Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
R Cultuur, sport en recreatie 2020 2e kwartaal 114.955 102.325 114.695 114.925
90 Kunst 2020 2e kwartaal 88.620 83.525 88.560 88.620
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2020 2e kwartaal 2.875 2.050 2.800 2.865
92 Loterijen en kansspelen 2020 2e kwartaal 395 215 385 390
92001 Loterijen en kansspelen 2020 2e kwartaal 20 10 15 15
92009 Exploitatie van speelautomaten 2020 2e kwartaal 375 210 365 375
93 Sport en recreatie 2020 2e kwartaal 23.065 16.530 22.955 23.050
931 Sport 2020 2e kwartaal 13.435 9.170 13.340 13.425
9311 Sportaccommodaties 2020 2e kwartaal 1.550 725 1.515 1.545
93111 Zwembaden 2020 2e kwartaal 240 100 230 235
93112 Sporthallen en -zalen 2020 2e kwartaal 460 210 450 460
93113 Sportvelden 2020 2e kwartaal 130 110 125 130
93119 Overige sportaccommodaties 2020 2e kwartaal 725 310 710 720
9312 Buitensport 2020 2e kwartaal 4.960 3.780 4.945 4.960
93121 Veldvoetbal 2020 2e kwartaal 1.605 1.375 1.590 1.605
93122 Veldsport in teams (geen voetbal) 2020 2e kwartaal 320 235 320 320
93123 Atletiek 2020 2e kwartaal 40 35 40 40
93124 Tennis 2020 2e kwartaal 385 345 385 385
93125 Paardensport en maneges 2020 2e kwartaal 1.895 1.210 1.895 1.895
93126 Wielersport 2020 2e kwartaal 85 80 85 85
93127 Auto- en motorsport 2020 2e kwartaal 260 245 260 260
93128 Wintersport 2020 2e kwartaal 30 20 30 30
93129 Overige buitensport 2020 2e kwartaal 335 235 335 335
9313 Fitnesscentra 2020 2e kwartaal 1.390 520 1.380 1.390
9314 Binnensport 2020 2e kwartaal 2.210 1.415 2.205 2.210
93141 Individuele zaalsport 2020 2e kwartaal 180 145 180 180
93142 Zaalsport in teamverband 2020 2e kwartaal 60 55 60 60
93143 Kracht- en vechtsport 2020 2e kwartaal 270 235 270 270
93144 Bowlen, kegelen, biljarten e.d. 2020 2e kwartaal 50 20 50 50
93145 Denksport 2020 2e kwartaal 40 30 40 40
93146 Sportscholen 2020 2e kwartaal 1.515 860 1.515 1.515
93149 Overige binnensport en omnisport 2020 2e kwartaal 95 75 95 95
9315 Watersport 2020 2e kwartaal 400 360 400 400
93151 Zwem- en onderwatersport 2020 2e kwartaal 100 85 100 100
93152 Roei-, kano-, zeil- en surfsport 2020 2e kwartaal 300 275 300 300
9319 Overige sport 2020 2e kwartaal 2.925 2.365 2.895 2.920
93191 Beroepssportlieden 2020 2e kwartaal 375 360 375 375
93192 Hengelsport 2020 2e kwartaal 55 25 55 55
93193 Verzorgen van vistochten 2020 2e kwartaal 80 55 80 80
93194 Supportersverenigingen (sport) 2020 2e kwartaal 35 30 35 35
93195 Organisatie van sportevenementen 2020 2e kwartaal 1.530 1.225 1.525 1.530
93196 Sportkoepels en -adviesorganen 2020 2e kwartaal 495 365 475 495
93199 Overige sport (rest) 2020 2e kwartaal 355 305 350 355
932 Overige recreatie 2020 2e kwartaal 9.630 7.360 9.610 9.625
9321 Pret- en themaparken; kermis 2020 2e kwartaal 1.165 555 1.155 1.165
93211 Pret- en themaparken 2020 2e kwartaal 300 85 285 295
93212 Kermisattracties 2020 2e kwartaal 870 475 870 870
9329 Overige recreatie (rest) 2020 2e kwartaal 8.460 6.805 8.460 8.460
93291 Jachthavens 2020 2e kwartaal 415 215 415 415
93299 Overige recreatie (geen havens) 2020 2e kwartaal 8.045 6.590 8.040 8.045
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.