Bedrijven; bedrijfstak

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 september2020:
Voor alle verslagperiodes is het SBI-aggregaat Business Economy toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 250 werkzame personen (aantal)
R Cultuur, sport en recreatie 2020 2e kwartaal* 114.950 102.265 114.695 114.925
90 Kunst 2020 2e kwartaal* 88.620 83.505 88.560 88.620
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2020 2e kwartaal* 2.870 2.050 2.795 2.865
92 Loterijen en kansspelen 2020 2e kwartaal* 395 215 385 390
92001 Loterijen en kansspelen 2020 2e kwartaal* 20 10 15 15
92009 Exploitatie van speelautomaten 2020 2e kwartaal* 375 210 365 375
93 Sport en recreatie 2020 2e kwartaal* 23.065 16.495 22.955 23.050
931 Sport 2020 2e kwartaal* 13.435 9.160 13.345 13.425
9311 Sportaccommodaties 2020 2e kwartaal* 1.550 725 1.510 1.545
93111 Zwembaden 2020 2e kwartaal* 240 100 230 235
93112 Sporthallen en -zalen 2020 2e kwartaal* 460 210 450 460
93113 Sportvelden 2020 2e kwartaal* 130 110 125 130
93119 Overige sportaccommodaties 2020 2e kwartaal* 720 310 705 720
9312 Buitensport 2020 2e kwartaal* 4.960 3.775 4.945 4.960
93121 Veldvoetbal 2020 2e kwartaal* 1.605 1.375 1.590 1.600
93122 Veldsport in teams (geen voetbal) 2020 2e kwartaal* 320 235 320 320
93123 Atletiek 2020 2e kwartaal* 40 35 40 40
93124 Tennis 2020 2e kwartaal* 385 345 385 385
93125 Paardensport en maneges 2020 2e kwartaal* 1.895 1.210 1.895 1.895
93126 Wielersport 2020 2e kwartaal* 85 80 85 85
93127 Auto- en motorsport 2020 2e kwartaal* 260 240 260 260
93128 Wintersport 2020 2e kwartaal* 30 20 30 30
93129 Overige buitensport 2020 2e kwartaal* 335 235 335 335
9313 Fitnesscentra 2020 2e kwartaal* 1.395 520 1.385 1.390
9314 Binnensport 2020 2e kwartaal* 2.210 1.420 2.205 2.210
93141 Individuele zaalsport 2020 2e kwartaal* 180 145 180 180
93142 Zaalsport in teamverband 2020 2e kwartaal* 60 55 60 60
93143 Kracht- en vechtsport 2020 2e kwartaal* 270 235 270 270
93144 Bowlen, kegelen, biljarten e.d. 2020 2e kwartaal* 50 20 50 50
93145 Denksport 2020 2e kwartaal* 40 30 40 40
93146 Sportscholen 2020 2e kwartaal* 1.515 865 1.515 1.515
93149 Overige binnensport en omnisport 2020 2e kwartaal* 95 75 95 95
9315 Watersport 2020 2e kwartaal* 400 360 400 400
93151 Zwem- en onderwatersport 2020 2e kwartaal* 100 85 100 100
93152 Roei-, kano-, zeil- en surfsport 2020 2e kwartaal* 300 275 300 300
9319 Overige sport 2020 2e kwartaal* 2.925 2.360 2.895 2.920
93191 Beroepssportlieden 2020 2e kwartaal* 375 360 375 375
93192 Hengelsport 2020 2e kwartaal* 55 25 55 55
93193 Verzorgen van vistochten 2020 2e kwartaal* 80 55 80 80
93194 Supportersverenigingen (sport) 2020 2e kwartaal* 35 30 35 35
93195 Organisatie van sportevenementen 2020 2e kwartaal* 1.530 1.220 1.525 1.525
93196 Sportkoepels en -adviesorganen 2020 2e kwartaal* 495 365 475 495
93199 Overige sport (rest) 2020 2e kwartaal* 355 305 355 355
932 Overige recreatie 2020 2e kwartaal* 9.625 7.335 9.610 9.625
9321 Pret- en themaparken; kermis 2020 2e kwartaal* 1.165 555 1.150 1.165
93211 Pret- en themaparken 2020 2e kwartaal* 295 85 285 295
93212 Kermisattracties 2020 2e kwartaal* 870 470 870 870
9329 Overige recreatie (rest) 2020 2e kwartaal* 8.460 6.780 8.460 8.460
93291 Jachthavens 2020 2e kwartaal* 420 215 415 420
93299 Overige recreatie (geen havens) 2020 2e kwartaal* 8.045 6.565 8.040 8.045
Bron: CBS.
Verklaring van tekens