Partneradopties; leeftijd van het kind op het moment van adoptie 2000-2011

Bewerk tabel

De gegevens in de tabel 'Partneradopties (voorheen stiefouderadopties) naar leeftijd kind' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende partneradoptieverzoeken.
In de tabel staan de partneradopties, uitgesplitst in partneradopties bij duomoeders en overige partneradopties, naar leeftijd van het kind.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2011.

Wijzigingen per 23 oktober 2014.
Geen wijzingingen, de tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien, doordat nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer dit het geval is, wordt deze nieuwe informatie door het CBS meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek stop te zetten.

Partneradopties; leeftijd van het kind op het moment van adoptie 2000-2011

Leeftijdsklassen kind Perioden Partneradopties (aantal) Partneradopties bij duomoeders (aantal) Overige partneradopties (aantal)
Totaal leeftijd 2000 122 - 122
Totaal leeftijd 2001 180 58 122
Totaal leeftijd 2002 391 289 102
Totaal leeftijd 2003 368 249 119
Totaal leeftijd 2004 328 232 96
Totaal leeftijd 2005 304 217 87
Totaal leeftijd 2006 313 219 94
Totaal leeftijd 2007 321 223 98
Totaal leeftijd 2008 288 211 77
Totaal leeftijd 2009 428 350 78
Totaal leeftijd 2010 443 366 77
Totaal leeftijd 2011 435 351 84
Bron: CBS.
Verklaring van tekens