Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 2.151.195 1.721.290 192.335 96.020 68.370 35.555 21.750 7.490 1.671.785 479.410
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 4e kwartaal* 1.395.130 1.084.555 134.825 66.090 51.740 28.285 17.835 6.100 1.088.045 307.085
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 4e kwartaal* 2.040.460 1.623.705 185.045 93.570 66.715 34.780 21.260 7.300 1.661.710 378.755
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 4e kwartaal* 78.325 39.625 20.770 12.130 3.715 1.240 635 135 70.465 7.865
01 Landbouw 2022 4e kwartaal* 76.735 38.470 20.540 12.010 3.670 1.220 625 135 69.265 7.470
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022 4e kwartaal* 17.485 7.830 5.275 2.870 975 300 160 45 15.480 2.005
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2022 4e kwartaal* 2.245 1.300 640 255 40 5 5 0 2.000 245
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2022 4e kwartaal* 9.230 3.430 2.825 1.955 675 195 100 30 8.150 1.080
01131 Teelt van groenten in volle grond 2022 4e kwartaal* 2.585 1.025 740 490 210 70 40 10 2.285 300
01132 Teelt van groenten onder glas 2022 4e kwartaal* 710 200 150 105 105 75 45 15 390 315
01133 Teelt van paddenstoelen 2022 4e kwartaal* 200 70 50 20 30 15 10 5 105 95
01134 Teelt van overige knolgewassen 2022 4e kwartaal* 5.735 2.130 1.885 1.345 330 35 5 0 5.370 365
0116 Teelt van vezelgewassen 2022 4e kwartaal* 60 50 5 5 0 0 0 0 55 10
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2022 4e kwartaal* 5.950 3.050 1.810 655 260 95 60 10 5.275 675
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2022 4e kwartaal* 405 240 100 40 20 5 0 0 360 45
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2022 4e kwartaal* 1.355 460 355 220 160 85 55 10 950 400
01193 Teelt van voedergewassen 2022 4e kwartaal* 4.010 2.265 1.295 370 75 5 5 0 3.815 190
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2022 4e kwartaal* 180 90 60 25 5 0 0 0 145 35
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022 4e kwartaal* 2.670 1.055 720 430 255 110 75 15 2.225 445
0121 Teelt van druiven 2022 4e kwartaal* 105 55 35 15 5 0 0 0 85 15
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2022 4e kwartaal* 1.390 515 420 265 135 40 15 0 1.280 110
01241 Teelt van appels en peren 2022 4e kwartaal* 1.150 380 360 235 125 35 15 0 1.055 100
01242 Teelt van steenvruchten 2022 4e kwartaal* 240 130 60 30 10 5 0 0 225 15
0125 Teelt van overige vruchten 2022 4e kwartaal* 655 225 165 85 70 45 40 10 505 150
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2022 4e kwartaal* 190 65 50 20 15 10 15 0 145 45
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2022 4e kwartaal* 140 20 30 25 25 15 10 5 90 50
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2022 4e kwartaal* 285 125 70 35 25 20 10 5 240 45
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2022 4e kwartaal* 40 10 15 5 5 0 5 0 35 10
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2022 4e kwartaal* 10 5 0 0 0 0 0 0 10 0
0128 Teelt van specerijen 2022 4e kwartaal* 225 65 45 40 40 20 15 0 100 125
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2022 4e kwartaal* 285 195 55 20 10 5 0 0 245 40
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022 4e kwartaal* 5.445 2.020 1.335 810 710 360 175 35 4.085 1.360
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2022 4e kwartaal* 5.445 2.020 1.335 810 710 360 175 35 4.085 1.360
01301 Teelt van bloembollen 2022 4e kwartaal* 1.235 430 265 220 185 90 35 5 890 340
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2022 4e kwartaal* 325 125 95 55 35 10 5 0 285 40
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2022 4e kwartaal* 475 125 120 85 85 45 15 5 330 145
01304 Teelt van potplanten onder glas 2022 4e kwartaal* 585 135 100 70 100 100 65 15 265 320
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2022 4e kwartaal* 2.590 1.090 715 350 275 100 50 10 2.130 460
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2022 4e kwartaal* 235 115 45 35 25 10 5 0 180 55
014 Veeteelt en fokkerijen 2022 4e kwartaal* 28.465 9.910 10.490 6.790 1.110 115 30 10 26.640 1.825
0141 Melkveehouderij 2022 4e kwartaal* 16.000 3.830 6.490 4.960 670 40 5 0 15.685 315
01411 Houden van melkvee 2022 4e kwartaal* 15.105 3.480 6.085 4.835 655 40 5 0 14.805 300
01412 Opfokken jong melkvee 2022 4e kwartaal* 900 350 405 125 15 0 0 0 880 15
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2022 4e kwartaal* 3.350 1.635 1.250 395 60 10 0 0 3.210 140
01421 Houden van vleeskalveren 2022 4e kwartaal* 1.305 400 655 215 30 0 0 0 1.225 80
01422 Overige vleesveehouderij 2022 4e kwartaal* 2.045 1.235 590 180 30 5 0 0 1.985 60
0143 Paardenfokkerij 2022 4e kwartaal* 1.410 775 410 165 50 10 5 0 1.190 225
0145 Schapen- en geitenhouderij 2022 4e kwartaal* 2.080 1.215 535 265 60 10 0 0 1.975 110
01451 Fokken en houden van schapen 2022 4e kwartaal* 1.640 1.110 385 120 20 5 0 0 1.590 50
01452 Fokken en houden van geiten 2022 4e kwartaal* 445 105 150 145 40 5 0 0 380 60
0146 Varkenshouderij 2022 4e kwartaal* 2.780 1.055 935 580 170 25 10 5 2.250 530
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2022 4e kwartaal* 600 160 220 140 65 10 5 0 465 135
01462 Vleesvarkensbedrijven 2022 4e kwartaal* 1.605 755 545 255 40 10 0 0 1.335 270
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2022 4e kwartaal* 575 140 170 185 70 5 5 5 450 125
0147 Pluimveehouderij 2022 4e kwartaal* 1.720 530 685 385 85 25 5 5 1.345 375
01471 Opfokken/houden van leghennen 2022 4e kwartaal* 845 250 325 200 50 20 0 0 630 210
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2022 4e kwartaal* 530 165 215 115 30 5 5 0 445 85
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2022 4e kwartaal* 265 80 120 55 10 0 0 0 205 60
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2022 4e kwartaal* 80 30 30 15 0 0 0 0 60 20
0149 Overige fokkerij en houderij 2022 4e kwartaal* 1.120 870 185 40 20 0 0 0 990 130
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2022 4e kwartaal* 70 45 20 5 0 0 0 0 25 45
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2022 4e kwartaal* 1.050 825 165 35 15 0 0 0 965 85
015 Gemengd bedrijf 2022 4e kwartaal* 3.400 1.805 1.005 450 110 25 5 5 3.110 290
0150 Gemengd bedrijf 2022 4e kwartaal* 3.400 1.805 1.005 450 110 25 5 5 3.110 290
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022 4e kwartaal* 19.230 15.810 1.715 660 515 315 175 25 17.685 1.545
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2022 4e kwartaal* 14.990 12.140 1.355 555 460 290 165 20 13.690 1.300
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2022 4e kwartaal* 4.085 3.580 345 90 40 15 10 0 3.905 180
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2022 4e kwartaal* 100 60 10 5 10 10 5 5 60 40
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2022 4e kwartaal* 55 30 10 5 5 0 0 0 35 20
017 Jacht 2022 4e kwartaal* 40 40 0 0 0 0 0 0 40 0
0170 Jacht 2022 4e kwartaal* 40 40 0 0 0 0 0 0 40 0
02 Bosbouw 2022 4e kwartaal* 655 510 70 30 25 15 5 0 560 95
021 Bosbouw 2022 4e kwartaal* 385 300 40 20 10 10 0 0 335 50
0210 Bosbouw 2022 4e kwartaal* 385 300 40 20 10 10 0 0 335 50
022 Exploitatie van bossen 2022 4e kwartaal* 95 70 15 5 10 0 5 0 75 25
0220 Exploitatie van bossen 2022 4e kwartaal* 95 70 15 5 10 0 5 0 75 25
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022 4e kwartaal* 170 145 15 5 5 0 0 0 150 25
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2022 4e kwartaal* 170 145 15 5 5 0 0 0 150 25
03 Visserij 2022 4e kwartaal* 935 640 160 95 25 5 5 5 645 295
031 Visserij 2022 4e kwartaal* 785 555 130 70 15 0 5 0 570 215
0311 Zee- en kustvisserij 2022 4e kwartaal* 620 445 95 55 10 0 5 0 415 200
0312 Binnenvisserij 2022 4e kwartaal* 165 110 35 15 5 0 0 0 150 15
032 Viskwekerij 2022 4e kwartaal* 155 85 30 25 10 5 0 0 75 80
0321 Zeeviskwekerij 2022 4e kwartaal* 90 40 20 20 5 5 0 0 35 55
0322 Zoetwaterviskwekerij 2022 4e kwartaal* 65 40 10 5 0 0 0 0 40 20
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 4e kwartaal* 83.760 57.250 7.955 4.765 4.745 3.520 2.830 1.250 58.015 25.745
B Delfstoffenwinning 2022 4e kwartaal* 590 445 30 20 20 20 20 15 335 255
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 4e kwartaal* 30 10 5 0 0 0 5 0 5 25
061 Winning van aardolie 2022 4e kwartaal* 20 5 0 0 0 0 0 0 5 15
0610 Winning van aardolie 2022 4e kwartaal* 20 5 0 0 0 0 0 0 5 15
062 Winning van aardgas 2022 4e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0620 Winning van aardgas 2022 4e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 4e kwartaal* 120 65 10 10 5 10 10 5 35 85
081 Winning van zand, grind en klei 2022 4e kwartaal* 90 50 5 5 5 10 10 5 25 65
0812 Winning van zand, grind en klei 2022 4e kwartaal* 90 50 5 5 5 10 10 5 25 65
089 Winning van overige delfstoffen 2022 4e kwartaal* 30 15 5 5 0 0 0 0 5 20
0892 Winning van turf 2022 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0893 Winning van zout 2022 4e kwartaal* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2022 4e kwartaal* 25 10 5 0 0 0 0 0 5 20
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 4e kwartaal* 440 370 15 10 10 10 10 10 300 140
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen