Bromfietsen; aantal (per 1000 inwoners), regio's, 1 januari, 2007-2022

Bromfietsen; aantal (per 1000 inwoners), regio's, 1 januari, 2007-2022

Soort bromfiets Regio's Perioden Voertuigen met bromfietskenteken (aantal) Voertuigen per 1000 inwoners (aantal)
Voertuigen met bromfietskenteken Venlo 2022 7.720 76
Snorfiets Venlo 2022 5.822 57
Bromfiets Venlo 2022 1.823 18
Brommobiel Venlo 2022 75 1
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het bezit van bromfietsen, snorfietsen en brommobielen volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De tabel is exclusief alle overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van de RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. De tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort) en naar kenmerken van de eigenaar (gemeente).

Het aantal brom- en snorfietsen in deze tabel is groter dan in de tabellen gebaseerd op het MON/OViN/ODiN. In het MON/OViN/ODiN wordt gerekend met bromfietsbezitters. Daarmee wordt gecorrigeerd voor het effect van het meervoudig bromfietsbezit. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt doordat bij de MON/OViN/ODiN -cijfers brom- en snorfietsen in bezit bij bedrijven niet worden meegeteld.
Het aantal speed pedelecs is op 1 januari 2022 2 procent van het totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken. Ongeveer twee derde van de speed pedelecs is opgenomen bij de snorfietsen en een derde bij de bromfietsen.

Vanaf verslagjaar 2020 zijn in de categorie brommobielen ook elektrische brommobielen meegenomen. Voor die tijd werden deze elektrische voertuigen meegenomen in de categorie Overige voertuigen met een bromfietskenteken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Bromfietsen actief; aantal (per 1000 inwoners), voertuig, regio, 1 januari'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Voertuigen met bromfietskenteken
Voertuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken en toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.

Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers).
Exclusief gehandicapten-voertuigen.

Deze tabel is exclusief alle overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.
Voertuigen per 1000 inwoners
Het aantal voertuigen per 1000 inwoners.
Het betreft uitsluitend snorfietsen, bromfietsen en brommobielen, dus exclusief alle overige motorvoertuigen met een geldig bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.