Landbouw; biologisch, gewassen, dieren, regio; 2011-2017

Landbouw; biologisch, gewassen, dieren, regio; 2011-2017

Landbouwmethode Perioden Regio's Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Akkerbouw Oppervlakte (are) Akkerbouw Aantal bedrijven (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven (aantal) Grasland en groenvoedergewassen, totaal Oppervlakte (are) Grasland en groenvoedergewassen, totaal Aantal bedrijven (aantal) Grasland Oppervlakte (are) Grasland Aantal bedrijven (aantal) Groenvoedergewassen Oppervlakte (are) Groenvoedergewassen Aantal bedrijven (aantal) Rundvee Aantal dieren (aantal) Rundvee Aantal bedrijven (aantal) Schapen Aantal dieren (aantal) Schapen Aantal bedrijven (aantal) Geiten Aantal dieren (aantal) Geiten Aantal bedrijven (aantal) Varkens Aantal dieren (aantal) Varkens Aantal bedrijven (aantal) Kippen Aantal dieren (aantal) Kippen Aantal bedrijven (aantal)
Totaal landbouw 2015 Nederland 63.913 50.508.755 18.742 9.104.183 9.949 92.078.263 4.126 124.040.841 52.011 100.798.884 48.563 23.241.957 26.913 4.133.854 28.841 946.179 11.378 469.749 3.185 12.602.888 4.928 106.762.945 2.049
Totaal landbouw 2016 Nederland 55.681 50.365.996 18.185 9.224.088 9.818 92.790.067 3.820 119.108.150 44.881 97.514.955 41.918 21.593.195 25.051 4.251.456 26.628 783.906 8.525 499.556 2.662 12.478.594 4.508 105.619.586 1.965
Totaal landbouw 2017 Nederland 54.840 50.914.706 17.964 9.352.427 9.873 90.794.934 3.476 117.824.115 44.411 96.295.505 41.613 21.528.610 24.715 4.096.110 26.260 798.833 8.434 532.872 2.660 12.400.699 4.301 105.184.440 1.920
Totaal landbouw 2015 Zuid-Holland (PV) 5.845 3.660.548 1.113 730.303 1.250 47.892.156 1.839 7.869.529 3.270 7.322.978 3.207 546.551 720 193.477 1.937 109.737 1.497 14.978 302 121.025 122 692.346 34
Totaal landbouw 2016 Zuid-Holland (PV) 5.083 3.613.762 1.059 732.747 1.180 46.715.947 1.692 7.522.437 2.756 6.988.533 2.698 533.904 703 197.241 1.754 89.975 1.199 15.726 239 120.551 105 810.688 25
Totaal landbouw 2017 Zuid-Holland (PV) 4.863 3.602.000 986 752.458 1.165 45.347.003 1.531 7.393.397 2.725 6.844.809 2.673 548.588 714 186.843 1.734 89.407 1.185 17.651 229 126.619 98 655.008 26
Totaal landbouw 2015 Bouwhoek en Hogeland (LG) 1.682 4.051.705 732 107.485 96 1.351.357 32 4.763.436 1.398 4.462.543 1.372 300.893 311 128.484 742 63.052 503 5.044 103 13.548 16 4.094.439 48
Totaal landbouw 2016 Bouwhoek en Hogeland (LG) 1.488 4.004.902 719 105.779 92 1.366.062 28 4.653.777 1.222 4.390.197 1.191 263.580 281 131.756 696 54.481 383 5.122 87 10.889 13 3.194.457 48
Totaal landbouw 2017 Bouwhoek en Hogeland (LG) 1.476 4.011.974 716 114.937 102 1.595.523 29 4.616.663 1.210 4.322.235 1.186 294.428 309 125.981 696 58.628 376 5.694 85 10.980 12 3.244.841 44
Totaal landbouw 2015 Zuidwest-Brabant (LG) 1.665 924.044 591 528.156 679 3.461.714 236 1.935.040 1.186 1.373.383 1.058 561.657 716 60.192 486 8.158 91 8.072 46 246.437 89 1.510.325 24
Totaal landbouw 2016 Zuidwest-Brabant (LG) 1.455 926.478 573 535.096 653 3.492.871 215 1.755.246 1.004 1.265.986 900 489.260 637 63.924 447 5.846 62 7.496 40 245.764 86 1.392.802 21
Totaal landbouw 2017 Zuidwest-Brabant (LG) 1.436 936.866 554 540.415 638 3.867.520 210 1.717.827 1.019 1.219.122 911 498.705 622 59.408 434 4.766 63 9.502 36 242.341 82 1.551.395 18
Biologische landbouw 2015 Nederland 1.368 1.031.444 521 250.148 363 1.134.501 95 3.745.466 1.099 3.525.870 1.053 219.596 253 59.033 509 12.930 162 32.449 107 69.261 118 2.754.428 215
Biologische landbouw 2016 Nederland 1.442 1.047.694 546 270.366 400 1.289.754 93 3.909.530 1.163 3.686.676 1.107 222.854 246 69.752 554 13.014 158 36.435 103 73.570 125 3.055.788 225
Biologische landbouw 2017 Nederland 1.604 1.087.229 563 295.593 447 1.247.276 101 4.243.301 1.288 4.010.454 1.232 232.847 276 78.152 644 13.746 168 44.779 121 91.340 154 3.310.872 237
Biologische landbouw 2015 Zuid-Holland (PV) 79 34.253 17 7.245 21 232.680 16 227.977 57 219.115 55 8.862 8 3.398 31 338 13 3.697 7 493 6 100 2
Biologische landbouw 2016 Zuid-Holland (PV) 80 38.553 17 9.061 25 210.970 13 234.182 60 227.308 58 6.874 8 4.588 37 355 15 3.604 7 436 5 140 2
Biologische landbouw 2017 Zuid-Holland (PV) 93 36.691 17 12.902 31 320.726 13 253.609 62 247.902 61 5.707 8 5.293 45 295 16 5.625 11 427 4 96 1
Biologische landbouw 2015 Bouwhoek en Hogeland (LG) 45 42.034 18 16.077 18 130.620 3 122.823 38 119.806 36 3.017 7 1.770 18 743 6 1.120 4 2 1 33.135 4
Biologische landbouw 2016 Bouwhoek en Hogeland (LG) 45 45.656 18 14.811 18 130.620 3 122.023 39 118.795 36 3.228 8 1.947 19 760 7 1.113 4 0 0 30.832 4
Biologische landbouw 2017 Bouwhoek en Hogeland (LG) 48 45.501 19 14.472 17 58.500 3 125.748 40 123.274 40 2.474 7 2.036 18 818 8 1.234 5 13 1 11.498 1
Biologische landbouw 2015 Zuidwest-Brabant (LG) 21 9.707 9 2.664 10 67.540 4 39.703 15 35.562 14 4.141 7 579 4 0 0 5 1 1.928 2 0 0
Biologische landbouw 2016 Zuidwest-Brabant (LG) 21 9.261 12 3.251 10 95.300 4 39.335 17 37.057 16 2.278 7 590 5 0 0 5 1 2.144 3 0 0
Biologische landbouw 2017 Zuidwest-Brabant (LG) 21 10.926 13 3.931 10 99.540 5 40.535 18 38.279 18 2.256 6 673 9 10 1 5 1 2.121 3 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren bij biologische landbouwbedrijven. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen. Ter vergelijking zijn in de tabel dezelfde gegevens opgenomen van de totale landbouw.

Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio. Voor nieuwe cijfers over biologische landbouw zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.
Akkerbouw
Oppervlakte
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Tuinbouw open grond
Oppervlakte
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Grasland en groenvoedergewassen, totaal
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
Oppervlakte
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Grasland
Oppervlakte
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Groenvoedergewassen
Oppervlakte
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Rundvee
Aantal dieren
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Schapen
Aantal dieren
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Geiten
Aantal dieren
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Varkens
Aantal dieren
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Kippen
Aantal dieren
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)