Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008), 2010-2016


Deze tabel bevat de cijfers van de aantallen en ontwerpcapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van particuliere bedrijven. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. Het betreft hoofdzakelijk bedrijven in de industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer, groothandel en vervoer. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn gepubliceerd naar bedrijfstak volgens de SBI 2008.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 19 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008), 2010-2016

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden ZuiveringsinstallatiesZuiveringsinstallaties naar typeTotaal zuiveringsinstallaties (aantal) ZuiveringsinstallatiesZuiveringsinstallaties naar typeMechanische zuiveringsinstallaties (aantal) ZuiveringsinstallatiesZuiveringsinstallaties naar typeFysisch-chemische zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeBiologische zuiveringsinstallatiesTotaal biologische installaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeBiologische zuiveringsinstallatiesBiologisch aërobe installaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeBiologische zuiveringsinstallatiesBiologisch anaërobe installaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeBiologische zuiveringsinstallatiesCombinatie anaëroob-aërobe inst. (aantal) ZuiveringsinstallatiesCapaciteit zuiveringsinstallatiesCapaciteit (1 000 i.e.) ZuiveringsinstallatiesCapaciteit zuiveringsinstallatiesCorresponderend aantal installaties (aantal) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingTotaal hoeveelheid slib afgevoerd (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingLandbouw/bodem (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingDiervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingComposteren (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingStorten (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingVerbranden (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingVergisten (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingInzet als brandstof (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingOverige bestemmingen (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingTotaal droge stof afgevoerd (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingLandbouw/bodem (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingDiervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingComposteren (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingStorten (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingVerbranden (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingVergisten (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingInzet als brandstof (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingOverige bestemmingen (1 000 kg)
A-U Alle economische activiteiten 2016 419 23 187 209 153 15 41 13.640 215 1.267.385 125.751 18.686 78.376 122.625 93.395 434.050 110.690 283.813 208.106 13.419 2.192 16.125 32.960 12.256 54.231 24.720 52.203
B Delfstoffenwinning 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Industrie 2016 334 19 161 154 109 12 33 10.560 170 1.036.087 117.653 18.686 51.265 31.937 87.385 426.645 98.392 204.124 149.031 10.420 2.192 10.883 11.825 9.903 52.679 24.248 26.881
D Energievoorziening 2016 10 0 6 4 2 1 1 166 4 13.461 0 0 0 6.442 2.239 0 0 4.781 4.997 0 0 0 2.988 993 0 0 1.016
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 33 1 7 25 20 1 4 1.134 19 136.780 0 0 25.834 75.843 1.187 0 12.298 21.618 29.905 0 0 5.167 15.380 239 0 472 8.647
Bron: CBS.
Verklaring van tekens