Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Vestigingen (aantal)
I Horeca 2020* Amsterdam 7.610
I Horeca 2021* Amsterdam 8.210
I Horeca 2020* Arnhem 690
I Horeca 2021* Arnhem 710
I Horeca 2020* Assen 205
I Horeca 2021* Assen 190
I Horeca 2020* Breda 815
I Horeca 2021* Breda 850
I Horeca 2020* Eindhoven 1.020
I Horeca 2021* Eindhoven 1.120
I Horeca 2020* Enschede 525
I Horeca 2021* Enschede 535
I Horeca 2020* 's-Gravenhage (gemeente) 2.750
I Horeca 2021* 's-Gravenhage (gemeente) 2.930
I Horeca 2020* Groningen (gemeente) 990
I Horeca 2021* Groningen (gemeente) 1.035
I Horeca 2020* Haarlem 810
I Horeca 2021* Haarlem 850
I Horeca 2020* 's-Hertogenbosch 700
I Horeca 2021* 's-Hertogenbosch 720
I Horeca 2020* Leeuwarden 480
I Horeca 2021* Leeuwarden 505
I Horeca 2020* Leiden 530
I Horeca 2021* Leiden 580
I Horeca 2020* Lelystad 255
I Horeca 2021* Lelystad 275
I Horeca 2020* Maastricht 725
I Horeca 2021* Maastricht 760
I Horeca 2020* Middelburg (Z.) 220
I Horeca 2021* Middelburg (Z.) 235
I Horeca 2020* Rotterdam 2.965
I Horeca 2021* Rotterdam 3.135
I Horeca 2020* Tilburg 705
I Horeca 2021* Tilburg 755
I Horeca 2020* Utrecht (gemeente) 1.650
I Horeca 2021* Utrecht (gemeente) 1.750
I Horeca 2020* Zwolle 450
I Horeca 2021* Zwolle 475
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De gegevens over 1 januari 2021 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2019 en 2020 is verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.