Bbp, productie en bestedingen; consumptie naar verbruiksfuncties 1969-2012

Bbp, productie en bestedingen; consumptie naar verbruiksfuncties 1969-2012

Perioden Waarde in werkelijke prijzen Totaal consumptie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Werkelijke individuele consumptie Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Werkelijke individuele consumptie Consumptie huishoudens inclusief IZWh Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Werkelijke individuele consumptie Individuele consumptie door de overheid Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Collectieve consumptie door de overheid (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Totaal consumptie (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Werkelijke individuele consumptie Totaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Werkelijke individuele consumptie Consumptie huishoudens inclusief IZWh Totaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Werkelijke individuele consumptie Individuele consumptie door de overheid Totaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Collectieve consumptie door de overheid (%)
2006 390.317 334.717 254.875 79.842 55.600 2,9 2,8 -0,3 14,2 3,5
2007 407.971 349.635 264.099 85.536 58.336 2,4 2,3 1,8 3,9 2,9
2008 423.230 360.964 270.417 90.547 62.266 1,8 1,7 1,3 3,0 2,5
2009 427.677 360.852 263.537 97.315 66.825 0,5 -0,3 -2,1 4,9 5,1
2010 435.169 368.498 268.199 100.299 66.671 0,4 0,7 0,3 1,7 -1,3
2011** 439.093 373.951 271.763 102.188 65.142 -0,6 -0,1 -1,1 2,4 -3,2
2012* 443.908 378.257 273.294 104.963 65.651 -1,3 -1,0 -1,6 0,8 -3,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de consumptieve bestedingen die onderverdeeld zijn naar verbruiksfuncties. Deze indeling is gebaseerd op het doel waarvoor transacties worden gedaan.
Zo is bijvoorbeeld voor het verbruiksdoel mobiele telefonie naast de aankopen van een mobiele telefoon ook de aankopen van een mobiel abonnement en de aankopen van de accessoires voor de telefoon inbegrepen.

De totale consumptieve bestedingen wordt in deze tabel opgebouwd uit de werkelijke individuele consumptie, de consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de consumptieve bestedingen door de overheid gesplitst naar individuele consumptie
en collectieve consumptie.

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Totaal consumptie
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de
rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de
collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve
bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland
worden gedaan.
Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens, instellingen
zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de overheid.
De indeling van de consumptieve bestedingen naar verbruiksfuncties is
gebaseerd op het doel waarvoor transacties worden gedaan. Zo zijn in de
post schoeisel naast de aankopen van schoeisel ook de aankopen van veters
en dergelijke en de reparatie van schoeisel begrepen.
Werkelijke individuele consumptie
Consumptieve bestedingen hebben betrekking op de uitgaven voor
consumptiegoederen en -diensten. De werkelijke individuele consumptie
daarentegen betreft de verwerving van consumptiegoederen en -diensten. Het
verschil tussen deze begrippen wordt veroorzaakt door de behandeling van
bepaalde goederen en diensten die door de overheid of Instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van huishoudens worden gefinancierd, en
vervolgens als sociale overdrachten in natura aan de huishoudens worden
geleverd.
Hieronder valt het merendeel van de uitgaven van de overheid op het gebied
van gezondheid, onderwijs en sociale bescherming. De consumptie door
Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens wordt geheel
tot de individuele consumptie gerekend.
De werkelijke individuele consumptie door huishoudens wordt als volgt
berekend:
consumptieve bestedingen door huishoudens
plus: consumptieve bestedingen door Instellingen zonder winstoogmerk ten
behoeve van huishoudens
plus: individuele consumptie door de overheid
= werkelijke individuele consumptie.
Totaal
Consumptie huishoudens inclusief IZWh
Consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh).
Deze bestedingen zijn uitgaven door huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk
(IZW) ten behoeve van huishoudens) voor goederen en diensten die worden
gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of
wensen of van de collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De
consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het
buitenland worden gedaan.
Totaal
Individuele consumptie door de overheid
De verwerving van consumptiegoederen en -diensten die door de overheid
worden gefinancierd en vervolgens als sociale overdrachten in natura aan
de huishoudens worden geleverd. Hieronder valt het merendeel van de
uitgaven van de overheid op het gebied van gezondheid, onderwijs en
sociale bescherming.
Totaal
Collectieve consumptie door de overheid
Het collectief gebruik van diensten die worden verleend aan alle leden van
de samenleving of aan alle leden van een bepaald deel van de samenleving.
Collectieve consumptie vindt uitsluitend plaats bij de overheid en betreft
met name uitgaven voor diensten op het gebied van:
- openbaar bestuur, beveiliging en defensie;
- ordehandhaving, wet- en regelgeving;
- milieubescherming;
- speur- en ontwikkelingswerk;
- infrastructuur en economische ontwikkeling.
De werkelijke collectieve consumptie wordt berekend door de individuele
consumptie van de totale consumptieve bestedingen door de overheid af te
trekken.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Totaal consumptie
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de
rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de
collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve
bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland
worden gedaan.
Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens, instellingen
zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de overheid.
De indeling van de consumptieve bestedingen naar verbruiksfuncties is
gebaseerd op het doel waarvoor transacties worden gedaan. Zo zijn in de
post schoeisel naast de aankopen van schoeisel ook de aankopen van veters
en dergelijke en de reparatie van schoeisel begrepen.
Werkelijke individuele consumptie
Consumptieve bestedingen hebben betrekking op de uitgaven voor
consumptiegoederen en -diensten. De werkelijke individuele consumptie
daarentegen betreft de verwerving van consumptiegoederen en -diensten. Het
verschil tussen deze begrippen wordt veroorzaakt door de behandeling van
bepaalde goederen en diensten die door de overheid of Instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van huishoudens worden gefinancierd, en
vervolgens als sociale overdrachten in natura aan de huishoudens worden
geleverd.
Hieronder valt het merendeel van de uitgaven van de overheid op het gebied
van gezondheid, onderwijs en sociale bescherming. De consumptie door
Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens wordt geheel
tot de individuele consumptie gerekend.
De werkelijke individuele consumptie door huishoudens wordt als volgt
berekend:
consumptieve bestedingen door huishoudens
plus: consumptieve bestedingen door Instellingen zonder winstoogmerk ten
behoeve van huishoudens
plus: individuele consumptie door de overheid
= werkelijke individuele consumptie.
Totaal
Consumptie huishoudens inclusief IZWh
Consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh).
Deze bestedingen zijn uitgaven door huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk
(IZW) ten behoeve van huishoudens) voor goederen en diensten die worden
gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of
wensen of van de collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De
consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het
buitenland worden gedaan.
Totaal
Individuele consumptie door de overheid
De verwerving van consumptiegoederen en -diensten die door de overheid
worden gefinancierd en vervolgens als sociale overdrachten in natura aan
de huishoudens worden geleverd. Hieronder valt het merendeel van de
uitgaven van de overheid op het gebied van gezondheid, onderwijs en
sociale bescherming.
Totaal
Collectieve consumptie door de overheid
Het collectief gebruik van diensten die worden verleend aan alle leden van
de samenleving of aan alle leden van een bepaald deel van de samenleving.
Collectieve consumptie vindt uitsluitend plaats bij de overheid en betreft
met name uitgaven voor diensten op het gebied van:
- openbaar bestuur, beveiliging en defensie;
- ordehandhaving, wet- en regelgeving;
- milieubescherming;
- speur- en ontwikkelingswerk;
- infrastructuur en economische ontwikkeling.
De werkelijke collectieve consumptie wordt berekend door de individuele
consumptie van de totale consumptieve bestedingen door de overheid af te
trekken.