Afvalwaterzuiv. bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib bestemming, 1993-2016

Afvalwaterzuiv. bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib bestemming, 1993-2016

Slibkenmerken Perioden Hoeveelheden slib naar bestemming Totaal hoeveelheid slib afgevoerd (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Landbouw/bodem (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Diervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Composteren (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Storten (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Verbranden (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Vergisten (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Inzet als brandstof (1 000 kg) Hoeveelheden slib naar bestemming Overige bestemmingen (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Totaal droge stof afgevoerd (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Landbouw/bodem (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Diervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Composteren (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Storten (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Verbranden (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Vergisten (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Inzet als brandstof (1 000 kg) Hoeveelheden droge stof naar bestemming Overige bestemmingen (1 000 kg)
Totaal 1993 1.287.033 601.694 90.254 117.130 324.624 84.350 . . 68.981 222.860 41.740 16.648 7.623 114.425 27.297 . . 15.127
Totaal 2000 1.010.185 301.022 150.310 7.033 124.189 191.222 . . 236.409 205.750 36.127 21.333 1.109 39.389 46.880 . . 60.912
Totaal 2005 954.591 323.376 47.898 52.257 72.006 185.505 . . 273.549 174.651 33.703 7.479 8.849 18.312 31.549 . . 74.760
Totaal 2015 1.087.004 144.978 30.819 110.337 83.381 79.833 306.092 98.764 232.799 198.187 14.152 3.095 20.404 32.014 12.961 34.249 23.102 58.209
Totaal 2016 1.267.385 125.751 18.686 78.376 122.625 93.395 434.050 110.690 283.813 208.106 13.419 2.192 16.125 32.960 12.256 54.231 24.720 52.203
Slibsoort: primair slib 1993 0 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 . . 0
Slibsoort: primair slib 2000 146.850 11.761 99.103 1.139 6.421 5.838 . . 22.588 30.351 1.960 15.747 215 2.679 819 . . 8.932
Slibsoort: primair slib 2005 137.701 14.093 39.727 0 36.675 3.718 . . 43.489 36.622 890 6.221 0 3.266 1.340 . . 24.904
Slibsoort: primair slib 2015 104.349 0 13.822 0 4.461 1.107 37.946 20.613 26.400 31.944 0 1.659 0 2.904 276 3.715 12.859 10.532
Slibsoort: primair slib 2016 165.630 0 17.914 0 49.152 1.245 42.176 15.276 39.867 38.549 0 2.150 0 7.437 361 4.059 9.092 15.449
Slibsoort: fysisch/chemisch slib 1993 375.633 76.138 60.810 0 204.623 23.889 . . 10.173 115.469 6.881 12.313 0 85.427 5.314 . . 5.533
Slibsoort: fysisch/chemisch slib 2000 173.353 40.485 24.554 0 41.663 30.421 . . 36.230 42.120 3.973 2.577 0 18.492 9.275 . . 7.803
Slibsoort: fysisch/chemisch slib 2005 182.490 30.973 924 2.400 25.496 52.883 . . 69.815 41.791 2.617 124 813 12.309 9.705 . . 16.223
Slibsoort: fysisch/chemisch slib 2015 426.716 28.866 0 0 62.414 24.697 196.688 27.899 86.150 92.567 2.328 0 0 27.497 6.162 25.602 5.389 25.589
Slibsoort: fysisch/chemisch slib 2016 458.707 24.769 0 0 55.132 14.295 253.547 47.501 63.463 79.267 3.981 0 0 23.212 4.954 28.126 9.565 9.429
Slibsoort: aëroob surplusslib 1993 911.400 525.556 29.444 117.130 120.001 60.461 . . 58.808 107.391 34.859 4.335 7.623 28.998 21.983 . . 9.594
Slibsoort: aëroob surplusslib 2000 654.351 247.039 26.653 5.824 74.920 133.958 . . 165.957 119.801 29.309 3.009 894 18.099 27.438 . . 41.053
Slibsoort: aëroob surplusslib 2005 600.750 276.012 7.248 48.935 9.835 128.823 . . 129.898 82.538 29.092 1.134 7.898 2.737 20.495 . . 21.182
Slibsoort: aëroob surplusslib 2015 544.473 116.111 16.997 108.104 15.694 53.827 67.728 49.989 116.023 72.456 11.824 1.436 20.292 1.303 6.443 4.804 4.794 21.561
Slibsoort: aëroob surplusslib 2016 629.622 100.982 772 77.099 15.569 77.635 134.327 47.684 175.554 88.068 9.438 42 16.049 1.881 6.853 21.165 5.973 26.665
Slibsoort: anaëroob surplusslib 1993 0 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 . . 0
Slibsoort: anaëroob surplusslib 2000 8.118 0 0 70 1.185 313 . . 6.550 579 0 0 1 119 36 . . 424
Slibsoort: anaëroob surplusslib 2005 2.972 0 0 922 0 82 . . 1.968 267 0 0 138 0 8 . . 120
Slibsoort: anaëroob surplusslib 2015 11.203 0 0 2.233 811 202 3.730 0 4.227 1.159 0 0 112 311 81 129 0 527
Slibsoort: anaëroob surplusslib 2016 13.197 0 0 1.277 2.771 219 4.000 0 4.929 2.133 0 0 75 430 88 880 0 660
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over zuiveringsslib van afvalwaterzuiveringsinstallaties van particuliere bedrijven. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. Het betreft hoofdzakelijk bedrijven in de industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer, groothandel en vervoer. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- herkomst;
- slibsoort;
- klasse van droge stof.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 19 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Hoeveelheden slib naar bestemming
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, dus inclusief het zich daarin bevindende water.
Totaal hoeveelheid slib afgevoerd
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, dus inclusief het zich daarin bevindende water.
Landbouw/bodem
Gebruik als meststof of als bodemverbeteraar. Sinds 1995 is deze toepassing gebonden aan een strenge normstelling voor wat betreft de gehalten aan zware metalen.
Diervoeders/destructiebedrijven
Afvoer naar destructiebedrijven (bedrijven die kadavers, slachtafval en afgekeurd vlees vernietigen of verwerken) en/of bedrijven die het slib gebruiken voor de bereiding van diervoeders. Het betreft hier vrijwel alleen slibstromen van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie.
Composteren
Hierbij wordt zuiveringsslib met compost en houtsnippers vermengd en onder bepaalde omstandigheden belucht, waardoor in een biologisch proces organische stoffen in het zuiveringsslib worden afgebroken door bacteriën en schimmels.
Storten
Afhankelijk van de kwaliteit wordt zuiveringsslib op regionale stortplaatsen of op speciale slibstortplaatsen (deponieën) gestort.
Verbranden
Hierbij wordt zuiveringsslib, afhankelijk van de kwaliteit, samen met huishoudelijk afval verbrand of wordt het in speciale slibverbrandingsinstallaties verwerkt.
Vergisten
Het onder anaerobe (=zuurstofloze) omstandigheden afbreken van organische stoffen in zuiveringsslib door bacteriën, onder vorming van biogas. Biogas kan gebruikt worden voor energieterugwinning.
Inzet als brandstof
Gebruik van zuiveringsslib als (secundaire) brandstof met energieterugwinning, zoals het mee- of bijstoken in een cementoven of elektriciteitscentrale
Overige bestemmingen
Te noemen zijn: toepassing in bouwmaterialen en wegenverharding, afvoer naar installaties waar bepaalde componenten worden teruggewonnen of hergebruik als entslib (zuiveringsslib voor de opstart van andere zuiveringsinstallaties). Voor 2013 inclusief de bestemmingen vergisten en inzet als brandstof.
Hoeveelheden droge stof naar bestemming
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten als droge stof, dus exclusief het zich daarin bevindende water.
Totaal droge stof afgevoerd
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten als droge stof, dus exclusief het zich daarin bevindende water.
Landbouw/bodem
Gebruik als meststof of als bodemverbeteraar. Sinds 1995 is deze toepassing gebonden aan een strenge normstelling voor wat betreft de gehalten aan zware metalen.
Diervoeders/destructiebedrijven
Afvoer naar destructiebedrijven (bedrijven die kadavers, slachtafval en afgekeurd vlees vernietigen of verwerken) en/of bedrijven die het slib gebruiken voor de bereiding van diervoeders. Het betreft hier vrijwel alleen slibstromen van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie.
Composteren
Hierbij wordt zuiveringsslib met compost en houtsnippers vermengd en onder bepaalde omstandigheden belucht, waardoor in een biologisch proces organische stoffen in het zuiveringsslib worden afgebroken door bacteriën en schimmels.
Storten
Afhankelijk van de kwaliteit wordt zuiveringsslib op regionale stortplaatsen of op speciale slibstortplaatsen (deponieën) gestort.
Verbranden
Hierbij wordt zuiveringsslib, afhankelijk van de kwaliteit, samen met huishoudelijk afval verbrand of wordt het in speciale slibverbrandingsinstallaties verwerkt.
Vergisten
Het onder anaerobe (=zuurstofloze) omstandigheden afbreken van organische stoffen in zuiveringsslib door bacteriën, onder vorming van biogas. Biogas kan gebruikt worden voor energieterugwinning.
Inzet als brandstof
Gebruik van zuiveringsslib als (secundaire) brandstof met energieterugwinning, zoals het mee- of bijstoken in een cementoven of elektriciteitscentrale
Overige bestemmingen
Te noemen zijn: toepassing in bouwmaterialen en wegenverharding, afvoer naar installaties waar bepaalde componenten worden teruggewonnen of hergebruik als entslib (zuiveringsslib voor de opstart van andere zuiveringsinstallaties). Voor 2013 inclusief de bestemmingen vergisten en inzet als brandstof.