Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2024 2e kwartaal* 2.316.555 1.889.860 1.865 2.300.875 2.312.935
Totaal (ex. financieel en nutsbedrijven) 2024 2e kwartaal* 2.271.480 1.853.195 1.790 2.256.325 2.268.015
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2024 2e kwartaal* 1.569.455 1.256.990 1.200 1.557.835 1.567.340
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 2e kwartaal* 79.510 41.535 10 79.350 79.495
01 Landbouw 2024 2e kwartaal* 77.825 40.275 10 77.675 77.810
011 Teelt van eenjarige gewassen 2024 2e kwartaal* 17.860 8.100 5 17.810 17.855
012 Teelt van meerjarige gewassen 2024 2e kwartaal* 2.665 1.125 0 2.650 2.660
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2024 2e kwartaal* 5.680 2.325 0 5.635 5.680
014 Veeteelt en fokkerijen 2024 2e kwartaal* 27.395 9.680 0 27.385 27.395
015 Gemengd bedrijf 2024 2e kwartaal* 3.610 1.890 0 3.610 3.610
016 Dienstverlening voor de landbouw 2024 2e kwartaal* 20.575 17.115 0 20.540 20.570
017 Jacht 2024 2e kwartaal* 40 35 0 40 40
02 Bosbouw 2024 2e kwartaal* 685 540 0 680 685
021 Bosbouw 2024 2e kwartaal* 400 315 0 400 400
022 Exploitatie van bossen 2024 2e kwartaal* 100 70 0 100 100
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2024 2e kwartaal* 185 150 0 185 185
03 Visserij 2024 2e kwartaal* 1.000 720 0 995 1.000
031 Visserij 2024 2e kwartaal* 820 605 0 815 820
032 Viskwekerij 2024 2e kwartaal* 180 115 0 180 180
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 2e kwartaal* 91.710 65.200 335 89.015 91.160
B Delfstoffenwinning 2024 2e kwartaal* 655 505 0 615 650
06 Winning van aardolie en aardgas 2024 2e kwartaal* 30 10 0 15 25
061 Winning van aardolie 2024 2e kwartaal* 20 10 0 15 20
062 Winning van aardgas 2024 2e kwartaal* 10 0 0 5 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2024 2e kwartaal* 130 65 0 115 130
081 Winning van zand, grind en klei 2024 2e kwartaal* 90 45 0 85 90
089 Winning van overige delfstoffen 2024 2e kwartaal* 35 20 0 30 35
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2024 2e kwartaal* 500 425 0 485 495
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2024 2e kwartaal* 475 410 0 460 470
099 Dienstverlening overige winning 2024 2e kwartaal* 25 15 0 25 25
C Industrie 2024 2e kwartaal* 85.950 60.710 310 83.470 85.455
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2024 2e kwartaal* 9.165 5.400 55 8.735 9.065
10 Voedingsmiddelenindustrie 2024 2e kwartaal* 7.870 4.625 55 7.465 7.780
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2024 2e kwartaal* 835 580 10 785 820
102 Visverwerkende industrie 2024 2e kwartaal* 190 105 0 175 190
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2024 2e kwartaal* 290 155 10 250 275
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2024 2e kwartaal* 65 30 5 50 60
105 Zuivelindustrie 2024 2e kwartaal* 400 210 5 360 390
106 Meelindustrie 2024 2e kwartaal* 110 55 0 95 110
107 Brood- en deegwarenindustrie 2024 2e kwartaal* 4.140 2.385 10 4.030 4.125
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2024 2e kwartaal* 1.605 1.005 15 1.520 1.580
109 Diervoederindustrie 2024 2e kwartaal* 240 105 5 205 230
11 Drankenindustrie 2024 2e kwartaal* 1.280 775 5 1.265 1.275
110 Drankenindustrie 2024 2e kwartaal* 1.280 775 5 1.265 1.275
12 Tabaksindustrie 2024 2e kwartaal* 10 5 0 10 10
120 Tabaksindustrie 2024 2e kwartaal* 10 5 0 10 10
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2024 2e kwartaal* 6.470 5.290 10 6.420 6.460
13 Textielindustrie 2024 2e kwartaal* 3.105 2.385 5 3.065 3.095
131 Spinnerijen 2024 2e kwartaal* 65 50 0 60 65
132 Weverijen 2024 2e kwartaal* 45 30 0 40 45
133 Textielveredelingsindustrie 2024 2e kwartaal* 1.130 950 0 1.125 1.130
139 Overige textielproductenindustrie 2024 2e kwartaal* 1.865 1.355 5 1.835 1.860
14 Kledingindustrie 2024 2e kwartaal* 2.610 2.290 0 2.605 2.610
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2024 2e kwartaal* 2.535 2.225 0 2.530 2.535
142 Bontartikelenindustrie 2024 2e kwartaal* 5 5 0 5 5
143 Gebreide kledingindustrie 2024 2e kwartaal* 70 60 0 70 70
15 Leer- en schoenenindustrie 2024 2e kwartaal* 755 615 0 750 755
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2024 2e kwartaal* 620 520 0 615 620
152 Schoenenindustrie 2024 2e kwartaal* 135 95 0 130 135
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2024 2e kwartaal* 5.995 4.100 15 5.850 5.975
16 Houtindustrie 2024 2e kwartaal* 3.700 2.565 5 3.635 3.695
161 Primaire houtbewerking e.d. 2024 2e kwartaal* 475 320 0 470 475
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2024 2e kwartaal* 3.225 2.245 5 3.165 3.225
17-18 Papier- en grafische industrie 2024 2e kwartaal* 3.625 2.250 20 3.505 3.600
17 Papierindustrie 2024 2e kwartaal* 385 165 15 310 365
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2024 2e kwartaal* 55 25 5 40 50
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2024 2e kwartaal* 330 140 10 270 320
18 Grafische industrie 2024 2e kwartaal* 3.240 2.085 5 3.195 3.235
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2024 2e kwartaal* 2.720 1.615 5 2.675 2.715
182 Repro van geluid, beeld en software 2024 2e kwartaal* 520 470 0 520 520
19-22 Raffinaderijen en chemie 2024 2e kwartaal* 3.195 1.565 60 2.795 3.105
19 Aardolie-industrie 2024 2e kwartaal* 40 15 0 25 35
191 Cokesfabrieken 2024 2e kwartaal* . . . . .
192 Aardolie-industrie 2024 2e kwartaal* 40 15 0 25 35
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2024 2e kwartaal* 1.570 825 40 1.345 1.500
20 Chemische industrie 2024 2e kwartaal* 1.315 705 35 1.135 1.265
201 Basischemie 2024 2e kwartaal* 425 175 20 330 395
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2024 2e kwartaal* 10 5 0 10 10
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2024 2e kwartaal* 115 45 0 95 110
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2024 2e kwartaal* 550 395 5 530 545
205 Overige chemische productenindustrie 2024 2e kwartaal* 190 75 5 150 180
206 Synthetische vezelindustrie 2024 2e kwartaal* 25 15 0 20 20
21 Farmaceutische industrie 2024 2e kwartaal* 255 120 10 210 235
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2024 2e kwartaal* 35 15 0 30 30
212 Farmaceutische productenindustrie 2024 2e kwartaal* 220 110 10 180 205
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2024 2e kwartaal* 1.590 725 15 1.425 1.570
221 Rubberproductenindustrie 2024 2e kwartaal* 95 30 0 80 90
222 Kunststofproductenindustrie 2024 2e kwartaal* 1.495 690 15 1.345 1.480
23 Bouwmaterialenindustrie 2024 2e kwartaal* 2.295 1.535 15 2.210 2.275
231 Glas- en glaswerkindustrie 2024 2e kwartaal* 720 570 5 705 715
232 Vuurvast keramische productindustrie 2024 2e kwartaal* 40 30 0 35 40
233 Keramische bouwproductenindustrie 2024 2e kwartaal* 55 25 5 50 50
234 Overige keramische industrie 2024 2e kwartaal* 440 370 0 440 440
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2024 2e kwartaal* 10 5 0 10 10
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2024 2e kwartaal* 535 280 5 485 525
237 Natuursteenbewerkende industrie 2024 2e kwartaal* 425 230 0 420 425
239 Overige minerale productenindustrie 2024 2e kwartaal* 70 30 0 65 70
24-30, 33 Metalektro 2024 2e kwartaal* 39.255 27.860 115 38.100 39.085
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2024 2e kwartaal* 16.430 11.725 40 16.035 16.380
24 Basismetaalindustrie 2024 2e kwartaal* 450 265 10 400 435
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.