Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
47293 Winkels in buitenlandse voeding Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2024* 785
47293 Winkels in buitenlandse voeding Nederland 2024* 785
47293 Winkels in buitenlandse voeding Buitenland 2024* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Nederland; niet in te delen 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Nederland (LD) 2024* 50
47293 Winkels in buitenlandse voeding Oost-Nederland (LD) 2024* 125
47293 Winkels in buitenlandse voeding West-Nederland (LD) 2024* 460
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuid-Nederland (LD) 2024* 150
47293 Winkels in buitenlandse voeding Buitenland (LD) 2024* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Niet in te delen (LD) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Groningen (PV) 2024* 30
47293 Winkels in buitenlandse voeding Fryslân (PV) 2024* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Drenthe (PV) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Overijssel (PV) 2024* 30
47293 Winkels in buitenlandse voeding Flevoland (PV) 2024* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Gelderland (PV) 2024* 65
47293 Winkels in buitenlandse voeding Utrecht (PV) 2024* 40
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Holland (PV) 2024* 195
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuid-Holland (PV) 2024* 205
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zeeland (PV) 2024* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Brabant (PV) 2024* 95
47293 Winkels in buitenlandse voeding Limburg (PV) 2024* 55
47293 Winkels in buitenlandse voeding Buitenland (PV) 2024* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Niet in te delen (PV) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Oost-Groningen (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Delfzijl en omgeving (CR) 2024* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Overig Groningen (CR) 2024* 20
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Fryslân (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidwest-Fryslân (CR) 2024* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidoost-Fryslân (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Drenthe (CR) 2024* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidoost-Drenthe (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidwest-Drenthe (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Overijssel (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidwest-Overijssel (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Twente (CR) 2024* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Veluwe (CR) 2024* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Achterhoek (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Arnhem/Nijmegen (CR) 2024* 35
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidwest-Gelderland (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Utrecht (CR) 2024* 40
47293 Winkels in buitenlandse voeding Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Alkmaar en omgeving (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding IJmond (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Agglomeratie Haarlem (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zaanstreek (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Groot-Amsterdam (CR) 2024* 140
47293 Winkels in buitenlandse voeding Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2024* 20
47293 Winkels in buitenlandse voeding Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2024* 65
47293 Winkels in buitenlandse voeding Delft en Westland (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Oost-Zuid-Holland (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Groot-Rijnmond (CR) 2024* 105
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Overig Zeeland (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding West-Noord-Brabant (CR) 2024* 30
47293 Winkels in buitenlandse voeding Midden-Noord-Brabant (CR) 2024* 20
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2024* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2024* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Limburg (CR) 2024* 20
47293 Winkels in buitenlandse voeding Midden-Limburg (CR) 2024* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuid-Limburg (CR) 2024* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Flevoland (CR) 2024* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Buitenland (CR) 2024* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Niet in te delen (CR) 2024* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Groningen (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Leeuwarden (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zwolle (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Enschede (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Apeldoorn (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Arnhem (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Nijmegen (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Amersfoort (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Utrecht (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Amsterdam (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Haarlem (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Leiden (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding 's-Gravenhage (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Rotterdam (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Dordrecht (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Breda (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Tilburg (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding 's-Hertogenbosch (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Eindhoven (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Geleen/Sittard (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Heerlen (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Maastricht (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Niet in te delen (SG) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Groningen (GA) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Leeuwarden (GA) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zwolle (GA) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Enschede (GA) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Apeldoorn (GA) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Arnhem (GA) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Nijmegen (GA) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Amersfoort (GA) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Utrecht (GA) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Amsterdam (GA) 2024*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Haarlem (GA) 2024*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 29 april 2024:
De gegevens over 1 januari 2024 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2022 en 2023 is verwerkt.
Door een verbeterd gebruik van gegevens gedurende 2023 over eigenaren en eigendomsverhoudingen is voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings per 1 januari 2024 een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.