Landbouw; biologisch, fase omschakeling; 2011-2017

Landbouw; biologisch, fase omschakeling; 2011-2017

Landbouwmethode Perioden Teelt open grond Teelt open grond, totaal Oppervlakte (ha) Teelt open grond Teelt open grond, totaal Percentage van totaal (%) Teelt open grond Aardappelen Oppervlakte (ha) Teelt open grond Aardappelen Percentage van totaal (%) Teelt open grond Granen Oppervlakte (ha) Teelt open grond Granen Percentage van totaal (%) Teelt open grond Groenten Oppervlakte (ha) Teelt open grond Groenten Percentage van totaal (%) Teelt open grond Fruit Oppervlakte (ha) Teelt open grond Fruit Percentage van totaal (%) Teelt open grond Groenvoedergewassen Oppervlakte (ha) Teelt open grond Groenvoedergewassen Percentage van totaal (%) Teelt open grond Overige teelt open grond Oppervlakte (ha) Teelt open grond Overige teelt open grond Percentage van totaal (%) Teelt open grond Braak Oppervlakte (ha) Teelt open grond Braak Percentage van totaal (%) Teelt onder glas Oppervlakte (ha) Teelt onder glas Percentage van totaal (%) Grasland Oppervlakte (ha) Grasland Percentage van totaal (%) Rundvee Aantal dieren (aantal) Rundvee Percentage van totaal (%) Schapen en geiten Aantal dieren (aantal) Schapen en geiten Percentage van totaal (%) Varkens Aantal dieren (aantal) Varkens Percentage van totaal (%) Kippen Aantal dieren (aantal) Kippen Percentage van totaal (%)
Totaal biologische landbouw 2011 14.387 100 . . . . . . . . . . . . . . 118 100 32.914 100 49.410 100 45.170 100 57.490 100 1.832.940 100
Totaal biologische landbouw 2012 14.317 100 . . . . . . . . . . . . . . 127 100 33.962 100 51.382 100 46.037 100 60.458 100 2.212.109 100
Totaal biologische landbouw 2013 15.004 100 1.479 100 4.109 100 5.585 100 504 100 2.101 100 745 100 481 100 130 100 34.261 100 53.704 100 49.557 100 63.588 100 2.229.598 100
Totaal biologische landbouw 2014 14.763 100 1.556 100 3.543 100 5.812 100 484 100 2.168 100 751 100 449 100 117 100 34.453 100 53.603 100 44.215 100 68.914 100 2.405.015 100
Totaal biologische landbouw 2015 15.010 100 1.514 100 3.607 100 6.172 100 429 100 2.188 100 831 100 269 100 108 100 35.268 100 59.033 100 45.379 100 69.261 100 2.754.428 100
Totaal biologische landbouw 2016 15.386 100 1.519 100 3.481 100 6.612 100 494 100 2.224 100 833 100 223 100 123 100 36.873 100 69.752 100 49.449 100 73.570 100 3.055.788 100
Totaal biologische landbouw 2017 16.150 100 1.615 100 3.421 100 7.122 100 564 100 2.336 100 934 100 158 100 122 100 40.115 100 78.152 100 58.525 100 91.340 100 3.310.872 100
Gecertificeerd biologisch 2011 12.926 90 . . . . . . . . . . . . . . 114 96 30.211 92 46.060 93 43.970 97 56.790 99 1.790.420 98
Gecertificeerd biologisch 2012 13.092 91 . . . . . . . . . . . . . . 127 100 31.268 92 48.203 94 44.586 97 59.424 98 2.110.734 95
Gecertificeerd biologisch 2013 13.846 92 1.479 100 3.530 86 5.485 98 420 83 1.859 88 685 84 438 91 130 100 31.838 93 51.813 96 47.912 97 61.034 96 2.229.598 100
Gecertificeerd biologisch 2014 13.766 93 1.545 99 3.082 87 5.767 99 454 94 1.907 88 627 83 383 85 114 98 32.462 94 52.640 98 42.889 97 68.132 99 2.373.320 99
Gecertificeerd biologisch 2015 14.153 94 1.509 100 3.225 89 6.122 99 420 98 1.943 89 675 81 259 96 102 94 32.757 93 56.417 96 43.502 96 69.100 100 2.652.089 96
Gecertificeerd biologisch 2016 14.231 92 1.519 100 3.060 88 6.570 99 470 95 1.741 78 677 81 194 87 120 98 32.452 88 60.150 86 46.900 95 70.523 96 2.959.282 97
Gecertificeerd biologisch 2017 14.886 92 1.593 99 3.101 91 7.060 99 485 86 1.746 75 749 80 152 96 117 96 35.377 88 65.189 83 55.945 96 87.542 96 3.306.422 100
In omschakeling 2011 1.461 10 . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2.703 8 3.350 7 1.200 3 700 1 42.520 2
In omschakeling 2012 1.224 9 . . . . . . . . . . . . . . 0 0 2.694 8 3.179 6 1.451 3 1.034 2 101.375 5
In omschakeling 2013 1.158 8 1 0 579 14 100 2 84 17 242 12 110 16 43 9 0 0 2.422 7 1.891 4 1.645 3 2.554 4 0 0
In omschakeling 2014 997 7 11 1 461 13 45 1 29 6 260 12 126 17 66 15 3 2 1.991 6 963 2 1.326 3 782 1 31.695 1
In omschakeling 2015 857 6 5 0 382 11 50 1 9 2 245 11 156 19 10 4 6 6 2.511 7 2.616 4 1.877 4 161 0 102.339 4
In omschakeling 2016 1.155 8 0 0 421 12 42 1 24 5 483 22 156 19 29 13 3 2 4.421 12 9.602 14 2.549 5 3.047 4 96.506 3
In omschakeling 2017 1.264 8 22 1 320 9 62 1 79 14 590 25 185 20 6 4 5 4 4.738 12 12.963 17 2.580 4 3.798 4 4.450 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over oppervlakten van de teelt open grond en de teelt onder glas en aantallen graasdieren en hokdieren bij biologische landbouwbedrijven. Bij de oppervlakten en aantallen dieren wordt onderscheid gemaakt naar fase van omschakeling naar biologische productie: ‘gecertificeerd biologisch’ en ‘in omschakeling naar biologisch’. Uitsluitend de gegevens van bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor de telling van het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio. Voor nieuwe cijfers over biologische landbouw zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Teelt open grond
Teelt van gewassen in de open grond wordt ook wel vollegrondsteelt genoemd. Het gaat hier om gewassen van de akkerbouw, tuinbouw en van groenvoedergewassen zoals snijmaïs en luzerne.
Teelt open grond, totaal
Oppervlakte
Percentage van totaal
Aardappelen
Oppervlakte
Percentage van totaal
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
Oppervlakte
Percentage van totaal
Groenten
Oppervlakte
Percentage van totaal
Fruit
Oppervlakte
Percentage van totaal
Groenvoedergewassen
Omvat de teelt van luzerne, snijmaïs en voederbieten.
Oppervlakte
Percentage van totaal
Overige teelt open grond
Omvat de teelt in de volle grond van graszaden, handelsgewassen, peulvruchten uit de akkerbouw, suikerbieten en van n.e.g. tuinbouw- en akkerbouwgewassen.
Oppervlakte
Percentage van totaal
Braak
Braak is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt.

Land dat in het kader van de braakleggingsregeling (set aside) niet beteeld wordt valt hier ook onder evenals groenbemestingsgewassen en faunaranden.
Oppervlakte
Percentage van totaal
Teelt onder glas
Teelt onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Percentage van totaal
Grasland
Oppervlakte
Percentage van totaal
Rundvee
Aantal dieren
Percentage van totaal
Schapen en geiten
Aantal dieren
Percentage van totaal
Varkens
Aantal dieren
Percentage van totaal
Kippen
Aantal dieren
Percentage van totaal