Uitkeringsontvangers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom,2002-2015

Uitkeringsontvangers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom,2002-2015

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Inkomstenbron voor instr. of na uitstr. Perioden Instroom in uitkering AO-uitkering (1000 personen) Instroom in uitkering WW-uitkering (1000 personen) Instroom in uitkering Bijstandsuitkering (1000 personen) Uitstroom uit uitkering AO-uitkering (1000 personen) Uitstroom uit uitkering WW-uitkering (1000 personen) Uitstroom uit uitkering Bijstandsuitkering (1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 28 september 2001 tot 27 september 2002 94,1 82,3 75,1 77,7 62,3 78,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 27 september 2002 tot 26 september 2003 76,0 128,7 82,8 81,5 65,9 69,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2003 tot 24 september 2004 68,1 132,7 77,7 81,3 92,3 75,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 24 september 2004 tot 30 september 2005 39,8 121,7 80,0 83,6 123,8 82,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 30 september 2005 tot 29 september 2006 38,2 98,0 65,7 82,5 134,7 97,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 29 september 2006 tot 28 september 2007 54,5 84,2 60,0 63,1 117,1 87,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 28 september 2007 tot 26 september 2008 45,6 74,7 61,9 58,0 106,9 83,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2008 tot 25 september 2009 54,6 172,9 84,3 55,0 86,5 59,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 25 september 2009 tot 24 september 2010 46,7 159,2 95,5 54,8 151,2 61,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 24 september 2010 tot 30 september 2011 53,0 152,1 88,9 56,1 155,1 73,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 30 september 2011 tot 28 september 2012 51,2 196,3 83,6 57,6 144,7 77,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 28 september 2012 tot 27 september 2013 51,6 267,7 102,5 51,4 161,9 67,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 27 september 2013 tot 26 september 2014 49,4 238,3 101,4 50,4 229,5 74,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 41,7 222,6 101,2 49,6 237,6 84,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 28 september 2001 tot 27 september 2002 68,8 64,3 25,3 29,1 32,3 36,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 27 september 2002 tot 26 september 2003 52,4 101,9 29,5 28,5 37,1 27,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2003 tot 24 september 2004 43,7 103,2 26,8 25,9 56,2 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 24 september 2004 tot 30 september 2005 21,4 94,1 24,2 25,3 76,0 32,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 30 september 2005 tot 29 september 2006 16,8 70,8 17,4 25,9 87,3 42,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 29 september 2006 tot 28 september 2007 23,0 61,6 17,6 16,9 77,4 43,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 20,4 61,6 16,9 14,0 66,7 42,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2008 tot 25 september 2009 24,7 155,7 33,0 10,5 48,3 27,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 25 september 2009 tot 24 september 2010 21,8 142,8 35,7 9,1 100,3 27,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 24 september 2010 tot 30 september 2011 23,4 133,3 32,1 8,7 106,4 32,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 30 september 2011 tot 28 september 2012 23,0 176,6 30,3 9,0 94,5 30,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 28 september 2012 tot 27 september 2013 22,9 243,1 36,4 7,6 102,6 24,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 27 september 2013 tot 26 september 2014 20,1 212,5 31,4 8,3 154,3 31,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 19,8 199,9 26,5 7,6 160,5 37,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 28 september 2001 tot 27 september 2002 64,1 63,3 21,8 25,2 29,2 33,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 27 september 2002 tot 26 september 2003 47,7 100,6 25,3 24,7 33,7 24,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 26 september 2003 tot 24 september 2004 39,3 101,9 22,5 21,9 51,4 25,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 24 september 2004 tot 30 september 2005 18,2 92,8 20,1 21,2 68,5 28,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 30 september 2005 tot 29 september 2006 15,3 69,4 14,0 21,0 78,2 39,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 29 september 2006 tot 28 september 2007 21,1 60,3 14,1 12,9 67,7 40,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 28 september 2007 tot 26 september 2008 19,3 60,8 14,0 10,6 57,6 38,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 26 september 2008 tot 25 september 2009 23,0 154,5 27,9 7,5 40,9 24,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 25 september 2009 tot 24 september 2010 20,5 141,4 28,6 6,2 89,1 24,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 24 september 2010 tot 30 september 2011 22,1 132,0 26,3 6,0 93,3 28,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 30 september 2011 tot 28 september 2012 21,8 175,0 23,9 6,1 82,3 25,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 28 september 2012 tot 27 september 2013 21,6 241,0 28,1 5,4 88,6 21,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 27 september 2013 tot 26 september 2014 19,2 210,7 23,9 5,9 135,1 27,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 26 september 2014 tot 25 september 2015* 18,7 198,2 20,2 5,6 141,2 33,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 28 september 2001 tot 27 september 2002 6,7 3,5 4,9 4,9 4,7 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 27 september 2002 tot 26 september 2003 6,2 5,1 5,4 4,7 5,1 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2003 tot 24 september 2004 5,5 5,2 5,6 4,7 6,9 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 24 september 2004 tot 30 september 2005 3,8 4,6 5,0 4,9 10,6 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 30 september 2005 tot 29 september 2006 1,8 4,4 4,0 5,8 12,9 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 29 september 2006 tot 28 september 2007 2,4 4,3 4,0 4,5 13,1 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,6 3,4 3,4 3,8 12,4 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2008 tot 25 september 2009 2,4 7,4 5,8 3,3 9,8 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 25 september 2009 tot 24 september 2010 1,8 7,6 8,0 3,1 15,3 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 24 september 2010 tot 30 september 2011 1,9 7,4 6,7 3,0 18,3 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 30 september 2011 tot 28 september 2012 1,8 9,8 7,2 3,1 17,3 6,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 28 september 2012 tot 27 september 2013 1,9 14,0 9,4 2,5 18,7 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 27 september 2013 tot 26 september 2014 1,4 11,8 8,3 2,7 26,1 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,6 11,3 7,0 2,3 27,1 5,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 28 september 2001 tot 27 september 2002 18,4 20,3 14,0 6,9 21,1 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 27 september 2002 tot 26 september 2003 16,5 27,1 13,1 9,0 20,2 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2003 tot 24 september 2004 15,7 28,6 12,6 10,8 25,7 8,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 24 september 2004 tot 30 september 2005 7,9 26,7 16,0 14,1 34,0 8,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 30 september 2005 tot 29 september 2006 11,6 27,4 15,3 14,6 33,0 11,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 29 september 2006 tot 28 september 2007 19,0 22,0 12,3 10,0 28,6 10,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 16,3 14,1 11,1 4,5 28,0 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2008 tot 25 september 2009 20,9 17,0 14,5 4,0 25,8 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 25 september 2009 tot 24 september 2010 16,2 16,3 19,1 3,2 35,4 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 24 september 2010 tot 30 september 2011 19,4 18,9 18,3 2,9 34,4 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 30 september 2011 tot 28 september 2012 18,8 20,2 19,4 3,5 34,9 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 28 september 2012 tot 27 september 2013 18,4 24,4 24,7 3,0 39,4 7,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 27 september 2013 tot 26 september 2014 18,5 26,0 26,7 3,0 48,8 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 17,6 23,2 24,4 3,1 48,4 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 28 september 2001 tot 27 september 2002 0,0 8,8 3,6 0,0 8,3 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 27 september 2002 tot 26 september 2003 0,0 13,2 3,9 0,0 8,1 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2003 tot 24 september 2004 0,0 14,2 3,8 0,0 8,9 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 24 september 2004 tot 30 september 2005 0,0 14,1 4,2 0,0 10,3 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 30 september 2005 tot 29 september 2006 0,0 13,7 2,9 0,0 10,1 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 29 september 2006 tot 28 september 2007 0,0 9,5 2,3 0,0 11,0 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 0,0 4,6 1,8 0,0 10,5 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2008 tot 25 september 2009 0,0 5,2 2,3 0,0 7,5 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 25 september 2009 tot 24 september 2010 0,0 3,7 2,3 0,0 6,6 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 24 september 2010 tot 30 september 2011 0,0 3,3 2,2 0,0 5,6 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 30 september 2011 tot 28 september 2012 0,0 3,8 2,4 0,0 4,7 3,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 28 september 2012 tot 27 september 2013 0,0 4,4 2,7 0,0 4,3 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 27 september 2013 tot 26 september 2014 0,0 4,1 2,8 0,0 5,2 3,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 3,6 3,1 0,0 5,2 3,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 28 september 2001 tot 27 september 2002 0,8 0,0 6,2 2,3 0,0 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 27 september 2002 tot 26 september 2003 0,8 0,0 4,9 3,8 0,0 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2003 tot 24 september 2004 0,9 0,0 5,7 5,0 0,0 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 24 september 2004 tot 30 september 2005 0,9 0,0 9,5 6,3 0,0 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 30 september 2005 tot 29 september 2006 0,9 0,0 9,4 6,8 0,0 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 29 september 2006 tot 28 september 2007 1,9 0,0 7,4 3,5 0,0 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,1 0,0 6,8 1,2 0,0 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2008 tot 25 september 2009 1,2 0,0 8,7 0,9 0,0 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 25 september 2009 tot 24 september 2010 1,0 0,0 13,3 0,3 0,0 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 24 september 2010 tot 30 september 2011 0,9 0,0 12,1 0,3 0,0 1,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 30 september 2011 tot 28 september 2012 0,7 0,0 13,3 0,4 0,0 1,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 28 september 2012 tot 27 september 2013 0,8 0,0 17,8 0,4 0,0 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 27 september 2013 tot 26 september 2014 0,9 0,0 19,6 0,4 0,0 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,3 0,0 17,3 0,3 0,0 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 28 september 2001 tot 27 september 2002 2,5 1,2 0,0 1,5 6,7 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 27 september 2002 tot 26 september 2003 2,4 1,7 0,0 1,8 5,2 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2003 tot 24 september 2004 2,2 2,0 0,0 2,0 6,1 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 24 september 2004 tot 30 september 2005 1,9 2,2 0,0 2,4 10,3 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 30 september 2005 tot 29 september 2006 2,4 2,3 0,0 2,4 10,6 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 29 september 2006 tot 28 september 2007 4,7 2,3 0,0 1,2 8,3 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 3,1 1,9 0,0 0,8 7,7 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2008 tot 25 september 2009 3,0 2,1 0,0 0,9 9,5 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 25 september 2009 tot 24 september 2010 2,2 2,0 0,0 1,0 14,5 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 24 september 2010 tot 30 september 2011 2,8 2,9 0,0 0,9 13,4 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 30 september 2011 tot 28 september 2012 2,7 3,1 0,0 0,9 14,7 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 28 september 2012 tot 27 september 2013 2,5 4,2 0,0 0,9 18,6 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 27 september 2013 tot 26 september 2014 2,5 4,6 0,0 1,0 22,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,9 5,0 0,0 1,5 20,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 28 september 2001 tot 27 september 2002 15,6 12,1 5,1 3,4 9,3 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 27 september 2002 tot 26 september 2003 13,9 14,8 5,3 3,9 9,8 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2003 tot 24 september 2004 13,2 15,2 4,1 4,4 14,4 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 24 september 2004 tot 30 september 2005 5,4 12,9 3,7 6,4 17,8 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 30 september 2005 tot 29 september 2006 8,7 14,6 4,0 6,4 15,8 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 29 september 2006 tot 28 september 2007 13,0 12,3 3,4 6,0 12,6 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 12,7 8,7 3,0 2,7 13,0 2,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2008 tot 25 september 2009 17,6 10,8 4,1 2,3 11,3 1,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 25 september 2009 tot 24 september 2010 13,5 11,5 4,2 2,0 16,9 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 24 september 2010 tot 30 september 2011 16,6 13,9 4,5 1,8 17,4 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 30 september 2011 tot 28 september 2012 15,9 14,4 4,3 2,3 17,3 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 28 september 2012 tot 27 september 2013 15,6 16,9 4,9 1,8 18,2 2,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 27 september 2013 tot 26 september 2014 15,8 18,4 5,1 1,7 23,6 1,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 15,0 15,5 4,7 1,3 25,3 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 28 september 2001 tot 27 september 2002 1,9 1,8 3,9 32,0 13,1 10,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 27 september 2002 tot 26 september 2003 1,7 2,3 2,6 33,5 10,0 11,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 26 september 2003 tot 24 september 2004 1,8 2,4 2,5 34,0 9,5 11,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 24 september 2004 tot 30 september 2005 1,4 2,3 2,6 34,1 10,1 11,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 30 september 2005 tot 29 september 2006 1,5 2,5 2,6 33,6 10,1 11,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 29 september 2006 tot 28 september 2007 1,5 1,8 2,7 31,6 11,3 8,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,2 1,6 3,7 33,8 14,1 8,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 26 september 2008 tot 25 september 2009 2,0 2,5 3,2 34,9 13,7 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 25 september 2009 tot 24 september 2010 1,1 2,6 3,5 37,2 12,8 8,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 24 september 2010 tot 30 september 2011 1,4 2,8 3,2 39,0 10,2 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 30 september 2011 tot 28 september 2012 1,3 3,2 2,5 39,7 9,5 13,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 28 september 2012 tot 27 september 2013 1,5 4,6 3,2 33,9 10,5 10,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 27 september 2013 tot 26 september 2014 1,4 4,6 3,3 31,9 12,0 9,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,5 5,1 3,6 31,1 14,6 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 28 september 2001 tot 27 september 2002 10,8 5,4 30,6 4,2 6,0 20,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 27 september 2002 tot 26 september 2003 8,9 9,7 35,2 5,4 6,7 18,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 26 september 2003 tot 24 september 2004 9,9 10,2 33,6 5,7 9,8 21,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 24 september 2004 tot 30 september 2005 9,9 9,1 34,5 5,8 15,0 23,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 30 september 2005 tot 29 september 2006 9,4 7,0 27,7 5,7 15,8 26,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 29 september 2006 tot 28 september 2007 12,9 5,9 24,4 2,1 12,1 20,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 9,4 3,1 25,3 1,2 10,7 19,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 26 september 2008 tot 25 september 2009 10,7 5,9 29,5 1,2 9,0 13,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 25 september 2009 tot 24 september 2010 8,9 5,3 32,8 0,8 13,9 13,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 24 september 2010 tot 30 september 2011 10,6 5,3 30,1 0,8 14,2 17,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 30 september 2011 tot 28 september 2012 9,9 5,5 27,6 1,0 15,6 19,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 28 september 2012 tot 27 september 2013 10,8 7,5 34,1 1,1 19,4 18,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 27 september 2013 tot 26 september 2014 10,9 6,9 34,4 1,3 25,8 19,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 4,4 6,2 35,1 1,6 26,0 18,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 28 september 2001 tot 27 september 2002 3,0 0,1 3,2 0,1 0,1 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 27 september 2002 tot 26 september 2003 3,4 0,3 4,1 0,2 0,2 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2003 tot 24 september 2004 3,8 0,3 3,8 0,2 0,5 1,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 24 september 2004 tot 30 september 2005 3,5 0,4 3,6 0,2 0,7 1,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 30 september 2005 tot 29 september 2006 1,7 0,2 2,4 0,2 0,6 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 29 september 2006 tot 28 september 2007 3,1 0,3 2,2 0,1 0,4 1,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 28 september 2007 tot 26 september 2008 3,4 0,2 2,1 0,1 0,3 1,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2008 tot 25 september 2009 4,0 0,5 2,9 0,1 0,3 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 25 september 2009 tot 24 september 2010 3,1 0,4 3,8 0,0 0,9 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 24 september 2010 tot 30 september 2011 3,7 0,5 4,1 0,0 0,7 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 30 september 2011 tot 28 september 2012 3,4 0,6 3,3 0,0 0,7 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 28 september 2012 tot 27 september 2013 3,6 0,9 4,2 0,1 1,2 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 27 september 2013 tot 26 september 2014 3,9 0,7 4,5 0,1 1,6 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,8 0,7 5,4 0,1 1,3 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 28 september 2001 tot 27 september 2002 7,8 5,2 27,4 4,1 5,9 19,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 27 september 2002 tot 26 september 2003 5,6 9,4 31,1 5,3 6,5 17,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2003 tot 24 september 2004 6,1 9,9 29,8 5,4 9,3 19,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 24 september 2004 tot 30 september 2005 6,5 8,7 30,9 5,6 14,3 21,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 30 september 2005 tot 29 september 2006 7,7 6,7 25,3 5,5 15,2 24,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 29 september 2006 tot 28 september 2007 9,9 5,6 22,1 2,0 11,7 18,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 28 september 2007 tot 26 september 2008 6,0 2,9 23,2 1,1 10,4 17,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2008 tot 25 september 2009 6,7 5,4 26,6 1,1 8,7 12,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 25 september 2009 tot 24 september 2010 5,8 4,9 29,0 0,8 13,0 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 24 september 2010 tot 30 september 2011 6,9 4,8 26,0 0,8 13,5 15,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 30 september 2011 tot 28 september 2012 6,5 4,9 24,2 0,9 14,8 17,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 28 september 2012 tot 27 september 2013 7,2 6,6 29,9 1,0 18,3 15,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 27 september 2013 tot 26 september 2014 7,1 6,2 29,9 1,3 24,2 16,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,6 5,5 29,7 1,5 24,7 16,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 28 september 2001 tot 27 september 2002 1,3 0,5 6,8 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 27 september 2002 tot 26 september 2003 1,5 0,7 6,3 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 26 september 2003 tot 24 september 2004 1,5 0,8 5,7 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 24 september 2004 tot 30 september 2005 1,6 0,9 6,1 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 30 september 2005 tot 29 september 2006 1,8 0,6 5,8 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 29 september 2006 tot 28 september 2007 1,8 0,7 5,9 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,8 0,8 8,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 26 september 2008 tot 25 september 2009 2,1 2,0 8,5 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 25 september 2009 tot 24 september 2010 2,0 1,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 24 september 2010 tot 30 september 2011 2,1 1,5 9,7 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 30 september 2011 tot 28 september 2012 2,2 2,1 8,4 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 28 september 2012 tot 27 september 2013 2,0 2,9 10,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 27 september 2013 tot 26 september 2014 2,0 2,7 11,7 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,2 2,6 17,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 28 september 2001 tot 27 september 2002 0,0 0,0 0,0 11,8 1,1 6,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 27 september 2002 tot 26 september 2003 0,0 0,0 0,0 12,2 1,4 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2003 tot 24 september 2004 0,0 0,0 0,0 12,2 2,2 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 24 september 2004 tot 30 september 2005 0,0 0,0 0,0 12,5 2,9 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 30 september 2005 tot 29 september 2006 0,0 0,0 0,0 11,7 2,9 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 29 september 2006 tot 28 september 2007 0,0 0,0 0,0 10,8 2,3 8,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 28 september 2007 tot 26 september 2008 0,0 0,0 0,0 11,1 2,0 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2008 tot 25 september 2009 0,0 0,0 0,0 10,8 1,6 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 25 september 2009 tot 24 september 2010 0,0 0,0 0,0 10,7 2,9 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 24 september 2010 tot 30 september 2011 0,0 0,0 0,0 10,8 3,0 8,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 30 september 2011 tot 28 september 2012 0,0 0,0 0,0 10,6 2,9 9,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 28 september 2012 tot 27 september 2013 0,0 0,0 0,0 10,8 3,6 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 27 september 2013 tot 26 september 2014 0,0 0,0 0,0 10,5 5,1 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,0 0,0 10,7 5,0 10,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle personen die wonen in Nederland en die in slechts één van twee opeenvolgende jaren op de laatste vrijdag van september een arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvingen. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het eerste jaar de betreffende uitkering had, wordt de persoon aangemerkt als uitstromer. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het tweede jaar de betreffende uitkering had, wordt de persoon aangemerkt als instromer. Voor instromers wordt de inkomstenbron op de laatste vrijdag van september in het jaar vóór instroom gegeven. Voor uitstromers wordt de inkomstenbron op de laatste vrijdag van september in het jaar ná uitstroom gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 - 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over 2001/2002 tot en met 2013/2014 zijn definitief.
De cijfers over 2014/2015 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Instroom in uitkering
AO-uitkering
Personen die aan het begin van de periode geen AO-uitkering hadden, maar aan het einde van de periode wel. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

AO-uitkering
Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.

Arbeidsongeschiktheidswetten
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong) zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen worden periodiek uitgekeerd.
WW-uitkering
Personen die aan het begin van de periode geen WW-uitkering hadden, maar aan het einde van de periode wel. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

WW-uitkering
Periodieke uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW).

Werkloosheidswet (WW)
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.
Bijstandsuitkering
Personen die aan het begin van de periode geen bijstandsuitkering hadden, maar aan het einde van de periode wel. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

Bijstandsuitkering
Periodieke uitkering op grond van een bijstandswet of bijstandsgerelateerde wet. Het gaat om uitkeringen op grond van de Algemene bijstandswet (Abw, tot 1 januari 2004), de Wet werk en bijstand (WWB, vanaf 1 januari 2004), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).
Uitstroom uit uitkering
AO-uitkering
Personen die aan het begin van de periode een AO-uitkering hadden, maar aan het einde van de periode niet. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

AO-uitkering
Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.

Arbeidsongeschiktheidswetten
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong) zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen worden periodiek uitgekeerd.
WW-uitkering
Personen die aan het begin van de periode een WW-uitkering hadden, maar aan het einde van de periode niet. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

WW-uitkering
Periodieke uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW).

Werkloosheidswet (WW)
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.
Bijstandsuitkering
Personen die aan het begin van de periode een bijstandsuitkering hadden, maar aan het einde van de periode niet. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

Bijstandsuitkering
Periodieke uitkering op grond van een bijstandswet of bijstandsgerelateerde wet. Het gaat om uitkeringen op grond van de Algemene bijstandswet (Abw, tot 1 januari 2004), de Wet werk en bijstand (WWB, vanaf 1 januari 2004), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).