DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; leeftijd, 2009-2016

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; leeftijd, 2009-2016

Geslacht Leeftijd Diagnose-aantal Diagnosen GGZ Perioden
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal alle diagnosen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 Totaal stoornissen in de kindertijd 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.1 Zwakzinnigheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.2 Totaal leerstoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.2.1 Leesstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.2.2 Leerstoornis: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.3 Stoornissen motorische vaardigheden 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.4 Communicatiestoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.5 Totaal pervasieve ontwikk.stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.5.1 Perv.ontw.st.: autistische stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.5.2 Perv.ontw.st.: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6 Totaal aandacht- en gedragsstoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6.1 Aandachtstekort: hyperactiviteit 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6.2 Totaal gedragsstoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6.2.1 Gedragsstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6.2.2 Gedrag: opposit.-opstandig 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6.2.3 Gedrag: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.7 Voedings- en eetstoorn. kindertijd 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.8 Totaal Tic-stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.8.1 Tic-stoorn.: Gilles de la Tourette 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.8.2 Tic-stoornis: Overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.9 Stoornissen in de zindelijkheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.10 Totaal overige stoorn. kindertijd 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.10.1 Overig kindertijd: separatieangst 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.10.2 Ov.kind.tijd: selectief mutisme 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.10.3 Ov.kind.tijd: react.hechtingsst. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.10.4 Overig kindertijd: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2.1 Delirium 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2.2 Dementie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2.3 Amnestische stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2.4 Cognitieve stoorn.: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 Psychische st. door somatische aand. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.1 Totaal aan alcohol gebonden stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.1.1 Alcoholmisbruik 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.1.2 Alcoholafhankelijkheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.1.3 Alcohol: overig of NAO stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.2.1 Cannabismisbruik 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.2.2 Cannabisafhankelijkheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.2.3 Cannabis: overige of NAO stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.3 Totaal aan cocaïne gebonden stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.3.1 Cocaïnemisbruik 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.3.2 Cocaïneafhankelijkheid 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.3.3 Cocaïne: overige of NAO stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.4 Totaal verschill. middelen geb. st. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.4.1 Afhankelijkheid verschill. midd. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.5 Totaal stoorn. ov. of onb. middel 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.5.1 Misbruik overige of onbekend midd. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.5.2 Afhankelijkheid ov. of onb. middel 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.5.3 Ov. of onb.midd.: ov./NAO stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 Totaal schizofrenie e.a. psychot. st. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1 Totaal schizofrenie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1.1 Schizofrenie: paranoïde type 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1.2 Schizofrenie: gedesorganis. type 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1.3 Schizofrenie: katatone type 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1.4 Schizofrenie: ongediff. type 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1.5 Schizofrenie: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.2 Schizofreniforme stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.3 Schizoaffectieve stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.4 Waanstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.5 Psychotische stoorn: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.1 Totaal depressieve stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.1.1 Depressieve st: eenmalige episode 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.1.2 Depressieve stoornis: recidiverend 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.1.3 Depressieve stoornis: dysthyme st. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.1.4 Depressieve stoorn: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.2 Totaal bipolaire stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.2.1 Bipolaire stoornis: bipolair I 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.2.2 Bipolaire stoornis: bipolair II 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.2.3 Bipolaire stoornis: cyclothyme st. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.2.4 Bipolaire stoornis: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.3 Stemmingsstoornis: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.1 Paniekstoornis zonder agorafobie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.2 Paniekstoornis met agorafobie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.3 Agorafobie zonder paniekstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.4 Specifieke fobie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.5 Sociale fobie 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.6 Obsessieve-compulsieve stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.7 Posttraumatische stress-stoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.8 Acute stressstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.9 Gegeneraliseerde angststoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.10 Angststoornissen: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8 Totaal somatoforme stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8.1 Somatisatiestoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8.2 Conversiestoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8.3 Pijnstoornis 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8.4 Hypochondrie/strns. lichaamsbeleving 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8.5 Somatoforme stoornis: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 9 Nagebootste stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 10 Dissociatieve stoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 11 Totaal seksuele en genderid. stoorn. 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 11.1 Seksuele disfuncties 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 11.2 Genderidentiteitsstoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 11.3 Seksuele stoorn.: overig of NAO 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 12 Totaal eetstoornissen 2016*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 12.1 Anorexia nervosa 2016*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per psychische aandoening het aantal zorgtrajecten in de geestelijke gezondheidszorg, voor zover deze wordt gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ. Een zorgtraject bestaat uit een of meer DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). In de tabel kan voor een specifieke diagnose zowel het aantal zorgtrajecten worden getoond waarvoor deze diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als ook het aantal zorgtrajecten waarvoor deze diagnose als primaire of nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: zowel het aantal zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving een bijkomende (neven)diagnose was die van invloed was op de behandeling. De tabel toont zowel het aantal zorgtrajecten met een of meer in het verslagjaar gesloten DBC's, als het aantal zorgtrajecten waarbinnen in het verslagjaar DBC's werden gesloten of alleen geopend (lopende DBC's). Zorgtrajecten worden onderscheiden in nieuwe of voortgezette behandelingen, zorg met of zonder verblijf, behandeling in een instelling of in een praktijk, het behandelcircuit en de reden van afsluiten van de laatste DBC in het zorgtraject.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015 en 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege beperkingen in de mate van detail in de bronregistratie is het niet meer mogelijk deze tabellen voort te zetten.
Zie paragraaf 3 voor een link naar nieuwe GGZ-tabellen naar hoofdgroepdiagnoses.

Toelichting onderwerpen