Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
88912 Peuterspeelzaalwerk Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Nederland 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Buitenland 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Nederland; niet in te delen 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Nederland (LD) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Oost-Nederland (LD) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk West-Nederland (LD) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuid-Nederland (LD) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Buitenland (LD) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Niet in te delen (LD) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Groningen (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Fryslân (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Drenthe (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Overijssel (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Flevoland (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Gelderland (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Utrecht (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Holland (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuid-Holland (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zeeland (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Brabant (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Limburg (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Buitenland (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Niet in te delen (PV) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Oost-Groningen (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Delfzijl en omgeving (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Overig Groningen (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Fryslân (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidwest-Fryslân (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidoost-Fryslân (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Drenthe (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidoost-Drenthe (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidwest-Drenthe (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Overijssel (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidwest-Overijssel (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Twente (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Veluwe (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Achterhoek (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Arnhem/Nijmegen (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidwest-Gelderland (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Utrecht (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Kop van Noord-Holland (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Alkmaar en omgeving (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk IJmond (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Agglomeratie Haarlem (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zaanstreek (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Groot-Amsterdam (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Delft en Westland (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Oost-Zuid-Holland (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Groot-Rijnmond (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Overig Zeeland (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk West-Noord-Brabant (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Midden-Noord-Brabant (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Limburg (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Midden-Limburg (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuid-Limburg (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Flevoland (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Buitenland (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Niet in te delen (CR) 2024* .
88912 Peuterspeelzaalwerk Groningen (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Leeuwarden (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Zwolle (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Enschede (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Apeldoorn (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Arnhem (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Nijmegen (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Amersfoort (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Utrecht (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Amsterdam (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Haarlem (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Leiden (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk 's-Gravenhage (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Rotterdam (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Dordrecht (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Breda (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Tilburg (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk 's-Hertogenbosch (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Eindhoven (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Geleen/Sittard (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Heerlen (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Maastricht (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Niet in te delen (SG) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Groningen (GA) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Leeuwarden (GA) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Zwolle (GA) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Enschede (GA) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Apeldoorn (GA) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Arnhem (GA) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Nijmegen (GA) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Amersfoort (GA) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Utrecht (GA) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Amsterdam (GA) 2024*
88912 Peuterspeelzaalwerk Haarlem (GA) 2024*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 29 april 2024:
De gegevens over 1 januari 2024 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2022 en 2023 is verwerkt.
Door een verbeterd gebruik van gegevens gedurende 2023 over eigenaren en eigendomsverhoudingen is voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings per 1 januari 2024 een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.