Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen, het aantal opheffingen en het aantal fusies en overnames van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen en opheffingen zijn ook beschikbaar naar bedrijfsgrootte, rechtsvorm en bestaansduur. De cijfers zijn gebaseerd op het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2007 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over alle jaren zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.
De bestaansduur van oprichtingen van bedrijven van het meest recente jaar zijn niet beschikbaar.

Wijzigingen per 9 september 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door:
- Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
- Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
- Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
Zie paragraaf 3.

Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Oprichtingen van bedrijvenTotaal oprichtingen (aantal) Oprichtingen van bedrijvenBedrijfsgrootte0 tot 10 werkzame personen (aantal) Oprichtingen van bedrijvenBedrijfsgrootte10 of meer werkzame personen (aantal) Oprichtingen van bedrijvenRechtsvormNatuurlijke personen (aantal) Oprichtingen van bedrijvenRechtsvormRechtspersonen (aantal) Oprichtingen van bedrijvenBestaansduurEenjarige bedrijven (aantal) Oprichtingen van bedrijvenBestaansduurMeerjarige bedrijven (aantal) Opheffingen van bedrijvenTotaal opheffingen (aantal) Opheffingen van bedrijvenBedrijfsgrootte0 tot 10 werkzame personen (aantal) Opheffingen van bedrijvenBedrijfsgrootte10 of meer werkzame personen (aantal) Opheffingen van bedrijvenRechtsvormNatuurlijke personen (aantal) Opheffingen van bedrijvenRechtsvormRechtspersonen (aantal) Opheffingen van bedrijvenBestaansduurEenjarige bedrijven (aantal) Opheffingen van bedrijvenBestaansduurMeerjarige bedrijven (aantal) Fusies en overnames (aantal)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013* 3.540 3.520 25 3.195 345 . . 3.465 3.430 35 2.980 480 805 2.660 115
B Delfstoffenwinning 2013* 55 55 0 25 30 . . 35 30 0 10 25 15 20 5
C Industrie 2013* 4.600 4.510 85 3.495 1.105 . . 3.955 3.750 205 2.705 1.250 1.050 2.900 430
D Energievoorziening 2013* 160 155 0 60 100 . . 90 90 0 25 65 45 50 5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013* 180 175 5 105 75 . . 95 95 5 45 50 35 60 25
F Bouwnijverheid 2013* 13.120 13.055 65 11.605 1.515 . . 11.825 11.600 225 9.845 1.980 3.180 8.645 440
G Handel 2013* 26.230 26.110 125 21.545 4.685 . . 24.165 23.915 245 19.505 4.655 8.260 15.905 1.140
H Vervoer en opslag 2013* 4.360 4.295 65 3.590 770 . . 3.430 3.330 100 2.630 800 1.260 2.170 190
I Horeca 2013* 6.020 5.865 155 5.115 900 . . 4.930 4.835 90 4.270 660 1.385 3.545 165
J Informatie en communicatie 2013* 10.330 10.300 30 8.280 2.050 . . 7.270 7.205 65 5.430 1.840 2.395 4.875 405
K Financiële dienstverlening 2013* 8.910 8.890 20 475 8.435 . . 8.465 8.435 35 445 8.020 3.665 4.805 245
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013* 2.785 2.775 10 1.770 1.015 . . 2.785 2.765 20 1.580 1.200 835 1.950 150
M Specialistische zakelijke diensten 2013* 38.335 38.230 105 30.780 7.555 . . 25.900 25.755 140 18.370 7.525 8.560 17.340 985
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013* 8.370 8.215 155 6.615 1.750 . . 6.430 6.270 160 4.825 1.600 2.440 3.990 355
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013* 55 35 20 15 40 . . 45 25 15 10 35 10 30 5
P Onderwijs 2013* 8.860 8.835 25 8.410 450 . . 4.635 4.595 40 4.135 500 1.635 3.000 60
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013* 15.430 15.320 110 14.185 1.245 . . 7.525 7.385 140 6.305 1.220 3.410 4.115 185
R Cultuur, sport en recreatie 2013* 10.205 10.185 20 8.865 1.340 . . 6.515 6.485 25 4.600 1.915 2.300 4.215 80
S Overige dienstverlening 2013* 10.715 10.685 30 8.990 1.725 . . 7.460 7.435 25 5.890 1.565 2.675 4.785 60
T Huishoudens 2013* 10 10 0 10 0 . . 10 10 0 10 0 0 10 0
U Extraterritoriale organisaties 2013* 10 5 0 0 10 . . 5 5 0 0 5 0 5 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens