Bbp, productie en bestedingen; consumptie naar verbruiksfuncties 1969-2012


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de consumptieve bestedingen die onderverdeeld zijn naar verbruiksfuncties. Deze indeling is gebaseerd op het doel waarvoor transacties worden gedaan.
Zo is bijvoorbeeld voor het verbruiksdoel mobiele telefonie naast de aankopen van een mobiele telefoon ook de aankopen van een mobiel abonnement en de aankopen van de accessoires voor de telefoon inbegrepen.

De totale consumptieve bestedingen wordt in deze tabel opgebouwd uit de werkelijke individuele consumptie, de consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de consumptieve bestedingen door de overheid gesplitst naar individuele consumptie
en collectieve consumptie.

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bbp, productie en bestedingen; consumptie naar verbruiksfuncties 1969-2012

Perioden Waarde in werkelijke prijzenTotaal consumptie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenWerkelijke individuele consumptieTotaal (mln euro) Werkelijke individuele consumptieConsumptie huishoudens inclusief IZWhTotaal (mln euro) Werkelijke individuele consumptieIndividuele consumptie door de overheidTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenCollectieve consumptie door de overheid (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarTotaal consumptie (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarWerkelijke individuele consumptieTotaal (%) Werkelijke individuele consumptieConsumptie huishoudens inclusief IZWhTotaal (%) Werkelijke individuele consumptieIndividuele consumptie door de overheidTotaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarCollectieve consumptie door de overheid (%)
2006 390.317 334.717 254.875 79.842 55.600 2,9 2,8 -0,3 14,2 3,5
2007 407.971 349.635 264.099 85.536 58.336 2,4 2,3 1,8 3,9 2,9
2008 423.230 360.964 270.417 90.547 62.266 1,8 1,7 1,3 3,0 2,5
2009 427.677 360.852 263.537 97.315 66.825 0,5 -0,3 -2,1 4,9 5,1
2010 435.169 368.498 268.199 100.299 66.671 0,4 0,7 0,3 1,7 -1,3
2011 439.093 373.951 271.763 102.188 65.142 -0,6 -0,1 -1,1 2,4 -3,2
2012* 443.908 378.257 273.294 104.963 65.651 -1,3 -1,0 -1,6 0,8 -3,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens