Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 2.308.165 1.877.755 1.845 2.292.460 2.304.565
Totaal (ex. financieel en nutsbedrijven) 2024 1e kwartaal* 2.266.995 1.845.110 1.775 2.251.805 2.263.540
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2024 1e kwartaal* 1.566.425 1.251.180 1.185 1.554.775 1.564.310
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal* 79.895 41.430 5 79.720 79.880
01 Landbouw 2024 1e kwartaal* 78.205 40.170 5 78.035 78.190
011 Teelt van eenjarige gewassen 2024 1e kwartaal* 17.995 8.090 5 17.945 17.990
012 Teelt van meerjarige gewassen 2024 1e kwartaal* 2.670 1.035 0 2.645 2.670
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2024 1e kwartaal* 5.690 2.300 0 5.650 5.690
014 Veeteelt en fokkerijen 2024 1e kwartaal* 27.470 9.650 0 27.460 27.470
015 Gemengd bedrijf 2024 1e kwartaal* 3.600 1.855 0 3.595 3.600
016 Dienstverlening voor de landbouw 2024 1e kwartaal* 20.740 17.205 0 20.705 20.735
017 Jacht 2024 1e kwartaal* 40 35 0 40 40
02 Bosbouw 2024 1e kwartaal* 685 540 0 680 685
021 Bosbouw 2024 1e kwartaal* 395 315 0 395 395
022 Exploitatie van bossen 2024 1e kwartaal* 100 70 0 100 100
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2024 1e kwartaal* 190 155 0 190 190
03 Visserij 2024 1e kwartaal* 1.010 720 0 1.000 1.010
031 Visserij 2024 1e kwartaal* 830 605 0 820 830
032 Viskwekerij 2024 1e kwartaal* 180 115 0 180 180
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 1e kwartaal* 91.820 65.155 325 89.140 91.285
B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal* 655 505 0 620 655
06 Winning van aardolie en aardgas 2024 1e kwartaal* 30 10 0 15 25
061 Winning van aardolie 2024 1e kwartaal* 15 10 0 15 15
062 Winning van aardgas 2024 1e kwartaal* 10 0 0 5 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2024 1e kwartaal* 135 70 0 120 135
081 Winning van zand, grind en klei 2024 1e kwartaal* 95 45 0 90 95
089 Winning van overige delfstoffen 2024 1e kwartaal* 40 20 0 30 40
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal* 495 425 0 480 495
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2024 1e kwartaal* 470 410 0 455 470
099 Dienstverlening overige winning 2024 1e kwartaal* 25 15 0 25 25
C Industrie 2024 1e kwartaal* 86.080 60.705 300 83.610 85.600
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal* 9.175 5.365 55 8.745 9.080
10 Voedingsmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal* 7.845 4.565 50 7.440 7.760
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2024 1e kwartaal* 820 560 10 765 805
102 Visverwerkende industrie 2024 1e kwartaal* 190 100 0 175 190
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2024 1e kwartaal* 290 150 5 245 275
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2024 1e kwartaal* 60 30 5 45 55
105 Zuivelindustrie 2024 1e kwartaal* 400 205 5 360 390
106 Meelindustrie 2024 1e kwartaal* 115 55 0 95 110
107 Brood- en deegwarenindustrie 2024 1e kwartaal* 4.165 2.395 10 4.060 4.150
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal* 1.570 970 15 1.485 1.550
109 Diervoederindustrie 2024 1e kwartaal* 240 105 5 205 235
11 Drankenindustrie 2024 1e kwartaal* 1.315 795 5 1.300 1.310
110 Drankenindustrie 2024 1e kwartaal* 1.315 795 5 1.300 1.310
12 Tabaksindustrie 2024 1e kwartaal* 10 5 0 10 10
120 Tabaksindustrie 2024 1e kwartaal* 10 5 0 10 10
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2024 1e kwartaal* 6.475 5.295 10 6.425 6.465
13 Textielindustrie 2024 1e kwartaal* 3.090 2.370 5 3.050 3.080
131 Spinnerijen 2024 1e kwartaal* 60 45 0 60 60
132 Weverijen 2024 1e kwartaal* 45 35 0 40 45
133 Textielveredelingsindustrie 2024 1e kwartaal* 1.100 915 0 1.095 1.095
139 Overige textielproductenindustrie 2024 1e kwartaal* 1.885 1.375 5 1.855 1.875
14 Kledingindustrie 2024 1e kwartaal* 2.620 2.300 0 2.620 2.620
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2024 1e kwartaal* 2.550 2.240 0 2.550 2.550
142 Bontartikelenindustrie 2024 1e kwartaal* 5 5 0 5 5
143 Gebreide kledingindustrie 2024 1e kwartaal* 65 60 0 65 65
15 Leer- en schoenenindustrie 2024 1e kwartaal* 765 625 0 755 760
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2024 1e kwartaal* 625 525 0 620 625
152 Schoenenindustrie 2024 1e kwartaal* 140 100 0 135 140
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2024 1e kwartaal* 5.995 4.065 15 5.845 5.975
16 Houtindustrie 2024 1e kwartaal* 3.700 2.545 5 3.635 3.695
161 Primaire houtbewerking e.d. 2024 1e kwartaal* 475 315 0 470 475
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2024 1e kwartaal* 3.225 2.230 5 3.165 3.225
17-18 Papier- en grafische industrie 2024 1e kwartaal* 3.675 2.265 20 3.560 3.655
17 Papierindustrie 2024 1e kwartaal* 390 165 15 320 375
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2024 1e kwartaal* 55 25 5 40 50
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2024 1e kwartaal* 335 140 10 275 325
18 Grafische industrie 2024 1e kwartaal* 3.285 2.100 5 3.245 3.280
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2024 1e kwartaal* 2.765 1.635 5 2.725 2.760
182 Repro van geluid, beeld en software 2024 1e kwartaal* 520 465 0 520 520
19-22 Raffinaderijen en chemie 2024 1e kwartaal* 3.200 1.580 55 2.800 3.110
19 Aardolie-industrie 2024 1e kwartaal* 40 15 0 25 35
191 Cokesfabrieken 2024 1e kwartaal* . . . . .
192 Aardolie-industrie 2024 1e kwartaal* 40 15 0 25 35
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2024 1e kwartaal* 1.565 835 35 1.340 1.500
20 Chemische industrie 2024 1e kwartaal* 1.305 710 30 1.125 1.255
201 Basischemie 2024 1e kwartaal* 415 170 15 320 385
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2024 1e kwartaal* 10 5 0 10 10
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2024 1e kwartaal* 120 45 0 95 115
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2024 1e kwartaal* 545 390 5 525 540
205 Overige chemische productenindustrie 2024 1e kwartaal* 190 80 5 155 185
206 Synthetische vezelindustrie 2024 1e kwartaal* 25 15 0 20 20
21 Farmaceutische industrie 2024 1e kwartaal* 260 125 5 215 245
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2024 1e kwartaal* 35 15 0 30 30
212 Farmaceutische productenindustrie 2024 1e kwartaal* 225 110 5 185 210
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2024 1e kwartaal* 1.595 730 15 1.435 1.580
221 Rubberproductenindustrie 2024 1e kwartaal* 95 35 0 85 95
222 Kunststofproductenindustrie 2024 1e kwartaal* 1.500 695 15 1.350 1.485
23 Bouwmaterialenindustrie 2024 1e kwartaal* 2.295 1.520 15 2.215 2.275
231 Glas- en glaswerkindustrie 2024 1e kwartaal* 720 565 5 705 715
232 Vuurvast keramische productindustrie 2024 1e kwartaal* 35 30 0 35 35
233 Keramische bouwproductenindustrie 2024 1e kwartaal* 55 25 5 50 50
234 Overige keramische industrie 2024 1e kwartaal* 430 360 0 430 430
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2024 1e kwartaal* 10 5 0 10 10
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2024 1e kwartaal* 540 280 5 490 535
237 Natuursteenbewerkende industrie 2024 1e kwartaal* 425 225 0 420 425
239 Overige minerale productenindustrie 2024 1e kwartaal* 75 30 0 70 70
24-30, 33 Metalektro 2024 1e kwartaal* 39.245 27.835 110 38.095 39.080
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2024 1e kwartaal* 16.495 11.750 35 16.100 16.450
24 Basismetaalindustrie 2024 1e kwartaal* 445 265 10 400 435
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 januari 2024:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wijzigingen per 13 oktober 2023:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.
Door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen is voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.