Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 2.241.350 1.813.840 193.560 94.815 67.085 34.920 21.390 7.340 1.750.450 490.900
4711 Supermarkten 2023 3e kwartaal* 3.235 970 570 370 360 210 500 185 2.030 1.205
4719 Warenhuizen e.d. 2023 3e kwartaal* 660 435 70 30 30 20 45 20 270 385
4721 Groentewinkels 2023 3e kwartaal* 810 245 200 195 140 25 5 0 725 85
4722 Slagerijen en poeliers 2023 3e kwartaal* 2.070 405 330 500 615 185 30 5 1.740 330
4723 Viswinkels 2023 3e kwartaal* 745 165 175 205 165 30 5 0 665 85
4724 Winkels in brood, banket, zoetwaren 2023 3e kwartaal* 1.205 430 270 230 195 70 10 0 1.015 195
4725 Slijterijen 2023 3e kwartaal* 1.290 640 370 195 70 10 5 0 1.050 240
4726 Winkels in tabaksproducten 2023 3e kwartaal* 1.130 365 325 320 100 20 0 0 1.005 125
4729 Winkels in overige voedingsmiddelen 2023 3e kwartaal* 3.285 1.255 670 605 520 175 45 5 2.550 735
4741 Winkels in computers en software 2023 3e kwartaal* 720 475 150 60 25 10 0 0 575 150
4742 Winkels in communicatieapparatuur 2023 3e kwartaal* 850 505 200 95 35 10 5 0 685 170
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2023 3e kwartaal* 805 355 125 105 160 40 10 5 485 315
4751 Winkels in stoffen en textiel 2023 3e kwartaal* 520 365 90 30 25 5 0 0 470 50
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2023 3e kwartaal* 4.040 1.620 785 640 585 305 75 15 2.170 1.870
4753 Winkels in tapijt en gordijnen 2023 3e kwartaal* 800 315 210 145 90 25 5 0 575 225
4754 Winkels elektr. huishoudapparatuur 2023 3e kwartaal* 505 265 105 75 50 10 0 0 385 120
4759 Winkels overige huishoudartikelen 2023 3e kwartaal* 4.945 2.455 1.070 700 435 175 60 25 3.315 1.630
4761 Boekenwinkels 2023 3e kwartaal* 490 225 100 95 45 10 10 0 330 160
4762 Winkels in lectuur en schrijfwaren 2023 3e kwartaal* 650 160 130 225 115 15 5 0 515 135
4763 Winkels in audio- en video-opnamen 2023 3e kwartaal* 180 125 35 10 5 0 0 0 160 15
4764 Winkels in vrijetijdsartikelen 2023 3e kwartaal* 4.195 1.855 905 730 490 135 55 10 3.090 1.105
4765 Speelgoedwinkels 2023 3e kwartaal* 545 290 90 100 50 10 5 5 450 95
4771 Winkels in kleding 2023 3e kwartaal* 7.840 3.690 1.875 1.285 600 195 95 50 6.030 1.815
4772 Winkels in schoenen en lederwaren 2023 3e kwartaal* 1.080 330 290 245 140 45 15 5 745 335
4774 Drogisten, orthopedische winkels 2023 3e kwartaal* 1.080 395 180 225 195 55 25 0 685 395
4775 Winkels in parfums en cosmetica 2023 3e kwartaal* 370 215 65 40 35 10 0 0 255 115
4776 Bloemen-, dierenwinkels, tuincentra 2023 3e kwartaal* 4.765 2.140 1.010 855 525 130 75 25 4.110 655
4777 Juweliers 2023 3e kwartaal* 1.305 565 300 265 145 15 10 0 1.000 310
4778 Winkels in overige artikelen (rest) 2023 3e kwartaal* 5.205 2.920 1.105 655 385 95 30 5 3.930 1.275
4779 Winkels in antiek en tweedehands 2023 3e kwartaal* 2.880 2.120 490 140 75 25 25 5 2.465 415
4781 Markthandel in voedingsmiddelen 2023 3e kwartaal* 3.710 2.025 850 555 225 55 5 0 3.530 180
4782 Markthandel in textiel en kleding 2023 3e kwartaal* 1.950 1.510 355 65 15 5 0 0 1.920 30
4789 Markthandel in overige non-food 2023 3e kwartaal* 3.950 3.220 570 125 35 5 0 0 3.865 85
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2023 3e kwartaal* 88.540 73.655 11.915 2.015 520 230 115 45 82.605 5.940
4799 Colportage, straathandel e.d. 2023 3e kwartaal* 6.430 5.450 695 175 75 25 10 0 6.130 300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 oktober 2023:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.
Door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen is voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen