17.300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over overledenen en buitenlandse migratie (immigratie, emigratie inclusief administratieve correcties en migratiesaldo inclusief administratieve correcties) onder de bevolking van Nederland naar geslacht en leeftijd (op 31 december).

Gegevens beschikbaar: 2012-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.