Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 2.162.100 1.735.275 1.770 2.146.430 2.158.605
Totaal (ex. financieel en nutsbedrijven) 2023 1e kwartaal* 2.056.845 1.642.555 1.700 2.041.670 2.053.495
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023 1e kwartaal* 1.403.120 1.094.515 1.125 1.391.475 1.401.065
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 1e kwartaal* 77.935 39.465 10 77.745 77.920
01 Landbouw 2023 1e kwartaal* 76.345 38.310 10 76.165 76.330
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023 1e kwartaal* 18.570 8.275 5 18.505 18.560
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023 1e kwartaal* 2.625 965 0 2.595 2.625
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023 1e kwartaal* 5.445 2.015 0 5.410 5.445
014 Veeteelt en fokkerijen 2023 1e kwartaal* 27.215 9.455 0 27.205 27.215
015 Gemengd bedrijf 2023 1e kwartaal* 3.035 1.585 0 3.035 3.035
016 Dienstverlening voor de landbouw 2023 1e kwartaal* 19.420 15.980 0 19.380 19.415
017 Jacht 2023 1e kwartaal* 40 35 0 40 40
02 Bosbouw 2023 1e kwartaal* 660 520 0 660 660
021 Bosbouw 2023 1e kwartaal* 390 310 0 390 390
022 Exploitatie van bossen 2023 1e kwartaal* 95 65 0 95 95
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2023 1e kwartaal* 175 145 0 175 175
03 Visserij 2023 1e kwartaal* 930 635 0 920 930
031 Visserij 2023 1e kwartaal* 775 555 0 770 775
032 Viskwekerij 2023 1e kwartaal* 150 80 0 150 150
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 1e kwartaal* 83.875 57.520 305 81.200 83.360
B Delfstoffenwinning 2023 1e kwartaal* 595 450 0 555 595
06 Winning van aardolie en aardgas 2023 1e kwartaal* 30 10 0 20 30
061 Winning van aardolie 2023 1e kwartaal* 20 10 0 15 20
062 Winning van aardgas 2023 1e kwartaal* 10 0 0 5 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2023 1e kwartaal* 115 55 0 100 115
081 Winning van zand, grind en klei 2023 1e kwartaal* 90 45 0 80 90
089 Winning van overige delfstoffen 2023 1e kwartaal* 25 10 0 20 25
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2023 1e kwartaal* 450 380 0 435 450
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2023 1e kwartaal* 430 370 0 415 430
099 Dienstverlening overige winning 2023 1e kwartaal* 20 10 0 20 20
C Industrie 2023 1e kwartaal* 78.910 53.800 280 76.440 78.445
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023 1e kwartaal* 8.400 4.630 50 7.985 8.310
10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 1e kwartaal* 7.180 3.930 45 6.785 7.100
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2023 1e kwartaal* 715 460 10 660 705
102 Visverwerkende industrie 2023 1e kwartaal* 165 85 0 150 165
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2023 1e kwartaal* 245 110 5 210 235
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2023 1e kwartaal* 55 25 5 40 50
105 Zuivelindustrie 2023 1e kwartaal* 365 180 5 330 360
106 Meelindustrie 2023 1e kwartaal* 105 50 0 90 105
107 Brood- en deegwarenindustrie 2023 1e kwartaal* 3.940 2.150 10 3.835 3.925
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2023 1e kwartaal* 1.375 800 10 1.295 1.355
109 Diervoederindustrie 2023 1e kwartaal* 205 65 5 170 200
11 Drankenindustrie 2023 1e kwartaal* 1.205 700 0 1.190 1.200
110 Drankenindustrie 2023 1e kwartaal* 1.205 700 0 1.190 1.200
12 Tabaksindustrie 2023 1e kwartaal* 15 5 0 10 15
120 Tabaksindustrie 2023 1e kwartaal* 15 5 0 10 15
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2023 1e kwartaal* 6.150 4.960 10 6.105 6.145
13 Textielindustrie 2023 1e kwartaal* 2.860 2.145 5 2.820 2.855
131 Spinnerijen 2023 1e kwartaal* 55 40 0 55 55
132 Weverijen 2023 1e kwartaal* 40 25 0 35 40
133 Textielveredelingsindustrie 2023 1e kwartaal* 1.000 815 0 995 1.000
139 Overige textielproductenindustrie 2023 1e kwartaal* 1.770 1.260 5 1.740 1.765
14 Kledingindustrie 2023 1e kwartaal* 2.570 2.230 0 2.565 2.570
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2023 1e kwartaal* 2.505 2.180 0 2.505 2.505
142 Bontartikelenindustrie 2023 1e kwartaal* 5 0 0 5 5
143 Gebreide kledingindustrie 2023 1e kwartaal* 60 50 0 60 60
15 Leer- en schoenenindustrie 2023 1e kwartaal* 720 590 0 715 720
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2023 1e kwartaal* 590 495 0 585 590
152 Schoenenindustrie 2023 1e kwartaal* 130 90 0 130 130
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2023 1e kwartaal* 5.485 3.580 15 5.340 5.465
16 Houtindustrie 2023 1e kwartaal* 3.340 2.220 5 3.280 3.340
161 Primaire houtbewerking e.d. 2023 1e kwartaal* 435 290 0 430 435
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2023 1e kwartaal* 2.905 1.930 5 2.850 2.905
17-18 Papier- en grafische industrie 2023 1e kwartaal* 3.510 2.060 20 3.385 3.490
17 Papierindustrie 2023 1e kwartaal* 345 120 15 265 330
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2023 1e kwartaal* 50 15 5 35 40
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2023 1e kwartaal* 300 105 10 235 290
18 Grafische industrie 2023 1e kwartaal* 3.165 1.940 5 3.120 3.160
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2023 1e kwartaal* 2.660 1.485 5 2.615 2.655
182 Repro van geluid, beeld en software 2023 1e kwartaal* 505 455 0 505 505
19-22 Raffinaderijen en chemie 2023 1e kwartaal* 2.830 1.240 45 2.435 2.745
19 Aardolie-industrie 2023 1e kwartaal* 40 15 0 25 35
191 Cokesfabrieken 2023 1e kwartaal* . . . . .
192 Aardolie-industrie 2023 1e kwartaal* 40 15 0 25 35
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2023 1e kwartaal* 1.395 685 35 1.175 1.330
20 Chemische industrie 2023 1e kwartaal* 1.165 590 25 995 1.115
201 Basischemie 2023 1e kwartaal* 365 140 15 275 340
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2023 1e kwartaal* 15 5 0 15 15
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2023 1e kwartaal* 105 30 0 80 100
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2023 1e kwartaal* 480 330 5 465 475
205 Overige chemische productenindustrie 2023 1e kwartaal* 175 65 0 140 170
206 Synthetische vezelindustrie 2023 1e kwartaal* 25 15 0 20 20
21 Farmaceutische industrie 2023 1e kwartaal* 230 100 5 185 215
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2023 1e kwartaal* 30 10 0 25 30
212 Farmaceutische productenindustrie 2023 1e kwartaal* 200 90 5 160 185
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2023 1e kwartaal* 1.400 535 10 1.230 1.380
221 Rubberproductenindustrie 2023 1e kwartaal* 85 25 0 70 85
222 Kunststofproductenindustrie 2023 1e kwartaal* 1.315 515 10 1.160 1.295
23 Bouwmaterialenindustrie 2023 1e kwartaal* 2.145 1.365 15 2.060 2.130
231 Glas- en glaswerkindustrie 2023 1e kwartaal* 685 530 5 670 680
232 Vuurvast keramische productindustrie 2023 1e kwartaal* 35 25 0 30 30
233 Keramische bouwproductenindustrie 2023 1e kwartaal* 55 25 5 45 50
234 Overige keramische industrie 2023 1e kwartaal* 380 310 0 380 380
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2023 1e kwartaal* 10 5 0 10 10
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2023 1e kwartaal* 520 250 5 470 515
237 Natuursteenbewerkende industrie 2023 1e kwartaal* 400 195 0 395 400
239 Overige minerale productenindustrie 2023 1e kwartaal* 60 25 0 55 60
24-30, 33 Metalektro 2023 1e kwartaal* 35.230 24.015 105 34.085 35.070
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023 1e kwartaal* 14.955 10.230 35 14.550 14.910
24 Basismetaalindustrie 2023 1e kwartaal* 400 215 10 350 385
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 januari 2023:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.