Bedrijven; bedrijfstak


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 april 2020:
De gegevens over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 1e kwartaal 2019 t/m 1e kwartaal 2020 is verwerkt.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven.
De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.

Wijzigingen per 22 januari 2018:
Door een wetswijziging kan er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1). Deze uitsplitsing zal daarom vervallen.
De bedrijfsactiviteit ‘schadeverzekeringen’ (65.12) is opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte50 tot 100 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte100 werkzame personen of meer (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 250 werkzame personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personen (aantal) RechtsvormRechtspersonen (aantal)
K Financiële dienstverlening 2020 2e kwartaal* 97.670 86.490 6.255 2.170 1.490 640 340 110 170 97.390 97.585 7.540 90.130
64 Bankwezen 2020 2e kwartaal* 82.155 75.680 4.295 1.045 615 285 145 45 45 82.070 82.135 2.075 80.080
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2020 2e kwartaal* 640 435 20 20 40 35 25 15 50 570 610 20 620
66 Overige financiële dienstverlening 2020 2e kwartaal* 14.875 10.375 1.940 1.110 840 315 175 45 75 14.750 14.840 5.445 9.430
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal* 28.525 20.115 4.400 2.195 1.015 385 225 105 80 28.335 28.495 12.660 15.860
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal* 28.525 20.115 4.400 2.195 1.015 385 225 105 80 28.335 28.495 12.660 15.860
M Specialistische zakelijke diensten 2020 2e kwartaal* 370.155 322.765 24.685 8.885 7.000 3.700 2.035 590 490 369.070 369.980 287.740 82.415
69 Juridische diensten en administratie 2020 2e kwartaal* 52.915 41.790 4.975 2.615 2.005 915 430 105 80 52.730 52.880 37.900 15.015
70 Holdings en managementadviesbureaus 2020 2e kwartaal* 141.970 128.985 7.675 2.150 1.545 815 490 165 140 141.660 141.920 97.815 44.155
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2020 2e kwartaal* 45.790 37.390 3.475 1.600 1.515 960 540 170 135 45.485 45.740 34.705 11.085
72 Research 2020 2e kwartaal* 5.105 3.855 385 220 240 160 135 50 60 4.995 5.080 2.840 2.265
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2020 2e kwartaal* 34.640 28.560 3.250 1.060 930 485 255 60 45 34.540 34.635 29.735 4.910
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2020 2e kwartaal* 87.230 80.575 4.690 975 530 255 140 40 25 87.165 87.225 82.630 4.595
75 Veterinaire dienstverlening 2020 2e kwartaal* 2.505 1.610 235 270 240 105 40 0 5 2.500 2.500 2.115 390
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2e kwartaal* 82.125 60.890 8.635 3.875 3.295 2.045 1.685 805 895 80.425 81.720 64.685 17.440
77 Verhuur van roerende goederen 2020 2e kwartaal* 9.040 6.230 1.400 555 400 235 110 55 55 8.935 9.025 6.100 2.940
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 2e kwartaal* 15.115 9.195 1.470 785 855 790 880 515 625 13.975 14.810 7.715 7.400
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 2e kwartaal* 6.130 4.760 740 260 170 85 75 20 20 6.090 6.120 4.930 1.200
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020 2e kwartaal* 5.255 4.390 340 160 145 95 70 25 25 5.200 5.240 4.430 825
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020 2e kwartaal* 29.430 21.225 3.715 1.765 1.425 645 405 135 115 29.185 29.390 26.720 2.710
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020 2e kwartaal* 17.155 15.085 960 350 300 195 150 55 55 17.045 17.135 14.795 2.360
Bron: CBS.
Verklaring van tekens