Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 2.308.165 1.877.755 196.480 94.335 67.290 35.025 21.575 7.260 1.812.570 495.600
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2024 1e kwartaal* 1.566.425 1.251.180 141.725 65.555 50.975 27.760 17.580 5.930 1.179.920 386.505
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2024 1e kwartaal* 2.266.995 1.845.110 192.920 92.385 65.920 34.350 21.120 7.055 1.802.525 464.465
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal* 79.895 41.430 20.975 11.665 3.645 1.320 685 110 70.510 9.385
01 Landbouw 2024 1e kwartaal* 78.205 40.170 20.745 11.550 3.595 1.300 675 105 69.320 8.885
011 Teelt van eenjarige gewassen 2024 1e kwartaal* 17.995 8.090 5.560 2.905 970 270 150 25 15.610 2.390
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2024 1e kwartaal* 2.430 1.385 690 290 55 5 5 0 2.115 315
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2024 1e kwartaal* 9.265 3.495 2.885 1.910 665 180 95 15 8.000 1.265
01131 Teelt van groenten in volle grond 2024 1e kwartaal* 2.450 980 755 445 165 60 35 5 2.095 355
01132 Teelt van groenten onder glas 2024 1e kwartaal* 765 275 165 95 95 65 45 10 360 405
01133 Teelt van paddenstoelen 2024 1e kwartaal* 180 70 45 20 15 15 10 0 95 90
01134 Teelt van overige knolgewassen 2024 1e kwartaal* 5.870 2.170 1.920 1.355 385 35 5 0 5.455 420
0116 Teelt van vezelgewassen 2024 1e kwartaal* 80 65 10 5 0 0 0 0 70 10
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2024 1e kwartaal* 6.225 3.140 1.975 705 250 85 55 10 5.430 795
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2024 1e kwartaal* 415 260 105 35 10 5 0 0 365 50
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2024 1e kwartaal* 1.370 530 350 205 150 70 50 5 870 500
01193 Teelt van voedergewassen 2024 1e kwartaal* 4.205 2.230 1.455 425 85 5 0 0 4.000 205
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2024 1e kwartaal* 235 125 65 35 5 0 0 0 190 40
012 Teelt van meerjarige gewassen 2024 1e kwartaal* 2.670 1.035 590 300 280 280 165 20 2.165 510
0121 Teelt van druiven 2024 1e kwartaal* 125 65 35 15 0 0 0 0 95 30
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2024 1e kwartaal* 1.385 450 285 145 175 205 115 10 1.240 145
01241 Teelt van appels en peren 2024 1e kwartaal* 1.170 330 225 125 160 200 110 10 1.035 130
01242 Teelt van steenvruchten 2024 1e kwartaal* 215 120 55 20 10 5 0 0 200 15
0125 Teelt van overige vruchten 2024 1e kwartaal* 660 245 165 95 60 45 40 10 485 175
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2024 1e kwartaal* 165 60 50 20 10 15 5 5 120 45
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2024 1e kwartaal* 160 30 30 30 30 15 15 5 90 65
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2024 1e kwartaal* 280 135 70 35 15 10 15 0 230 50
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2024 1e kwartaal* 60 20 10 10 5 5 5 0 45 15
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2024 1e kwartaal* 10 10 0 0 0 0 0 0 10 5
0128 Teelt van specerijen 2024 1e kwartaal* 205 70 35 30 35 25 10 0 85 120
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2024 1e kwartaal* 290 200 65 15 10 0 0 0 250 40
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2024 1e kwartaal* 5.690 2.300 1.410 820 650 325 150 30 4.005 1.680
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2024 1e kwartaal* 5.690 2.300 1.410 820 650 325 150 30 4.005 1.680
01301 Teelt van bloembollen 2024 1e kwartaal* 1.315 510 295 230 175 75 25 0 875 440
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2024 1e kwartaal* 350 145 95 60 35 15 5 0 300 50
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2024 1e kwartaal* 290 90 80 45 40 25 5 5 170 115
01304 Teelt van potplanten onder glas 2024 1e kwartaal* 775 260 130 95 120 90 60 15 330 445
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2024 1e kwartaal* 2.685 1.140 755 365 260 105 50 10 2.130 555
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2024 1e kwartaal* 275 155 55 30 20 10 5 0 200 70
014 Veeteelt en fokkerijen 2024 1e kwartaal* 27.470 9.650 10.260 6.360 1.050 105 30 5 25.385 2.085
0141 Melkveehouderij 2024 1e kwartaal* 15.700 3.750 6.460 4.770 665 45 10 0 15.225 480
01411 Houden van melkvee 2024 1e kwartaal* 14.735 3.390 6.010 4.635 655 40 10 0 14.280 455
01412 Opfokken jong melkvee 2024 1e kwartaal* 965 360 450 135 15 5 0 0 940 25
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2024 1e kwartaal* 3.325 1.650 1.240 360 65 5 5 0 3.160 160
01421 Houden van vleeskalveren 2024 1e kwartaal* 1.195 365 610 185 30 0 0 0 1.110 80
01422 Overige vleesveehouderij 2024 1e kwartaal* 2.130 1.280 630 175 35 5 5 0 2.050 80
0143 Paardenfokkerij 2024 1e kwartaal* 785 530 190 55 10 0 0 0 615 170
0145 Schapen- en geitenhouderij 2024 1e kwartaal* 2.190 1.260 575 285 50 10 5 0 2.075 115
01451 Fokken en houden van schapen 2024 1e kwartaal* 1.750 1.155 430 135 25 5 0 0 1.700 50
01452 Fokken en houden van geiten 2024 1e kwartaal* 440 105 145 150 30 5 5 0 375 65
0146 Varkenshouderij 2024 1e kwartaal* 2.600 990 930 485 160 25 10 5 2.025 575
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2024 1e kwartaal* 560 160 200 125 50 15 5 0 400 160
01462 Vleesvarkensbedrijven 2024 1e kwartaal* 1.480 695 540 205 40 5 0 0 1.200 280
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2024 1e kwartaal* 560 130 190 160 65 10 5 5 425 135
0147 Pluimveehouderij 2024 1e kwartaal* 1.700 565 670 355 85 20 5 0 1.260 440
01471 Opfokken/houden van leghennen 2024 1e kwartaal* 850 290 305 185 55 15 0 0 600 250
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2024 1e kwartaal* 530 175 220 105 20 0 5 0 420 110
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2024 1e kwartaal* 255 75 120 45 10 5 0 0 190 65
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2024 1e kwartaal* 70 30 25 15 0 0 0 0 50 20
0149 Overige fokkerij en houderij 2024 1e kwartaal* 1.170 910 195 50 10 0 0 0 1.030 140
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2024 1e kwartaal* 70 45 20 5 0 0 0 0 25 50
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2024 1e kwartaal* 1.095 865 175 45 10 0 0 0 1.005 90
015 Gemengd bedrijf 2024 1e kwartaal* 3.600 1.855 1.080 510 135 15 5 0 3.220 380
0150 Gemengd bedrijf 2024 1e kwartaal* 3.600 1.855 1.080 510 135 15 5 0 3.220 380
016 Dienstverlening voor de landbouw 2024 1e kwartaal* 20.740 17.205 1.850 655 515 310 170 20 18.900 1.840
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2024 1e kwartaal* 16.120 13.165 1.480 545 450 290 155 20 14.580 1.540
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2024 1e kwartaal* 4.455 3.930 355 100 50 10 10 0 4.235 220
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2024 1e kwartaal* 115 80 5 5 10 5 5 0 60 50
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2024 1e kwartaal* 55 30 5 5 0 0 0 0 30 25
017 Jacht 2024 1e kwartaal* 40 35 0 0 0 0 0 0 35 5
0170 Jacht 2024 1e kwartaal* 40 35 0 0 0 0 0 0 35 5
02 Bosbouw 2024 1e kwartaal* 685 540 65 30 25 15 5 0 565 115
021 Bosbouw 2024 1e kwartaal* 395 315 40 15 15 10 0 0 335 60
0210 Bosbouw 2024 1e kwartaal* 395 315 40 15 15 10 0 0 335 60
022 Exploitatie van bossen 2024 1e kwartaal* 100 70 10 5 5 0 5 0 75 25
0220 Exploitatie van bossen 2024 1e kwartaal* 100 70 10 5 5 0 5 0 75 25
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2024 1e kwartaal* 190 155 15 10 5 5 0 0 160 30
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2024 1e kwartaal* 190 155 15 10 5 5 0 0 160 30
03 Visserij 2024 1e kwartaal* 1.010 720 165 85 25 5 5 5 625 380
031 Visserij 2024 1e kwartaal* 830 605 135 60 15 5 5 0 555 275
0311 Zee- en kustvisserij 2024 1e kwartaal* 665 500 95 50 10 5 5 0 405 255
0312 Binnenvisserij 2024 1e kwartaal* 165 105 40 15 5 0 0 0 150 15
032 Viskwekerij 2024 1e kwartaal* 180 115 30 20 10 5 5 0 70 110
0321 Zeeviskwekerij 2024 1e kwartaal* 125 75 20 20 5 0 5 0 40 85
0322 Zoetwaterviskwekerij 2024 1e kwartaal* 60 40 10 0 5 0 0 0 35 25
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 1e kwartaal* 91.820 65.155 8.290 4.825 4.600 3.470 2.800 1.225 61.730 30.090
B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal* 655 505 40 10 20 20 25 15 380 280
06 Winning van aardolie en aardgas 2024 1e kwartaal* 30 10 0 0 0 0 5 5 0 25
061 Winning van aardolie 2024 1e kwartaal* 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15
0610 Winning van aardolie 2024 1e kwartaal* 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15
062 Winning van aardgas 2024 1e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0620 Winning van aardgas 2024 1e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2024 1e kwartaal* 135 70 15 10 10 10 10 5 30 105
081 Winning van zand, grind en klei 2024 1e kwartaal* 95 45 10 5 10 5 10 5 25 70
0812 Winning van zand, grind en klei 2024 1e kwartaal* 95 45 10 5 10 5 10 5 25 70
089 Winning van overige delfstoffen 2024 1e kwartaal* 40 20 5 5 0 0 0 0 5 35
0892 Winning van turf 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0893 Winning van zout 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2024 1e kwartaal* 35 20 5 0 0 0 0 0 0 35
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal* 495 425 25 0 10 10 10 10 345 150
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 januari 2024:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wijzigingen per 13 oktober 2023:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.
Door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen is voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen