Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
14 Kledingindustrie Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022* 2.625
14 Kledingindustrie Nederland 2022* 2.605
14 Kledingindustrie Buitenland 2022* 0
14 Kledingindustrie Nederland; niet in te delen 2022* 15
14 Kledingindustrie Noord-Nederland (LD) 2022* 210
14 Kledingindustrie Oost-Nederland (LD) 2022* 565
14 Kledingindustrie West-Nederland (LD) 2022* 1.265
14 Kledingindustrie Zuid-Nederland (LD) 2022* 570
14 Kledingindustrie Buitenland (LD) 2022* 0
14 Kledingindustrie Niet in te delen (LD) 2022* 15
14 Kledingindustrie Groningen (PV) 2022* 60
14 Kledingindustrie Fryslân (PV) 2022* 95
14 Kledingindustrie Drenthe (PV) 2022* 55
14 Kledingindustrie Overijssel (PV) 2022* 160
14 Kledingindustrie Flevoland (PV) 2022* 65
14 Kledingindustrie Gelderland (PV) 2022* 340
14 Kledingindustrie Utrecht (PV) 2022* 175
14 Kledingindustrie Noord-Holland (PV) 2022* 630
14 Kledingindustrie Zuid-Holland (PV) 2022* 405
14 Kledingindustrie Zeeland (PV) 2022* 55
14 Kledingindustrie Noord-Brabant (PV) 2022* 400
14 Kledingindustrie Limburg (PV) 2022* 170
14 Kledingindustrie Buitenland (PV) 2022* 0
14 Kledingindustrie Niet in te delen (PV) 2022* 15
14 Kledingindustrie Oost-Groningen (CR) 2022* 10
14 Kledingindustrie Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 0
14 Kledingindustrie Overig Groningen (CR) 2022* 50
14 Kledingindustrie Noord-Fryslân (CR) 2022* 50
14 Kledingindustrie Zuidwest-Fryslân (CR) 2022* 25
14 Kledingindustrie Zuidoost-Fryslân (CR) 2022* 20
14 Kledingindustrie Noord-Drenthe (CR) 2022* 25
14 Kledingindustrie Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 15
14 Kledingindustrie Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 10
14 Kledingindustrie Noord-Overijssel (CR) 2022* 40
14 Kledingindustrie Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 20
14 Kledingindustrie Twente (CR) 2022* 100
14 Kledingindustrie Veluwe (CR) 2022* 105
14 Kledingindustrie Achterhoek (CR) 2022* 70
14 Kledingindustrie Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 130
14 Kledingindustrie Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 35
14 Kledingindustrie Utrecht (CR) 2022* 175
14 Kledingindustrie Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 60
14 Kledingindustrie Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 30
14 Kledingindustrie IJmond (CR) 2022* 20
14 Kledingindustrie Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 40
14 Kledingindustrie Zaanstreek (CR) 2022* 25
14 Kledingindustrie Groot-Amsterdam (CR) 2022* 400
14 Kledingindustrie Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 55
14 Kledingindustrie Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 30
14 Kledingindustrie Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 105
14 Kledingindustrie Delft en Westland (CR) 2022* 30
14 Kledingindustrie Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 35
14 Kledingindustrie Groot-Rijnmond (CR) 2022* 175
14 Kledingindustrie Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 30
14 Kledingindustrie Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 10
14 Kledingindustrie Overig Zeeland (CR) 2022* 45
14 Kledingindustrie West-Noord-Brabant (CR) 2022* 80
14 Kledingindustrie Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 80
14 Kledingindustrie Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 110
14 Kledingindustrie Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 130
14 Kledingindustrie Noord-Limburg (CR) 2022* 45
14 Kledingindustrie Midden-Limburg (CR) 2022* 30
14 Kledingindustrie Zuid-Limburg (CR) 2022* 90
14 Kledingindustrie Flevoland (CR) 2022* 65
14 Kledingindustrie Buitenland (CR) 2022* 0
14 Kledingindustrie Niet in te delen (CR) 2022* 15
14 Kledingindustrie Groningen (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Leeuwarden (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Zwolle (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Enschede (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Apeldoorn (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Arnhem (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Nijmegen (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Amersfoort (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Utrecht (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Amsterdam (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Haarlem (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Leiden (SG) 2022*
14 Kledingindustrie 's-Gravenhage (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Rotterdam (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Dordrecht (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Breda (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Tilburg (SG) 2022*
14 Kledingindustrie 's-Hertogenbosch (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Eindhoven (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Geleen/Sittard (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Heerlen (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Maastricht (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Niet in te delen (SG) 2022*
14 Kledingindustrie Groningen (GA) 2022*
14 Kledingindustrie Leeuwarden (GA) 2022*
14 Kledingindustrie Zwolle (GA) 2022*
14 Kledingindustrie Enschede (GA) 2022*
14 Kledingindustrie Apeldoorn (GA) 2022*
14 Kledingindustrie Arnhem (GA) 2022*
14 Kledingindustrie Nijmegen (GA) 2022*
14 Kledingindustrie Amersfoort (GA) 2022*
14 Kledingindustrie Utrecht (GA) 2022*
14 Kledingindustrie Amsterdam (GA) 2022*
14 Kledingindustrie Haarlem (GA) 2022*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 3 mei 2022:
De gegevens over 1 januari 2022 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2020 en 2021 is verwerkt.

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren (inclusief detailleringen) toegevoegd aan de tabel:
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
T Huishoudens
A-U Alle economische activiteiten

Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd:
Nederland, Buitenland, Niet in te delen
Buitenland
Nederland; niet in te delen

Het gebruik van niets (blanco) en “.” (puntje) is geüniformeerd. Regio’s en bedrijfstakken die in een bepaalde periode niet worden onderscheiden staan als “.” (puntje) in de tabel.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.