Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 2.202.600 1.775.940 192.590 94.970 67.190 34.840 21.395 7.290 1.721.795 480.805
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023 2e kwartaal* 1.427.680 1.119.150 135.185 65.685 50.785 27.710 17.510 5.950 1.118.795 308.885
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2023 2e kwartaal* 2.093.025 1.679.110 185.665 92.565 65.535 34.070 20.910 7.095 1.711.540 381.485
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 2e kwartaal* 78.000 39.750 21.050 11.775 3.535 1.135 580 115 70.065 7.935
01 Landbouw 2023 2e kwartaal* 76.400 38.590 20.820 11.655 3.485 1.120 565 110 68.860 7.540
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023 2e kwartaal* 18.515 8.275 5.815 3.010 970 250 135 35 16.410 2.105
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2023 2e kwartaal* 2.300 1.330 660 265 35 5 5 0 2.035 265
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2023 2e kwartaal* 9.200 3.410 2.945 1.935 655 140 75 20 8.110 1.090
01131 Teelt van groenten in volle grond 2023 2e kwartaal* 2.440 965 780 450 170 40 25 0 2.135 300
01132 Teelt van groenten onder glas 2023 2e kwartaal* 685 195 165 105 100 60 35 15 365 320
01133 Teelt van paddenstoelen 2023 2e kwartaal* 180 65 45 15 20 15 10 5 95 85
01134 Teelt van overige knolgewassen 2023 2e kwartaal* 5.895 2.185 1.950 1.365 365 25 5 0 5.515 385
0116 Teelt van vezelgewassen 2023 2e kwartaal* 70 60 5 5 0 0 0 0 55 10
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2023 2e kwartaal* 6.950 3.475 2.210 810 280 105 55 10 6.210 740
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2023 2e kwartaal* 395 240 110 25 20 0 0 0 350 40
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2023 2e kwartaal* 1.290 455 335 210 140 80 45 10 900 390
01193 Teelt van voedergewassen 2023 2e kwartaal* 5.070 2.675 1.705 545 120 15 5 0 4.795 270
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2023 2e kwartaal* 200 105 55 30 5 0 0 0 160 40
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023 2e kwartaal* 2.645 1.085 710 410 240 120 70 5 2.210 435
0121 Teelt van druiven 2023 2e kwartaal* 105 55 30 15 5 0 0 0 90 20
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2023 2e kwartaal* 1.395 515 410 245 130 65 35 0 1.280 120
01241 Teelt van appels en peren 2023 2e kwartaal* 1.155 380 340 220 120 65 35 0 1.050 105
01242 Teelt van steenvruchten 2023 2e kwartaal* 240 135 70 25 10 5 0 0 230 15
0125 Teelt van overige vruchten 2023 2e kwartaal* 640 240 170 105 60 30 25 5 490 150
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2023 2e kwartaal* 175 65 55 30 15 5 5 5 130 45
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2023 2e kwartaal* 140 25 30 30 25 10 15 0 90 50
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2023 2e kwartaal* 285 135 75 40 15 10 5 0 245 40
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2023 2e kwartaal* 35 15 10 0 5 0 0 0 25 10
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2023 2e kwartaal* 10 5 0 0 0 0 0 0 10 0
0128 Teelt van specerijen 2023 2e kwartaal* 215 70 40 30 40 25 10 0 95 120
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2023 2e kwartaal* 280 195 55 15 5 5 0 0 245 30
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023 2e kwartaal* 5.420 2.030 1.395 790 675 320 165 40 4.060 1.360
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2023 2e kwartaal* 5.420 2.030 1.395 790 675 320 165 40 4.060 1.360
01301 Teelt van bloembollen 2023 2e kwartaal* 1.260 435 290 205 195 80 40 10 910 345
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2023 2e kwartaal* 340 145 110 50 25 10 0 0 300 40
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2023 2e kwartaal* 390 100 110 65 55 35 10 5 255 135
01304 Teelt van potplanten onder glas 2023 2e kwartaal* 650 150 115 90 130 85 65 15 310 340
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2023 2e kwartaal* 2.540 1.080 715 345 245 100 45 10 2.095 445
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2023 2e kwartaal* 240 120 50 30 25 5 5 0 185 55
014 Veeteelt en fokkerijen 2023 2e kwartaal* 27.220 9.495 10.210 6.365 1.005 105 30 5 25.415 1.805
0141 Melkveehouderij 2023 2e kwartaal* 15.545 3.720 6.445 4.730 600 35 5 0 15.210 335
01411 Houden van melkvee 2023 2e kwartaal* 14.635 3.360 6.045 4.600 590 35 5 0 14.320 315
01412 Opfokken jong melkvee 2023 2e kwartaal* 910 360 400 130 15 0 0 0 890 20
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2023 2e kwartaal* 3.215 1.585 1.205 355 60 10 0 0 3.070 145
01421 Houden van vleeskalveren 2023 2e kwartaal* 1.265 390 650 195 30 0 0 0 1.185 80
01422 Overige vleesveehouderij 2023 2e kwartaal* 1.950 1.195 560 160 30 5 0 0 1.885 65
0143 Paardenfokkerij 2023 2e kwartaal* 915 570 240 75 25 5 5 0 740 175
0145 Schapen- en geitenhouderij 2023 2e kwartaal* 2.050 1.190 530 265 55 10 5 0 1.940 110
01451 Fokken en houden van schapen 2023 2e kwartaal* 1.615 1.080 390 120 20 5 0 0 1.565 50
01452 Fokken en houden van geiten 2023 2e kwartaal* 435 110 140 145 35 5 5 0 375 60
0146 Varkenshouderij 2023 2e kwartaal* 2.675 1.010 935 525 165 30 5 0 2.150 525
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2023 2e kwartaal* 585 160 215 130 60 15 5 0 440 140
01462 Vleesvarkensbedrijven 2023 2e kwartaal* 1.520 710 540 230 40 5 0 0 1.265 255
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2023 2e kwartaal* 570 140 180 170 65 10 5 0 445 125
0147 Pluimveehouderij 2023 2e kwartaal* 1.685 535 670 370 85 15 5 5 1.295 390
01471 Opfokken/houden van leghennen 2023 2e kwartaal* 825 255 315 190 50 15 0 0 610 215
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2023 2e kwartaal* 525 170 200 120 25 0 5 0 425 95
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2023 2e kwartaal* 260 80 125 45 10 0 0 0 200 60
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2023 2e kwartaal* 75 30 30 15 0 0 0 0 60 15
0149 Overige fokkerij en houderij 2023 2e kwartaal* 1.135 885 185 45 15 0 0 0 1.005 130
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2023 2e kwartaal* 70 45 25 5 0 0 0 0 25 50
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2023 2e kwartaal* 1.065 845 160 45 10 0 0 0 985 80
015 Gemengd bedrijf 2023 2e kwartaal* 3.065 1.605 930 410 100 15 0 0 2.795 270
0150 Gemengd bedrijf 2023 2e kwartaal* 3.065 1.605 930 410 100 15 0 0 2.795 270
016 Dienstverlening voor de landbouw 2023 2e kwartaal* 19.500 16.065 1.760 665 500 305 170 20 17.940 1.560
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2023 2e kwartaal* 15.155 12.295 1.395 560 445 290 155 15 13.845 1.315
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2023 2e kwartaal* 4.190 3.675 345 95 50 10 10 0 4.005 185
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2023 2e kwartaal* 100 65 10 5 10 10 5 0 60 40
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2023 2e kwartaal* 55 30 10 5 0 0 0 0 35 20
017 Jacht 2023 2e kwartaal* 40 40 0 0 0 0 0 0 35 5
0170 Jacht 2023 2e kwartaal* 40 40 0 0 0 0 0 0 35 5
02 Bosbouw 2023 2e kwartaal* 670 525 65 35 25 15 5 0 565 105
021 Bosbouw 2023 2e kwartaal* 395 315 35 20 15 10 0 0 340 55
0210 Bosbouw 2023 2e kwartaal* 395 315 35 20 15 10 0 0 340 55
022 Exploitatie van bossen 2023 2e kwartaal* 100 70 15 5 5 0 5 0 75 25
0220 Exploitatie van bossen 2023 2e kwartaal* 100 70 15 5 5 0 5 0 75 25
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2023 2e kwartaal* 175 140 15 10 5 0 0 0 150 20
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2023 2e kwartaal* 175 140 15 10 5 0 0 0 150 20
03 Visserij 2023 2e kwartaal* 930 640 165 85 25 5 5 5 640 290
031 Visserij 2023 2e kwartaal* 780 560 135 65 15 0 5 0 570 215
0311 Zee- en kustvisserij 2023 2e kwartaal* 620 450 95 50 10 0 5 0 420 200
0312 Binnenvisserij 2023 2e kwartaal* 165 110 40 15 5 0 0 0 150 10
032 Viskwekerij 2023 2e kwartaal* 150 80 30 20 10 5 0 0 70 80
0321 Zeeviskwekerij 2023 2e kwartaal* 95 45 20 20 5 5 0 0 35 60
0322 Zoetwaterviskwekerij 2023 2e kwartaal* 55 35 10 5 5 0 0 0 35 20
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 2e kwartaal* 84.890 58.565 7.945 4.790 4.660 3.480 2.775 1.230 59.235 25.655
B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal* 605 455 40 20 15 20 20 20 355 250
06 Winning van aardolie en aardgas 2023 2e kwartaal* 30 10 5 0 0 5 5 0 5 30
061 Winning van aardolie 2023 2e kwartaal* 20 10 5 0 0 0 0 0 5 15
0610 Winning van aardolie 2023 2e kwartaal* 20 10 5 0 0 0 0 0 5 15
062 Winning van aardgas 2023 2e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0620 Winning van aardgas 2023 2e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2023 2e kwartaal* 115 55 20 10 5 5 10 5 35 85
081 Winning van zand, grind en klei 2023 2e kwartaal* 90 45 15 5 5 5 10 5 30 60
0812 Winning van zand, grind en klei 2023 2e kwartaal* 90 45 15 5 5 5 10 5 30 60
089 Winning van overige delfstoffen 2023 2e kwartaal* 25 10 5 5 0 0 0 0 5 25
0892 Winning van turf 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0893 Winning van zout 2023 2e kwartaal* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2023 2e kwartaal* 20 10 0 5 0 0 0 0 0 20
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal* 455 385 20 10 10 10 10 10 320 135
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 april 2023:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen