Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
A Landbouw, bosbouw en visserij Leeuwarden (GA) 2021*
A Landbouw, bosbouw en visserij Leeuwarden (SG) 2021*
01 Landbouw Leeuwarden (GA) 2021*
01 Landbouw Leeuwarden (SG) 2021*
011 Teelt van eenjarige gewassen Leeuwarden (GA) 2021*
011 Teelt van eenjarige gewassen Leeuwarden (SG) 2021*
0111 Teelt van granen en peulvruchten Leeuwarden (GA) 2021*
0111 Teelt van granen en peulvruchten Leeuwarden (SG) 2021*
0113 Teelt van groenten en knolgewassen Leeuwarden (GA) 2021*
0113 Teelt van groenten en knolgewassen Leeuwarden (SG) 2021*
01131 Teelt van groenten in volle grond Leeuwarden (GA) 2021*
01131 Teelt van groenten in volle grond Leeuwarden (SG) 2021*
01132 Teelt van groenten onder glas Leeuwarden (GA) 2021*
01132 Teelt van groenten onder glas Leeuwarden (SG) 2021*
01133 Teelt van paddenstoelen Leeuwarden (GA) 2021*
01133 Teelt van paddenstoelen Leeuwarden (SG) 2021*
01134 Teelt van overige knolgewassen Leeuwarden (GA) 2021*
01134 Teelt van overige knolgewassen Leeuwarden (SG) 2021*
0116 Teelt van vezelgewassen Leeuwarden (GA) 2021*
0116 Teelt van vezelgewassen Leeuwarden (SG) 2021*
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen Leeuwarden (GA) 2021*
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen Leeuwarden (SG) 2021*
01191 Teelt snijbloemen in volle grond Leeuwarden (GA) 2021*
01191 Teelt snijbloemen in volle grond Leeuwarden (SG) 2021*
01192 Teelt van snijbloemen onder glas Leeuwarden (GA) 2021*
01192 Teelt van snijbloemen onder glas Leeuwarden (SG) 2021*
01193 Teelt van voedergewassen Leeuwarden (GA) 2021*
01193 Teelt van voedergewassen Leeuwarden (SG) 2021*
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) Leeuwarden (GA) 2021*
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) Leeuwarden (SG) 2021*
012 Teelt van meerjarige gewassen Leeuwarden (GA) 2021*
012 Teelt van meerjarige gewassen Leeuwarden (SG) 2021*
0121 Teelt van druiven Leeuwarden (GA) 2021*
0121 Teelt van druiven Leeuwarden (SG) 2021*
0124 Teelt van pit- en steenvruchten Leeuwarden (GA) 2021*
0124 Teelt van pit- en steenvruchten Leeuwarden (SG) 2021*
01241 Teelt van appels en peren Leeuwarden (GA) 2021*
01241 Teelt van appels en peren Leeuwarden (SG) 2021*
01242 Teelt van steenvruchten Leeuwarden (GA) 2021*
01242 Teelt van steenvruchten Leeuwarden (SG) 2021*
0125 Teelt van overige vruchten Leeuwarden (GA) 2021*
0125 Teelt van overige vruchten Leeuwarden (SG) 2021*
01251 Teelt van aardbeien in volle grond Leeuwarden (GA) 2021*
01251 Teelt van aardbeien in volle grond Leeuwarden (SG) 2021*
01252 Teelt van aardbeien onder glas Leeuwarden (GA) 2021*
01252 Teelt van aardbeien onder glas Leeuwarden (SG) 2021*
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond Leeuwarden (GA) 2021*
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond Leeuwarden (SG) 2021*
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas Leeuwarden (GA) 2021*
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas Leeuwarden (SG) 2021*
0127 Teelt van gewassen voor dranken Leeuwarden (GA) 2021*
0127 Teelt van gewassen voor dranken Leeuwarden (SG) 2021*
0128 Teelt van specerijen Leeuwarden (GA) 2021*
0128 Teelt van specerijen Leeuwarden (SG) 2021*
0129 Teelt van overig meerjarig gewas Leeuwarden (GA) 2021*
0129 Teelt van overig meerjarig gewas Leeuwarden (SG) 2021*
013 Teelt van sierplanten Leeuwarden (GA) 2021*
013 Teelt van sierplanten Leeuwarden (SG) 2021*
0130 Teelt van sierplanten Leeuwarden (GA) 2021*
0130 Teelt van sierplanten Leeuwarden (SG) 2021*
01301 Teelt van bloembollen Leeuwarden (GA) 2021*
01301 Teelt van bloembollen Leeuwarden (SG) 2021*
01302 Teelt van perkplanten volle grond Leeuwarden (GA) 2021*
01302 Teelt van perkplanten volle grond Leeuwarden (SG) 2021*
01303 Teelt van perkplanten onder glas Leeuwarden (GA) 2021*
01303 Teelt van perkplanten onder glas Leeuwarden (SG) 2021*
01304 Teelt van potplanten onder glas Leeuwarden (GA) 2021*
01304 Teelt van potplanten onder glas Leeuwarden (SG) 2021*
01305 Teelt van bomen in de volle grond Leeuwarden (GA) 2021*
01305 Teelt van bomen in de volle grond Leeuwarden (SG) 2021*
01309 Teelt sierplanten volle grond rest Leeuwarden (GA) 2021*
01309 Teelt sierplanten volle grond rest Leeuwarden (SG) 2021*
014 Veeteelt en fokkerijen Leeuwarden (GA) 2021*
014 Veeteelt en fokkerijen Leeuwarden (SG) 2021*
0141 Melkveehouderij Leeuwarden (GA) 2021*
0141 Melkveehouderij Leeuwarden (SG) 2021*
01411 Houden van melkvee Leeuwarden (GA) 2021*
01411 Houden van melkvee Leeuwarden (SG) 2021*
01412 Opfokken jong melkvee Leeuwarden (GA) 2021*
01412 Opfokken jong melkvee Leeuwarden (SG) 2021*
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) Leeuwarden (GA) 2021*
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) Leeuwarden (SG) 2021*
01421 Houden van vleeskalveren Leeuwarden (GA) 2021*
01421 Houden van vleeskalveren Leeuwarden (SG) 2021*
01422 Overige vleesveehouderij Leeuwarden (GA) 2021*
01422 Overige vleesveehouderij Leeuwarden (SG) 2021*
0143 Paardenfokkerij Leeuwarden (GA) 2021*
0143 Paardenfokkerij Leeuwarden (SG) 2021*
0145 Schapen- en geitenhouderij Leeuwarden (GA) 2021*
0145 Schapen- en geitenhouderij Leeuwarden (SG) 2021*
01451 Fokken en houden van schapen Leeuwarden (GA) 2021*
01451 Fokken en houden van schapen Leeuwarden (SG) 2021*
01452 Fokken en houden van geiten Leeuwarden (GA) 2021*
01452 Fokken en houden van geiten Leeuwarden (SG) 2021*
0146 Varkenshouderij Leeuwarden (GA) 2021*
0146 Varkenshouderij Leeuwarden (SG) 2021*
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering Leeuwarden (GA) 2021*
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering Leeuwarden (SG) 2021*
01462 Vleesvarkensbedrijven Leeuwarden (GA) 2021*
01462 Vleesvarkensbedrijven Leeuwarden (SG) 2021*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De gegevens over 1 januari 2021 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2019 en 2020 is verwerkt

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.