Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Overgewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Matig overgewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%)
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1981 33,4 28,2 5,3
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1982 32,9 27,9 5,0
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1983 33,4 28,4 5,0
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1984 33,6 28,2 5,4
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1985 33,1 28,0 5,1
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1986 34,3 29,3 5,1
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1987 35,0 29,6 5,5
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1988 34,0 29,1 4,9
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1989 35,5 29,0 6,5
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1990 35,0 28,8 6,2
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1991 35,2 29,3 5,9
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1992 36,6 30,1 6,5
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1993 36,5 30,2 6,3
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1994 38,4 31,3 7,1
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1995 38,0 30,9 7,1
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1996 39,0 31,9 7,2
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1997 40,6 32,2 8,4
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1998 40,6 32,0 8,5
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 1999 42,4 33,5 8,9
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2000 44,3 34,6 9,7
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2001 44,9 35,3 9,6
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2002 45,1 35,0 10,1
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2003 46,3 35,3 11,1
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2004 46,8 35,5 11,4
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2005 45,2 34,1 11,1
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2006 46,7 35,1 11,7
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2007 45,7 34,1 11,6
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2008 47,1 35,6 11,5
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2009 47,4 35,3 12,1
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2010 48,2 36,8 11,4
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2011 48,2 36,8 11,4
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2012 47,9 35,9 12,0
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2013 48,2 36,4 11,8
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2014 50,3 36,7 13,6
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2015 50,3 36,6 13,7
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2016 50,2 35,8 14,5
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2017 49,9 35,7 14,2
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2018 51,1 35,8 15,4
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2019 51,0 36,0 15,0
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2020 51,1 36,8 14,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de lengte en het gewicht van de Nederlander en over het vóórkomen van onder- en overgewicht.
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 4 maart 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2024.

Toelichting onderwerpen

Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder
De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:
1.  Ondergewicht: BMI < 18,5
2.  Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3.  Overgewicht: BMI >= 25,0
a.  Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
b.  Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht.
Overgewicht
Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Mate van overgewicht
Matig overgewicht
Percentage personen met een BMI vanaf 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met de BMI-waarden van 25,0 kg/m2 en 30,0 kg/m2 voor volwassenen.
Ernstig overgewicht
Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.