Prognose allochtonen kerncijfers; herkomstgroepering, generatie, 2012-2060

Prognose allochtonen kerncijfers; herkomstgroepering, generatie, 2012-2060

Herkomstgroepering Generatie Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2012 . 43.837 16.694 133.460 113.306 20.154
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2013 3.541.490 42.929 17.160 132.181 110.851 21.330
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2014 3.588.587 42.460 17.640 131.546 108.558 22.988
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2015 3.636.397 42.148 18.135 133.096 106.347 26.749
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2020 3.906.249 41.738 20.769 133.731 103.550 30.181
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2025 4.149.564 41.901 23.578 131.791 103.627 28.164
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2030 4.376.660 42.677 26.400 132.592 104.992 27.600
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2035 4.590.995 43.253 28.933 133.240 106.215 27.025
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2040 4.792.746 43.646 31.345 133.825 107.233 26.592
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2045 4.982.071 43.995 33.863 134.251 108.070 26.181
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2050 5.158.704 44.436 36.478 134.675 108.832 25.843
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2055 5.322.227 44.857 39.278 135.013 109.541 25.472
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2059 5.443.333 45.116 41.314 135.269 110.025 25.244
Totaal allochtonen Totaal allochtonen 2060 5.472.378 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2012-2060) van de allochtone bevolking in Nederland, de levendgeborenen uit eerste generatie moeders, de buitenlandse migratie van eerstegeneratieallochtonen en het aantal overledenen van de eerste en tweede generatie allochtonen in Nederland. Alle cijfers zijn ook uitgesplitst naar herkomstgroepering (westers en niet-westers).

Gegevens beschikbaar: 2012-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Allochtonen op 1 januari.
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Levendgeborenen
Levendgeborenen uit eerste generatie moeders naar herkomstgroepering.
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Eerste generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Overledenen
Overledene
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.