Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
9311 Sportaccommodaties Nederland 2021* 2.165
9311 Sportaccommodaties Noord-Nederland (LD) 2021* 265
9311 Sportaccommodaties Oost-Nederland (LD) 2021* 430
9311 Sportaccommodaties West-Nederland (LD) 2021* 1.030
9311 Sportaccommodaties Zuid-Nederland (LD) 2021* 445
9311 Sportaccommodaties Niet in te delen (LD) 2021*
9311 Sportaccommodaties Groningen (PV) 2021* 60
9311 Sportaccommodaties Fryslân (PV) 2021* 130
9311 Sportaccommodaties Drenthe (PV) 2021* 75
9311 Sportaccommodaties Overijssel (PV) 2021* 140
9311 Sportaccommodaties Flevoland (PV) 2021* 50
9311 Sportaccommodaties Gelderland (PV) 2021* 240
9311 Sportaccommodaties Utrecht (PV) 2021* 150
9311 Sportaccommodaties Noord-Holland (PV) 2021* 380
9311 Sportaccommodaties Zuid-Holland (PV) 2021* 450
9311 Sportaccommodaties Zeeland (PV) 2021* 50
9311 Sportaccommodaties Noord-Brabant (PV) 2021* 305
9311 Sportaccommodaties Limburg (PV) 2021* 135
9311 Sportaccommodaties Niet in te delen (PV) 2021*
9311 Sportaccommodaties Oost-Groningen (CR) 2021* 10
9311 Sportaccommodaties Delfzijl en omgeving (CR) 2021* 5
9311 Sportaccommodaties Overig Groningen (CR) 2021* 45
9311 Sportaccommodaties Noord-Fryslân (CR) 2021* 60
9311 Sportaccommodaties Zuidwest-Fryslân (CR) 2021* 30
9311 Sportaccommodaties Zuidoost-Fryslân (CR) 2021* 40
9311 Sportaccommodaties Noord-Drenthe (CR) 2021* 40
9311 Sportaccommodaties Zuidoost-Drenthe (CR) 2021* 15
9311 Sportaccommodaties Zuidwest-Drenthe (CR) 2021* 20
9311 Sportaccommodaties Noord-Overijssel (CR) 2021* 45
9311 Sportaccommodaties Zuidwest-Overijssel (CR) 2021* 15
9311 Sportaccommodaties Twente (CR) 2021* 80
9311 Sportaccommodaties Veluwe (CR) 2021* 75
9311 Sportaccommodaties Achterhoek (CR) 2021* 75
9311 Sportaccommodaties Arnhem/Nijmegen (CR) 2021* 70
9311 Sportaccommodaties Zuidwest-Gelderland (CR) 2021* 20
9311 Sportaccommodaties Utrecht (CR) 2021* 150
9311 Sportaccommodaties Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 80
9311 Sportaccommodaties Alkmaar en omgeving (CR) 2021* 40
9311 Sportaccommodaties IJmond (CR) 2021* 40
9311 Sportaccommodaties Agglomeratie Haarlem (CR) 2021* 30
9311 Sportaccommodaties Zaanstreek (CR) 2021* 15
9311 Sportaccommodaties Groot-Amsterdam (CR) 2021* 145
9311 Sportaccommodaties Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 30
9311 Sportaccommodaties Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021* 50
9311 Sportaccommodaties Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021* 75
9311 Sportaccommodaties Delft en Westland (CR) 2021* 45
9311 Sportaccommodaties Oost-Zuid-Holland (CR) 2021* 30
9311 Sportaccommodaties Groot-Rijnmond (CR) 2021* 210
9311 Sportaccommodaties Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021* 40
9311 Sportaccommodaties Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021* 15
9311 Sportaccommodaties Overig Zeeland (CR) 2021* 40
9311 Sportaccommodaties West-Noord-Brabant (CR) 2021* 85
9311 Sportaccommodaties Midden-Noord-Brabant (CR) 2021* 60
9311 Sportaccommodaties Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 75
9311 Sportaccommodaties Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 90
9311 Sportaccommodaties Noord-Limburg (CR) 2021* 30
9311 Sportaccommodaties Midden-Limburg (CR) 2021* 45
9311 Sportaccommodaties Zuid-Limburg (CR) 2021* 60
9311 Sportaccommodaties Flevoland (CR) 2021* 50
9311 Sportaccommodaties Niet in te delen (CR) 2021*
9311 Sportaccommodaties Groningen (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Leeuwarden (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Zwolle (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Enschede (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Apeldoorn (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Arnhem (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Nijmegen (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Amersfoort (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Utrecht (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Amsterdam (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Haarlem (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Leiden (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties 's-Gravenhage (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Rotterdam (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Dordrecht (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Breda (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Tilburg (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties 's-Hertogenbosch (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Eindhoven (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Geleen/Sittard (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Heerlen (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Maastricht (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Niet in te delen (GA) 2021*
9311 Sportaccommodaties Groningen (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Leeuwarden (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Zwolle (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Enschede (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Apeldoorn (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Arnhem (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Nijmegen (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Amersfoort (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Utrecht (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Amsterdam (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Haarlem (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Leiden (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties 's-Gravenhage (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Rotterdam (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Dordrecht (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Breda (SG) 2021*
9311 Sportaccommodaties Tilburg (SG) 2021*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De gegevens over 1 januari 2021 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2019 en 2020 is verwerkt

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.