Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2024 2e kwartaal* 2.316.555 1.889.860 194.605 93.645 66.840 34.580 21.345 7.230 1.810.760 505.795
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2024 2e kwartaal* 1.569.455 1.256.990 140.140 65.030 50.730 27.505 17.445 5.895 1.178.060 391.395
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2024 2e kwartaal* 2.271.480 1.853.195 190.940 91.805 65.550 33.935 20.895 7.020 1.800.770 470.710
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 2e kwartaal* 79.510 41.535 20.855 11.775 3.480 1.115 590 95 69.950 9.560
01 Landbouw 2024 2e kwartaal* 77.825 40.275 20.630 11.655 3.440 1.090 580 95 68.775 9.050
011 Teelt van eenjarige gewassen 2024 2e kwartaal* 17.860 8.100 5.475 2.910 955 220 150 20 15.460 2.400
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2024 2e kwartaal* 2.420 1.395 665 290 55 5 5 0 2.085 335
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2024 2e kwartaal* 9.205 3.520 2.845 1.925 660 140 85 15 7.945 1.260
01131 Teelt van groenten in volle grond 2024 2e kwartaal* 2.435 985 750 460 170 40 25 0 2.085 350
01132 Teelt van groenten onder glas 2024 2e kwartaal* 760 290 175 95 85 55 45 10 360 400
01133 Teelt van paddenstoelen 2024 2e kwartaal* 175 70 40 20 20 15 10 0 90 90
01134 Teelt van overige knolgewassen 2024 2e kwartaal* 5.830 2.175 1.880 1.355 385 30 5 0 5.410 420
0116 Teelt van vezelgewassen 2024 2e kwartaal* 80 60 10 0 5 0 0 0 65 10
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2024 2e kwartaal* 6.160 3.120 1.955 690 240 75 60 5 5.365 795
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2024 2e kwartaal* 415 255 110 40 15 0 0 0 365 50
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2024 2e kwartaal* 1.360 535 350 200 135 65 55 5 860 495
01193 Teelt van voedergewassen 2024 2e kwartaal* 4.150 2.200 1.435 420 85 10 5 0 3.945 205
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2024 2e kwartaal* 235 125 60 35 5 0 0 0 195 40
012 Teelt van meerjarige gewassen 2024 2e kwartaal* 2.665 1.125 720 390 225 125 60 10 2.145 520
0121 Teelt van druiven 2024 2e kwartaal* 125 70 35 15 5 0 0 0 95 30
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2024 2e kwartaal* 1.380 520 410 230 120 60 35 5 1.225 150
01241 Teelt van appels en peren 2024 2e kwartaal* 1.160 395 350 210 110 60 35 5 1.025 135
01242 Teelt van steenvruchten 2024 2e kwartaal* 215 125 60 25 5 0 0 0 200 15
0125 Teelt van overige vruchten 2024 2e kwartaal* 655 255 180 90 65 35 20 10 480 175
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2024 2e kwartaal* 165 60 55 15 15 10 0 5 120 45
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2024 2e kwartaal* 155 30 45 35 30 10 10 5 90 65
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2024 2e kwartaal* 280 150 70 30 15 10 5 0 230 50
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2024 2e kwartaal* 60 20 15 10 5 5 0 0 45 15
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2024 2e kwartaal* 10 10 0 0 0 0 0 0 10 5
0128 Teelt van specerijen 2024 2e kwartaal* 205 70 35 35 30 25 5 0 85 115
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2024 2e kwartaal* 290 205 60 15 5 5 0 0 250 40
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2024 2e kwartaal* 5.680 2.325 1.415 810 605 315 165 35 3.980 1.700
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2024 2e kwartaal* 5.680 2.325 1.415 810 605 315 165 35 3.980 1.700
01301 Teelt van bloembollen 2024 2e kwartaal* 1.320 510 295 220 160 80 40 10 865 455
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2024 2e kwartaal* 350 150 100 55 30 10 5 0 295 55
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2024 2e kwartaal* 290 90 85 45 35 25 10 5 170 115
01304 Teelt van potplanten onder glas 2024 2e kwartaal* 775 260 130 95 120 90 65 15 325 445
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2024 2e kwartaal* 2.675 1.150 745 370 245 110 50 10 2.120 555
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2024 2e kwartaal* 280 160 60 25 20 10 5 0 200 75
014 Veeteelt en fokkerijen 2024 2e kwartaal* 27.395 9.680 10.160 6.385 1.020 110 35 5 25.225 2.170
0141 Melkveehouderij 2024 2e kwartaal* 15.690 3.800 6.415 4.790 640 40 10 0 15.190 500
01411 Houden van melkvee 2024 2e kwartaal* 14.730 3.435 5.970 4.655 625 35 10 0 14.255 475
01412 Opfokken jong melkvee 2024 2e kwartaal* 960 365 445 135 15 5 0 0 935 25
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2024 2e kwartaal* 3.295 1.630 1.235 360 60 10 5 0 3.120 175
01421 Houden van vleeskalveren 2024 2e kwartaal* 1.190 365 610 185 30 0 0 0 1.100 90
01422 Overige vleesveehouderij 2024 2e kwartaal* 2.105 1.265 625 175 30 10 5 0 2.020 85
0143 Paardenfokkerij 2024 2e kwartaal* 805 550 185 55 10 0 0 0 625 180
0145 Schapen- en geitenhouderij 2024 2e kwartaal* 2.180 1.255 575 280 55 10 5 0 2.060 125
01451 Fokken en houden van schapen 2024 2e kwartaal* 1.745 1.150 430 135 20 5 0 0 1.690 55
01452 Fokken en houden van geiten 2024 2e kwartaal* 435 110 145 145 35 5 5 0 370 70
0146 Varkenshouderij 2024 2e kwartaal* 2.585 980 920 490 155 25 10 0 1.990 600
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2024 2e kwartaal* 560 165 195 125 55 15 5 0 390 170
01462 Vleesvarkensbedrijven 2024 2e kwartaal* 1.470 685 540 210 35 5 0 0 1.190 285
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2024 2e kwartaal* 555 130 190 160 65 10 5 0 410 145
0147 Pluimveehouderij 2024 2e kwartaal* 1.680 555 650 355 90 20 10 0 1.230 450
01471 Opfokken/houden van leghennen 2024 2e kwartaal* 835 285 290 185 60 15 0 0 580 255
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2024 2e kwartaal* 520 175 210 105 25 0 5 0 415 110
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2024 2e kwartaal* 250 70 120 50 10 5 0 0 185 65
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2024 2e kwartaal* 70 30 25 15 0 0 0 0 50 20
0149 Overige fokkerij en houderij 2024 2e kwartaal* 1.155 905 185 50 10 0 0 0 1.015 145
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2024 2e kwartaal* 70 45 20 5 0 0 0 0 20 50
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2024 2e kwartaal* 1.085 860 165 45 10 0 0 0 990 95
015 Gemengd bedrijf 2024 2e kwartaal* 3.610 1.890 1.060 510 130 15 5 0 3.205 405
0150 Gemengd bedrijf 2024 2e kwartaal* 3.610 1.890 1.060 510 130 15 5 0 3.205 405
016 Dienstverlening voor de landbouw 2024 2e kwartaal* 20.575 17.115 1.800 650 505 305 165 20 18.720 1.855
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2024 2e kwartaal* 15.940 13.060 1.425 545 450 285 150 15 14.385 1.555
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2024 2e kwartaal* 4.470 3.945 360 95 45 15 10 0 4.245 225
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2024 2e kwartaal* 110 80 5 5 10 5 5 0 60 50
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2024 2e kwartaal* 50 30 5 5 0 0 0 0 30 25
017 Jacht 2024 2e kwartaal* 40 35 0 0 0 0 0 0 35 5
0170 Jacht 2024 2e kwartaal* 40 35 0 0 0 0 0 0 35 5
02 Bosbouw 2024 2e kwartaal* 685 540 70 35 20 15 5 0 560 120
021 Bosbouw 2024 2e kwartaal* 400 315 40 20 10 10 0 0 335 65
0210 Bosbouw 2024 2e kwartaal* 400 315 40 20 10 10 0 0 335 65
022 Exploitatie van bossen 2024 2e kwartaal* 100 70 10 5 5 0 5 0 75 25
0220 Exploitatie van bossen 2024 2e kwartaal* 100 70 10 5 5 0 5 0 75 25
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2024 2e kwartaal* 185 150 15 10 5 5 0 0 155 30
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2024 2e kwartaal* 185 150 15 10 5 5 0 0 155 30
03 Visserij 2024 2e kwartaal* 1.000 720 155 85 20 5 5 0 615 385
031 Visserij 2024 2e kwartaal* 820 605 125 65 10 5 5 0 545 275
0311 Zee- en kustvisserij 2024 2e kwartaal* 660 500 85 50 10 5 5 0 400 260
0312 Binnenvisserij 2024 2e kwartaal* 160 105 35 15 5 0 0 0 145 15
032 Viskwekerij 2024 2e kwartaal* 180 115 30 20 5 5 5 0 70 110
0321 Zeeviskwekerij 2024 2e kwartaal* 125 80 20 15 5 0 5 0 40 85
0322 Zoetwaterviskwekerij 2024 2e kwartaal* 55 35 10 5 0 0 0 0 30 25
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 2e kwartaal* 91.710 65.200 8.225 4.755 4.600 3.450 2.785 1.225 61.475 30.235
B Delfstoffenwinning 2024 2e kwartaal* 655 505 40 15 20 20 25 20 380 275
06 Winning van aardolie en aardgas 2024 2e kwartaal* 30 10 0 0 0 0 0 5 0 25
061 Winning van aardolie 2024 2e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 5 0 15
0610 Winning van aardolie 2024 2e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 5 0 15
062 Winning van aardgas 2024 2e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0620 Winning van aardgas 2024 2e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2024 2e kwartaal* 130 65 10 10 10 10 10 5 30 100
081 Winning van zand, grind en klei 2024 2e kwartaal* 90 45 10 5 10 5 10 5 25 65
0812 Winning van zand, grind en klei 2024 2e kwartaal* 90 45 10 5 10 5 10 5 25 65
089 Winning van overige delfstoffen 2024 2e kwartaal* 35 20 5 5 0 0 0 0 5 30
0892 Winning van turf 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0893 Winning van zout 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2024 2e kwartaal* 30 20 5 0 0 0 0 0 0 30
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2024 2e kwartaal* 500 425 25 5 10 10 10 10 350 150
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen