Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2024 3e kwartaal* 2.342.140 1.914.850 195.920 93.370 66.385 34.560 21.345 7.275 1.828.345 513.800
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2024 3e kwartaal* 1.589.480 1.276.315 141.500 64.810 50.280 27.545 17.400 5.925 1.189.715 399.765
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2024 3e kwartaal* 2.298.670 1.879.305 192.500 91.655 65.205 33.925 20.900 7.060 1.818.705 479.965
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 3e kwartaal* 79.825 41.805 20.775 11.895 3.485 1.105 590 105 70.105 9.720
01 Landbouw 2024 3e kwartaal* 78.145 40.555 20.550 11.780 3.440 1.085 580 105 68.935 9.215
011 Teelt van eenjarige gewassen 2024 3e kwartaal* 17.835 8.065 5.455 2.925 955 240 140 30 15.405 2.430
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2024 3e kwartaal* 2.430 1.395 670 300 55 5 5 0 2.085 345
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2024 3e kwartaal* 9.195 3.505 2.820 1.950 650 155 80 20 7.920 1.275
01131 Teelt van groenten in volle grond 2024 3e kwartaal* 2.435 980 740 470 165 55 25 5 2.080 355
01132 Teelt van groenten onder glas 2024 3e kwartaal* 760 295 170 90 85 55 45 10 360 400
01133 Teelt van paddenstoelen 2024 3e kwartaal* 180 75 40 15 20 15 10 5 90 90
01134 Teelt van overige knolgewassen 2024 3e kwartaal* 5.820 2.160 1.865 1.375 380 30 5 0 5.390 430
0116 Teelt van vezelgewassen 2024 3e kwartaal* 75 60 10 0 5 0 0 0 65 10
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2024 3e kwartaal* 6.135 3.100 1.955 675 245 75 55 10 5.335 800
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2024 3e kwartaal* 425 270 110 35 10 0 0 0 375 55
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2024 3e kwartaal* 1.355 535 360 185 140 70 50 10 860 495
01193 Teelt van voedergewassen 2024 3e kwartaal* 4.115 2.170 1.425 420 90 5 5 0 3.910 205
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2024 3e kwartaal* 235 130 60 35 5 0 0 0 190 45
012 Teelt van meerjarige gewassen 2024 3e kwartaal* 2.655 1.125 740 395 210 110 65 10 2.140 515
0121 Teelt van druiven 2024 3e kwartaal* 125 70 35 15 5 0 0 0 95 30
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2024 3e kwartaal* 1.370 515 425 240 110 45 30 0 1.220 150
01241 Teelt van appels en peren 2024 3e kwartaal* 1.155 390 370 220 105 40 30 0 1.020 135
01242 Teelt van steenvruchten 2024 3e kwartaal* 215 125 60 25 5 0 0 0 200 15
0125 Teelt van overige vruchten 2024 3e kwartaal* 655 260 180 90 55 40 25 5 480 175
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2024 3e kwartaal* 165 60 55 20 10 10 5 5 115 45
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2024 3e kwartaal* 155 35 45 25 25 10 10 0 90 65
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2024 3e kwartaal* 280 145 65 35 15 10 5 0 230 50
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2024 3e kwartaal* 60 20 15 10 5 5 5 0 45 15
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2024 3e kwartaal* 10 10 0 0 0 0 0 0 10 5
0128 Teelt van specerijen 2024 3e kwartaal* 200 70 35 30 30 25 10 0 85 115
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2024 3e kwartaal* 290 205 65 10 10 0 0 0 250 40
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2024 3e kwartaal* 5.655 2.315 1.375 815 620 310 170 40 3.955 1.700
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2024 3e kwartaal* 5.655 2.315 1.375 815 620 310 170 40 3.955 1.700
01301 Teelt van bloembollen 2024 3e kwartaal* 1.320 515 290 220 160 80 40 10 860 455
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2024 3e kwartaal* 345 150 105 55 30 5 0 0 295 55
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2024 3e kwartaal* 285 90 70 50 35 25 10 5 165 115
01304 Teelt van potplanten onder glas 2024 3e kwartaal* 770 260 125 95 120 85 65 15 320 445
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2024 3e kwartaal* 2.660 1.140 730 370 250 100 55 10 2.110 550
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2024 3e kwartaal* 275 160 55 30 20 10 5 0 200 75
014 Veeteelt en fokkerijen 2024 3e kwartaal* 27.480 9.740 10.115 6.455 1.015 105 30 5 25.225 2.255
0141 Melkveehouderij 2024 3e kwartaal* 15.720 3.815 6.365 4.845 645 40 10 0 15.185 530
01411 Houden van melkvee 2024 3e kwartaal* 14.755 3.445 5.915 4.715 630 40 10 0 14.245 510
01412 Opfokken jong melkvee 2024 3e kwartaal* 965 370 445 130 15 5 0 0 940 25
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2024 3e kwartaal* 3.310 1.640 1.230 365 55 10 0 0 3.130 175
01421 Houden van vleeskalveren 2024 3e kwartaal* 1.190 370 605 190 25 0 0 0 1.105 85
01422 Overige vleesveehouderij 2024 3e kwartaal* 2.115 1.270 625 180 30 10 0 0 2.025 90
0143 Paardenfokkerij 2024 3e kwartaal* 820 550 195 55 15 0 0 0 630 190
0145 Schapen- en geitenhouderij 2024 3e kwartaal* 2.190 1.260 575 280 60 10 5 0 2.060 125
01451 Fokken en houden van schapen 2024 3e kwartaal* 1.745 1.150 430 140 15 5 0 0 1.690 55
01452 Fokken en houden van geiten 2024 3e kwartaal* 445 110 145 140 40 5 5 0 375 70
0146 Varkenshouderij 2024 3e kwartaal* 2.585 985 910 500 150 25 10 5 1.970 610
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2024 3e kwartaal* 565 175 185 130 55 15 5 0 385 175
01462 Vleesvarkensbedrijven 2024 3e kwartaal* 1.470 685 535 210 35 5 0 0 1.180 290
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2024 3e kwartaal* 550 130 185 160 65 5 5 5 405 145
0147 Pluimveehouderij 2024 3e kwartaal* 1.690 570 650 360 80 20 10 0 1.220 475
01471 Opfokken/houden van leghennen 2024 3e kwartaal* 835 290 295 180 55 15 5 0 570 270
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2024 3e kwartaal* 525 175 210 110 20 0 5 0 415 110
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2024 3e kwartaal* 255 70 120 50 10 5 0 0 185 65
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2024 3e kwartaal* 80 35 30 15 0 0 0 0 50 25
0149 Overige fokkerij en houderij 2024 3e kwartaal* 1.170 915 195 45 10 5 0 0 1.025 145
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2024 3e kwartaal* 70 45 15 5 0 0 0 0 20 50
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2024 3e kwartaal* 1.100 865 175 40 10 5 0 0 1.005 95
015 Gemengd bedrijf 2024 3e kwartaal* 3.620 1.890 1.060 510 140 15 5 0 3.200 420
0150 Gemengd bedrijf 2024 3e kwartaal* 3.620 1.890 1.060 510 140 15 5 0 3.200 420
016 Dienstverlening voor de landbouw 2024 3e kwartaal* 20.865 17.390 1.800 675 495 300 170 20 18.980 1.890
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2024 3e kwartaal* 16.170 13.270 1.435 565 445 280 150 15 14.585 1.585
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2024 3e kwartaal* 4.530 4.000 355 105 40 10 15 0 4.300 225
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2024 3e kwartaal* 120 85 5 0 10 5 5 0 65 55
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2024 3e kwartaal* 50 30 5 5 0 5 0 0 30 25
017 Jacht 2024 3e kwartaal* 40 35 0 0 0 0 0 0 35 5
0170 Jacht 2024 3e kwartaal* 40 35 0 0 0 0 0 0 35 5
02 Bosbouw 2024 3e kwartaal* 685 540 70 30 25 15 5 0 560 125
021 Bosbouw 2024 3e kwartaal* 400 315 45 15 15 10 0 0 335 65
0210 Bosbouw 2024 3e kwartaal* 400 315 45 15 15 10 0 0 335 65
022 Exploitatie van bossen 2024 3e kwartaal* 100 75 10 5 5 0 5 0 70 25
0220 Exploitatie van bossen 2024 3e kwartaal* 100 75 10 5 5 0 5 0 70 25
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2024 3e kwartaal* 185 150 15 5 5 5 5 0 155 30
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2024 3e kwartaal* 185 150 15 5 5 5 5 0 155 30
03 Visserij 2024 3e kwartaal* 995 710 155 85 25 5 5 5 615 380
031 Visserij 2024 3e kwartaal* 805 590 125 65 10 5 5 0 535 265
0311 Zee- en kustvisserij 2024 3e kwartaal* 645 490 85 55 5 5 5 0 390 255
0312 Binnenvisserij 2024 3e kwartaal* 160 100 40 15 5 0 0 0 145 15
032 Viskwekerij 2024 3e kwartaal* 195 120 30 20 15 5 5 0 80 115
0321 Zeeviskwekerij 2024 3e kwartaal* 125 80 20 15 5 0 5 0 40 90
0322 Zoetwaterviskwekerij 2024 3e kwartaal* 65 40 10 5 10 0 0 0 40 25
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 3e kwartaal* 92.690 66.165 8.285 4.710 4.605 3.460 2.755 1.240 62.050 30.640
B Delfstoffenwinning 2024 3e kwartaal* 675 520 40 20 20 15 30 15 395 280
06 Winning van aardolie en aardgas 2024 3e kwartaal* 30 10 0 0 0 0 0 5 5 25
061 Winning van aardolie 2024 3e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 5 15
0610 Winning van aardolie 2024 3e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 5 15
062 Winning van aardgas 2024 3e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0620 Winning van aardgas 2024 3e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2024 3e kwartaal* 130 70 10 10 10 5 10 5 30 100
081 Winning van zand, grind en klei 2024 3e kwartaal* 90 45 10 5 10 5 10 5 25 70
0812 Winning van zand, grind en klei 2024 3e kwartaal* 90 45 10 5 10 5 10 5 25 70
089 Winning van overige delfstoffen 2024 3e kwartaal* 40 20 0 5 0 0 0 0 5 35
0892 Winning van turf 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0893 Winning van zout 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2024 3e kwartaal* 35 20 0 5 0 0 0 0 0 30
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2024 3e kwartaal* 515 440 25 5 10 5 15 10 360 155
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2024:
De gegevens voor het 3e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen