Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
I Horeca 2020 2e kwartaal 62.820 28.505 62.350 62.760
55 Logiesverstrekking 2020 2e kwartaal 9.565 4.955 9.365 9.535
551 Hotels 2020 2e kwartaal 5.070 2.655 4.890 5.045
5510 Hotels 2020 2e kwartaal 5.070 2.655 4.890 5.045
55101 Hotel-restaurants 2020 2e kwartaal 1.535 270 1.380 1.515
55102 Hotels (geen hotel-restaurants) 2020 2e kwartaal 3.535 2.380 3.505 3.530
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2020 2e kwartaal 1.995 1.090 1.990 1.990
5520 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2020 2e kwartaal 1.995 1.090 1.990 1.990
55201 Verhuur van vakantiehuisjes 2020 2e kwartaal 1.885 1.040 1.880 1.885
55202 Jeugdherbergen, groepsaccomodaties 2020 2e kwartaal 110 50 110 110
553 Kampeerterreinen 2020 2e kwartaal 1.980 810 1.970 1.980
5530 Kampeerterreinen 2020 2e kwartaal 1.980 810 1.970 1.980
559 Overige logiesverstrekking 2020 2e kwartaal 520 405 515 520
5590 Overige logiesverstrekking 2020 2e kwartaal 520 405 515 520
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 2e kwartaal 53.255 23.550 52.985 53.225
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2020 2e kwartaal 28.925 7.535 28.725 28.910
5610 Restaurants, andere eetgelegenheden 2020 2e kwartaal 28.925 7.535 28.725 28.910
56101 Restaurants 2020 2e kwartaal 14.405 2.540 14.305 14.400
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2020 2e kwartaal 14.520 5.000 14.420 14.510
56102 Snackbars, lunchrooms en eetkramen 2020 2e kwartaal 0 0 0 0
56103 IJssalons 2020 2e kwartaal . . . .
562 Kantines en catering 2020 2e kwartaal 15.340 12.490 15.300 15.330
5621 Eventcatering 2020 2e kwartaal 14.210 11.790 14.180 14.205
5629 Kantines en contractcatering 2020 2e kwartaal 1.130 700 1.115 1.120
563 Cafés 2020 2e kwartaal 8.990 3.520 8.960 8.990
5630 Cafés 2020 2e kwartaal 8.990 3.520 8.960 8.990
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.