Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal** 2.274.495 1.844.205 195.210 94.470 67.490 35.450 21.820 7.360 1.783.845 490.650
4711 Supermarkten 2023 4e kwartaal** 3.225 980 540 395 365 205 495 180 2.025 1.205
4719 Warenhuizen e.d. 2023 4e kwartaal** 660 435 65 35 30 20 50 20 275 380
4721 Groentewinkels 2023 4e kwartaal** 800 240 190 190 145 30 5 0 720 85
4722 Slagerijen en poeliers 2023 4e kwartaal** 2.070 410 340 480 610 190 35 5 1.725 340
4723 Viswinkels 2023 4e kwartaal** 750 170 175 195 170 35 5 0 660 90
4724 Winkels in brood, banket, zoetwaren 2023 4e kwartaal** 1.205 410 275 230 210 70 10 0 1.010 195
4725 Slijterijen 2023 4e kwartaal** 1.295 635 370 200 75 10 5 0 1.055 240
4726 Winkels in tabaksproducten 2023 4e kwartaal** 1.135 365 320 330 105 15 0 0 1.010 130
4729 Winkels in overige voedingsmiddelen 2023 4e kwartaal** 3.250 1.225 670 595 525 180 45 5 2.515 735
4741 Winkels in computers en software 2023 4e kwartaal** 725 480 150 60 25 10 0 0 575 150
4742 Winkels in communicatieapparatuur 2023 4e kwartaal** 860 510 190 105 35 15 5 0 685 170
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2023 4e kwartaal** 795 345 130 105 155 40 10 5 480 315
4751 Winkels in stoffen en textiel 2023 4e kwartaal** 515 365 85 30 25 5 0 0 465 45
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2023 4e kwartaal** 4.010 1.610 785 620 590 285 85 15 2.140 1.870
4753 Winkels in tapijt en gordijnen 2023 4e kwartaal** 795 315 205 140 100 25 5 0 570 225
4754 Winkels elektr. huishoudapparatuur 2023 4e kwartaal** 500 260 110 65 50 10 0 0 380 120
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2023 4e kwartaal** 4.930 2.440 1.080 700 430 175 65 25 3.300 1.630
4761 Boekenwinkels 2023 4e kwartaal** 485 225 95 100 45 15 10 0 330 160
4762 Winkels in lectuur en schrijfwaren 2023 4e kwartaal** 650 165 120 225 120 15 5 0 515 135
4763 Winkels in audio- en video-opnamen 2023 4e kwartaal** 175 125 35 10 5 0 0 0 160 15
4764 Winkels in vrijetijdsartikelen 2023 4e kwartaal** 4.190 1.860 885 735 495 140 55 10 3.070 1.120
4765 Speelgoedwinkels 2023 4e kwartaal** 545 290 90 90 60 5 5 5 455 90
4771 Winkels in kleding 2023 4e kwartaal** 7.835 3.715 1.830 1.290 605 200 95 50 6.025 1.810
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2023 4e kwartaal** 1.075 330 285 245 130 45 15 10 745 330
4774 Drogisten, orthopedische winkels 2023 4e kwartaal** 1.070 390 180 225 190 55 25 5 685 385
4775 Winkels in parfums en cosmetica 2023 4e kwartaal** 370 215 60 40 35 10 0 0 255 110
4776 Bloemen-, dierenwinkels, tuincentra 2023 4e kwartaal** 4.735 2.135 975 850 530 135 70 30 4.075 660
4777 Juweliers 2023 4e kwartaal** 1.295 555 310 250 150 20 10 0 995 300
4778 Winkels in overige artikelen (rest) 2023 4e kwartaal** 5.165 2.890 1.110 640 380 95 30 5 3.890 1.275
4779 Winkels in antiek en tweedehands 2023 4e kwartaal** 2.870 2.110 490 140 70 25 25 5 2.455 415
4781 Markthandel in voedingsmiddelen 2023 4e kwartaal** 3.710 2.010 855 550 235 55 10 0 3.535 175
4782 Markthandel in textiel en kleding 2023 4e kwartaal** 1.955 1.505 365 65 10 5 0 0 1.920 30
4789 Markthandel in overige non-food 2023 4e kwartaal** 3.930 3.205 565 125 35 5 0 0 3.845 90
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2023 4e kwartaal** 91.645 76.260 12.355 2.060 535 230 110 45 85.655 5.990
4799 Colportage, straathandel e.d. 2023 4e kwartaal** 6.490 5.510 700 170 75 25 10 0 6.185 305
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen