Bedrijven; bedrijfstak


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 juli 2020:
De gegevens over het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 1e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2020 is verwerkt.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven.
De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.

Wijzigingen per 22 januari 2018:
Door een wetswijziging kan er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1). Deze uitsplitsing zal daarom vervallen.
De bedrijfsactiviteit ‘schadeverzekeringen’ (65.12) is opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte50 tot 100 werkzame personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personen (aantal) RechtsvormRechtspersonen (aantal)
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2020 3e kwartaal* 12.485 9.765 1.270 505 470 305 145 20 11.315 1.170
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2020 3e kwartaal* 3.525 3.065 310 85 40 15 10 0 3.360 165
0990 Dienstenverlening overige winning 2020 3e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 10 10
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2020 3e kwartaal* 2.805 1.525 485 260 205 170 100 35 1.850 955
5912 Facilitaire diensten voor film, tv 2020 3e kwartaal* 4.225 3.985 155 40 25 10 5 0 4.015 210
63 Diensten op het gebied van informatie 2020 3e kwartaal* 8.635 6.650 1.040 390 230 150 125 30 5.975 2.665
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2020 3e kwartaal* 6.760 4.105 1.075 705 515 180 105 25 3.550 3.210
6629 Diensten op gebied van verzekering 2020 3e kwartaal* 1.320 1.170 85 25 20 5 5 0 365 955
66299 Diensten op gebied van verzekering 2020 3e kwartaal* 205 180 5 5 5 0 5 0 135 70
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal* 457.865 389.390 33.190 12.770 10.285 5.740 3.745 1.370 356.270 101.595
M Specialistische zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 374.075 326.870 24.495 8.845 6.995 3.715 2.055 595 290.195 83.880
69 Juridische diensten en administratie 2020 3e kwartaal* 53.335 42.210 4.990 2.570 2.020 915 435 105 38.115 15.220
701 Holdings en interne concerndiensten 2020 3e kwartaal* 12.700 11.415 610 165 160 105 110 55 100 12.600
7010 Holdings, interne concerndiensten 2020 3e kwartaal* 12.700 11.415 610 165 160 105 110 55 100 12.600
70101 Interne concerndiensten 2020 3e kwartaal* 465 220 30 30 45 35 40 25 10 455
712 Keurings- en controlediensten 2020 3e kwartaal* 2.060 1.455 220 120 100 65 40 25 1.440 620
7120 Keurings- en controlediensten 2020 3e kwartaal* 2.060 1.455 220 120 100 65 40 25 1.440 620
71201 Keuringsdiensten (landbouw) 2020 3e kwartaal* 240 170 15 10 10 15 5 5 160 85
71202 Keuringsdiensten van machines e.d. 2020 3e kwartaal* 1.455 1.030 170 90 75 30 25 10 1.075 380
71203 Overige keuringsdiensten 2020 3e kwartaal* 365 250 35 20 10 20 10 5 205 155
73-75 Reclame, design, overige diensten 2020 3e kwartaal* 125.565 112.010 8.105 2.325 1.680 840 435 105 115.645 9.920
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 83.790 62.515 8.690 3.925 3.290 2.025 1.690 775 66.075 17.715
773 Zakelijke verhuur van goederen 2020 3e kwartaal* 3.195 2.205 460 195 140 100 50 20 2.065 1.130
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020 3e kwartaal* 5.470 4.600 350 155 145 95 70 25 4.620 850
801 Particuliere beveiligingdiensten 2020 3e kwartaal* 4.775 4.080 285 125 110 75 50 20 4.165 605
8010 Particuliere beveiligingdiensten 2020 3e kwartaal* 4.775 4.080 285 125 110 75 50 20 4.165 605
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal* 17.660 15.550 990 350 310 200 145 60 15.275 2.385
8211 Brede administratieve diensten 2020 3e kwartaal* 5.940 5.475 275 90 45 30 20 5 5.465 475
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2020 3e kwartaal* 6.100 5.150 415 145 150 100 80 30 5.040 1.060
8299 Overige zakelijke diensten (rest) 2020 3e kwartaal* 5.175 4.560 325 90 90 50 35 10 4.500 670
82999 Overige zakelijke diensten (rest) 2020 3e kwartaal* 4.990 4.450 300 80 70 45 25 10 4.415 575
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 820 215 10 10 30 30 35 60 140 680
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 820 215 10 10 30 30 35 60 140 680
842 Overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 145 110 0 0 0 0 0 0 95 50
86925 Ambulancediensten 2020 3e kwartaal* 55 40 0 0 0 0 5 0 30 25
86929 Andere zorgondersteunende diensten 2020 3e kwartaal* 3.565 2.935 230 105 105 85 55 25 2.745 820
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 3e kwartaal* 227.185 198.390 14.715 6.955 4.085 1.620 915 290 195.810 31.375
9002 Diensten voor uitvoerende kunst 2020 3e kwartaal* 16.385 14.670 1.010 330 215 90 60 10 13.790 2.595
982 Huishoudproductie eigen diensten 2020 3e kwartaal* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9820 Huishoudproductie eigen diensten 2020 3e kwartaal* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens