Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 2.241.350 1.813.840 193.560 94.815 67.085 34.920 21.390 7.340 1.750.450 490.900
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023 3e kwartaal* 1.518.205 1.205.320 139.010 65.945 50.845 27.860 17.525 5.995 1.138.135 380.070
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2023 3e kwartaal* 2.198.095 1.779.425 189.745 92.850 65.665 34.260 20.910 7.140 1.740.615 457.480
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 3e kwartaal* 79.520 41.180 21.120 11.815 3.555 1.115 570 115 70.215 9.305
01 Landbouw 2023 3e kwartaal* 77.810 39.910 20.885 11.690 3.510 1.090 560 110 69.005 8.805
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023 3e kwartaal* 18.765 8.530 5.805 2.995 980 245 145 35 16.310 2.450
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2023 3e kwartaal* 2.320 1.350 655 265 40 5 5 0 2.010 310
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2023 3e kwartaal* 9.350 3.550 2.940 1.935 650 150 90 20 8.085 1.265
01131 Teelt van groenten in volle grond 2023 3e kwartaal* 2.485 1.005 780 440 180 40 35 5 2.130 355
01132 Teelt van groenten onder glas 2023 3e kwartaal* 770 280 170 95 95 60 45 15 365 410
01133 Teelt van paddenstoelen 2023 3e kwartaal* 185 70 50 15 15 15 10 5 95 90
01134 Teelt van overige knolgewassen 2023 3e kwartaal* 5.905 2.195 1.935 1.380 360 30 5 0 5.495 415
0116 Teelt van vezelgewassen 2023 3e kwartaal* 75 65 5 0 0 0 0 0 60 15
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2023 3e kwartaal* 7.020 3.565 2.205 795 290 90 55 10 6.160 860
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2023 3e kwartaal* 400 245 105 25 20 0 0 0 355 45
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2023 3e kwartaal* 1.375 550 350 200 145 70 50 10 885 490
01193 Teelt van voedergewassen 2023 3e kwartaal* 5.045 2.665 1.695 540 120 15 5 0 4.765 280
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2023 3e kwartaal* 200 105 55 30 5 0 0 0 160 40
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023 3e kwartaal* 2.715 1.145 760 405 230 110 55 5 2.205 510
0121 Teelt van druiven 2023 3e kwartaal* 110 60 35 15 0 0 0 0 90 20
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2023 3e kwartaal* 1.420 535 445 245 130 50 15 0 1.275 140
01241 Teelt van appels en peren 2023 3e kwartaal* 1.170 395 375 225 125 45 15 0 1.045 125
01242 Teelt van steenvruchten 2023 3e kwartaal* 245 140 70 20 10 5 0 0 230 15
0125 Teelt van overige vruchten 2023 3e kwartaal* 660 255 180 90 60 35 30 5 490 170
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2023 3e kwartaal* 180 70 55 20 10 10 5 0 130 50
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2023 3e kwartaal* 150 35 35 30 25 10 15 0 90 60
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2023 3e kwartaal* 290 140 80 35 20 10 5 0 245 50
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2023 3e kwartaal* 40 15 10 5 5 5 0 0 25 15
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2023 3e kwartaal* 10 10 0 0 0 0 0 0 10 5
0128 Teelt van specerijen 2023 3e kwartaal* 225 80 45 35 30 25 10 0 100 130
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2023 3e kwartaal* 285 205 55 15 5 5 0 0 240 45
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023 3e kwartaal* 5.705 2.315 1.405 795 660 325 160 40 4.045 1.660
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2023 3e kwartaal* 5.705 2.315 1.405 795 660 325 160 40 4.045 1.660
01301 Teelt van bloembollen 2023 3e kwartaal* 1.345 530 295 210 180 85 35 10 910 440
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2023 3e kwartaal* 345 150 110 45 30 10 0 0 295 45
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2023 3e kwartaal* 410 120 110 65 55 40 10 5 250 155
01304 Teelt van potplanten onder glas 2023 3e kwartaal* 730 230 120 90 125 85 65 15 305 425
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2023 3e kwartaal* 2.610 1.135 725 355 245 100 45 10 2.090 520
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2023 3e kwartaal* 265 150 50 30 25 5 5 0 190 75
014 Veeteelt en fokkerijen 2023 3e kwartaal* 27.405 9.650 10.180 6.410 1.025 100 30 5 25.375 2.030
0141 Melkveehouderij 2023 3e kwartaal* 15.585 3.730 6.415 4.775 615 35 5 0 15.180 405
01411 Houden van melkvee 2023 3e kwartaal* 14.670 3.370 6.015 4.635 605 35 5 0 14.285 380
01412 Opfokken jong melkvee 2023 3e kwartaal* 915 360 405 140 10 0 0 0 895 20
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2023 3e kwartaal* 3.220 1.600 1.185 370 55 10 0 0 3.060 160
01421 Houden van vleeskalveren 2023 3e kwartaal* 1.270 395 635 205 25 0 0 0 1.185 85
01422 Overige vleesveehouderij 2023 3e kwartaal* 1.950 1.205 550 160 25 5 0 0 1.875 75
0143 Paardenfokkerij 2023 3e kwartaal* 955 605 240 75 25 5 0 0 755 200
0145 Schapen- en geitenhouderij 2023 3e kwartaal* 2.060 1.190 535 265 60 5 5 0 1.945 115
01451 Fokken en houden van schapen 2023 3e kwartaal* 1.620 1.080 395 120 20 5 0 0 1.570 50
01452 Fokken en houden van geiten 2023 3e kwartaal* 440 110 140 145 40 5 5 0 375 65
0146 Varkenshouderij 2023 3e kwartaal* 2.700 1.045 935 520 165 25 10 0 2.130 570
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2023 3e kwartaal* 590 175 215 130 55 15 5 0 435 155
01462 Vleesvarkensbedrijven 2023 3e kwartaal* 1.535 725 535 225 45 5 0 0 1.250 285
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2023 3e kwartaal* 575 145 185 165 65 10 5 0 445 130
0147 Pluimveehouderij 2023 3e kwartaal* 1.725 570 675 355 95 15 5 5 1.295 430
01471 Opfokken/houden van leghennen 2023 3e kwartaal* 850 275 315 185 55 15 0 0 610 240
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2023 3e kwartaal* 540 185 210 115 25 0 5 0 430 110
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2023 3e kwartaal* 265 85 125 45 10 0 0 0 200 65
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2023 3e kwartaal* 75 30 30 10 0 0 0 0 60 20
0149 Overige fokkerij en houderij 2023 3e kwartaal* 1.165 910 185 45 15 0 0 0 1.015 150
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2023 3e kwartaal* 80 50 25 5 0 0 0 0 25 55
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2023 3e kwartaal* 1.085 860 165 45 15 0 0 0 990 95
015 Gemengd bedrijf 2023 3e kwartaal* 3.120 1.650 925 425 100 15 0 0 2.790 330
0150 Gemengd bedrijf 2023 3e kwartaal* 3.120 1.650 925 425 100 15 0 0 2.790 330
016 Dienstverlening voor de landbouw 2023 3e kwartaal* 20.065 16.585 1.805 660 515 295 165 20 18.240 1.820
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2023 3e kwartaal* 15.600 12.695 1.440 560 450 280 145 20 14.065 1.535
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2023 3e kwartaal* 4.300 3.785 350 90 50 10 10 0 4.085 220
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2023 3e kwartaal* 105 75 5 0 10 5 5 0 60 45
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2023 3e kwartaal* 55 35 10 5 0 0 0 0 30 25
017 Jacht 2023 3e kwartaal* 40 35 0 0 0 0 0 0 35 5
0170 Jacht 2023 3e kwartaal* 40 35 0 0 0 0 0 0 35 5
02 Bosbouw 2023 3e kwartaal* 685 540 65 35 25 15 5 0 570 120
021 Bosbouw 2023 3e kwartaal* 405 320 35 25 10 10 0 0 340 65
0210 Bosbouw 2023 3e kwartaal* 405 320 35 25 10 10 0 0 340 65
022 Exploitatie van bossen 2023 3e kwartaal* 100 70 10 5 5 0 5 0 75 25
0220 Exploitatie van bossen 2023 3e kwartaal* 100 70 10 5 5 0 5 0 75 25
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2023 3e kwartaal* 180 150 15 5 5 5 0 0 155 25
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2023 3e kwartaal* 180 150 15 5 5 5 0 0 155 25
03 Visserij 2023 3e kwartaal* 1.025 725 170 90 20 5 5 5 645 380
031 Visserij 2023 3e kwartaal* 840 615 140 65 10 5 5 0 570 270
0311 Zee- en kustvisserij 2023 3e kwartaal* 675 505 95 50 10 5 5 0 420 255
0312 Binnenvisserij 2023 3e kwartaal* 170 110 45 15 5 0 0 0 150 15
032 Viskwekerij 2023 3e kwartaal* 185 110 30 25 10 5 5 0 75 110
0321 Zeeviskwekerij 2023 3e kwartaal* 125 75 20 20 5 0 5 0 40 85
0322 Zoetwaterviskwekerij 2023 3e kwartaal* 60 40 10 5 5 0 0 0 35 25
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 3e kwartaal* 89.840 63.265 8.160 4.820 4.610 3.525 2.770 1.235 60.070 29.770
B Delfstoffenwinning 2023 3e kwartaal* 630 480 35 20 15 20 20 15 365 265
06 Winning van aardolie en aardgas 2023 3e kwartaal* 30 10 0 0 0 0 5 0 0 30
061 Winning van aardolie 2023 3e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 0 15
0610 Winning van aardolie 2023 3e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 0 15
062 Winning van aardgas 2023 3e kwartaal* 10 5 0 0 0 0 0 0 0 10
0620 Winning van aardgas 2023 3e kwartaal* 10 5 0 0 0 0 0 0 0 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2023 3e kwartaal* 130 65 15 10 5 10 10 5 30 95
081 Winning van zand, grind en klei 2023 3e kwartaal* 95 45 10 10 5 10 10 5 30 65
0812 Winning van zand, grind en klei 2023 3e kwartaal* 95 45 10 10 5 10 10 5 30 65
089 Winning van overige delfstoffen 2023 3e kwartaal* 35 20 5 5 0 0 0 0 5 30
0892 Winning van turf 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0893 Winning van zout 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2023 3e kwartaal* 30 15 5 0 0 0 0 0 0 30
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2023 3e kwartaal* 475 405 20 5 5 10 10 10 330 145
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 juli 2023:
De gegevens voor het 3e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen