Woonplaatsen in Nederland 2011

Woonplaatsen in Nederland 2011

Woonplaatsen Woonplaats Code (Code) Gemeente Naam (Naam) Gemeente Code (Code) Provincie Naam Provincie Code (Code) Landsdeel Naam (Naam) Landsdeel Code (Code)
Aalsmeer 2571 Aalsmeer 0358 Noord-Holland 27 West-Nederland 03
Denekamp 1408 Dinkelland 1774 Overijssel 23 Oost-Nederland 02
Elsendorp 2095 Gemert-Bakel 1652 Noord-Brabant 30 Zuid-Nederland 04
Jannum 3205 Ferwerderadiel 1722 Friesland 21 Noord-Nederland 01
Maarheeze 1568 Cranendonck 1706 Noord-Brabant 30 Zuid-Nederland 04
Naaldwijk 2660 Westland 1783 Zuid-Holland 28 West-Nederland 03
Paasloo 2710 Steenwijkerland 1708 Overijssel 23 Oost-Nederland 02
Petten 2761 Zijpe 0476 Noord-Holland 27 West-Nederland 03
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de namen en coderingen van 2496 woonplaatsen die op 1 januari 2011 in Nederland zijn vastgesteld. Naast deze BAG-woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel. Als bron voor de namen van woonplaatsen is uitgegaan van de woonplaatsindeling die in het kader van de BAG is opgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2011

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Woonplaats
Tot de woonplaatsen in Nederland zijn gerekend de zogenaamde BAG-woonplaatsen.
De lijst van BAG-woonplaatsen heeft betrekking op de plaatselijke indeling die door gemeenten is vastgesteld bij introductie van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De gemeenten hebben deze woonplaatsen formeel vastgesteld bij woonplaatsbesluit.
De lijst van BAG-woonplaatsen bevat naast de naam van de woonplaats, de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort en een uniek nummer (de woonplaatscode).


Code
Gemeente
De gemeentelijke indeling heeft betrekking op de bestuurlijke indeling op 1 januari 2011. De gemeente is de kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten-Generaal.
De namen van gemeenten zijn dan ook -in tegenstelling tot woonplaatsnamen- formeel bij wet vastgelegd.
Naam
Code
Provincie
Provincies: de bestuurlijke indeling van Nederland in 12 provincies.
Naam
Code
Landsdeel
Landsdelen: een indeling naar 4 landsdelen welke een optelling is van provincies.
Naam
Code