Personen naar inkomstenbron; arbeid, uitkering, pensioen, 2001-2015


Deze tabel geeft informatie over alle personen die op de laatste vrijdag van september in Nederland woonden.
De tabel geeft aantallen personen met een bepaalde inkomstenbron.
Het gaat om personen
- werkzaam als werknemer in Nederland;
- werkzaam als zelfstandige in Nederland;
- werkzaam in het buitenland;
- met een uitkering;
- met pensioen.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de kenmerken: geslacht, leeftijd, herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001 - 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over 2001 tot en met 2014 zijn definitief.
De cijfers over 2015 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Personen naar inkomstenbron; arbeid, uitkering, pensioen, 2001-2015

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Perioden Totale bevolking (x 1 000) Personen met arbeidPersonen met arbeid, totaal (x 1 000) Personen met arbeidWerknemers (x 1 000) Personen met arbeidZelfstandigen: winst uit onderneming (x 1 000) Personen met arbeidZelfstandigen: overige arbeid (x 1 000) Personen met arbeidPersonen met arbeid in buitenland (x 1 000) Personen met een uitkeringPersonen met een uitkering, totaal (x 1 000) Personen met een uitkeringPersonen met een AO-uitkering (x 1 000) Personen met een uitkeringPersonen met een WW-uitkering (x 1 000) Personen met een uitkeringPersonen met een bijstandsuitkering (x 1 000) Personen met een uitkeringPersonen met een andere uitkering (x 1 000) Personen met pensioenPersonen met pensioen, totaal (x 1 000) Personen met pensioenPersonen met een AOW-uitkering (x 1 000) Personen met pensioenPersonen met een overig pensioen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2001, vrijdag 28 september 16.077,5 7.848,8 7.053,0 834,7 234,6 30,6 1.678,7 895,7 130,3 446,1 303,6 2.609,3 2.187,1 1.878,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2002, vrijdag 27 september 16.174,2 7.897,1 7.104,9 827,1 235,9 28,2 1.686,9 912,1 150,3 442,3 286,8 2.660,4 2.211,1 1.935,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2003, vrijdag 26 september 16.245,1 7.870,6 7.064,1 825,2 257,5 27,8 1.752,5 906,5 213,1 455,4 292,0 2.718,7 2.240,7 1.998,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2004, vrijdag 24 september 16.292,6 7.792,0 6.979,4 800,4 275,1 30,2 1.782,1 893,3 253,5 458,0 297,6 2.784,2 2.276,4 2.065,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2005, vrijdag 30 september 16.328,8 7.834,5 6.997,9 819,7 303,5 31,2 1.753,2 849,5 251,3 455,8 315,6 2.851,8 2.314,6 2.136,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2006, vrijdag 29 september 16.352,0 7.921,7 7.029,2 875,8 327,4 32,2 1.631,3 805,2 214,6 423,9 286,5 2.918,4 2.356,4 2.197,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2007, vrijdag 28 september 16.396,3 8.129,7 7.221,7 844,9 360,6 32,2 1.557,3 796,6 181,7 396,6 279,2 2.974,3 2.401,1 2.255,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2008, vrijdag 26 september 16.466,9 8.277,6 7.313,5 884,2 399,7 30,7 1.499,1 784,2 149,5 374,8 267,9 3.022,4 2.452,6 2.299,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2009, vrijdag 25 september 16.555,0 8.247,3 7.232,8 926,4 412,2 31,2 1.611,9 783,8 236,0 399,4 268,8 3.093,7 2.519,1 2.362,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2010, vrijdag 24 september 16.635,6 8.249,0 7.245,2 951,5 377,4 31,6 1.652,4 775,7 244,1 433,1 284,0 3.161,2 2.584,1 2.424,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2011, vrijdag 30 september 16.719,1 8.361,0 7.338,1 996,9 374,6 32,4 1.684,6 772,6 241,1 448,8 293,0 3.224,5 2.685,4 2.476,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2012, vrijdag 28 september 16.772,4 8.322,6 7.277,0 1.023,5 388,4 33,4 1.752,9 766,3 292,8 455,0 311,0 3.294,0 2.795,9 2.534,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2013. vrijdag 27 september 16.820,1 8.223,5 7.160,9 1.035,7 359,4 35,7 1.889,4 766,5 398,5 489,5 315,4 3.335,8 2.871,9 2.574,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2014, vrijdag 26 september 16.886,0 8.249,7 7.153,4 1.065,6 361,4 39,7 1.912,7 765,5 407,4 516,0 293,4 3.382,6 2.948,3 2.623,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2015, vrijdag 25 september* 16.954,2 8.321,5 7.216,8 1.120,9 341,3 37,5 1.899,7 757,5 392,4 532,5 281,9 3.394,5 3.008,4 2.530,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens