DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; leeftijd, 2009-2016

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; leeftijd, 2009-2016

Geslacht Leeftijd Diagnose-aantal Diagnosen GGZ Perioden DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten Primaire diagnoses (aantal) DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten Primaire en nevendiagnoses (aantal) DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire diagnoses (per 100 000 inwoners) DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire en nevendiagnoses (per 100 000 inwoners) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten Primaire diagnoses (aantal) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten Primaire en nevendiagnoses (aantal) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire diagnoses (per 100 000 inwoners) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire en nevendiagnoses (per 100 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal alle diagnosen 2016* 860.450 860.450 5.052 5.052 613.110 613.110 3.600 3.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1 Totaal stoornissen in de kindertijd 2016* 74.625 116.690 438 685 48.715 81.965 286 481
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.1 Zwakzinnigheid 2016* 9.640 57 7.520 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.2 Totaal leerstoornissen 2016* 35 1.845 0 11 35 1.470 0 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.2.1 Leesstoornis 2016* 0 1.060 0 6 0 825 0 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.2.2 Leerstoornis: overig of NAO 2016* 35 905 0 5 30 740 0 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.3 Stoornissen motorische vaardigheden 2016* 5 75 0 0 5 60 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.4 Communicatiestoornissen 2016* 45 310 0 2 25 240 0 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.5 Totaal pervasieve ontwikk.stoorn. 2016* 34.605 43.875 203 258 22.860 30.355 134 178
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.5.1 Perv.ontw.st.: autistische stoorn. 2016* 10.480 12.805 62 75 6.345 8.155 37 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.5.2 Perv.ontw.st.: overig of NAO 2016* 24.125 31.165 142 183 16.515 22.275 97 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6 Totaal aandacht- en gedragsstoorn. 2016* 38.440 68.120 226 400 24.765 48.130 145 283
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6.1 Aandachtstekort: hyperactiviteit 2016* 37.485 66.655 220 391 24.075 47.035 141 276
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6.2 Totaal gedragsstoornissen 2016* 955 1.900 6 11 690 1.450 4 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6.2.1 Gedragsstoornis 2016* 230 435 1 3 145 305 1 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6.2.2 Gedrag: opposit.-opstandig 2016* 205 510 1 3 160 400 1 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.6.2.3 Gedrag: overig of NAO 2016* 515 960 3 6 380 745 2 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.7 Voedings- en eetstoorn. kindertijd 2016* 5 30 0 0 0 25 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.8 Totaal Tic-stoornissen 2016* 325 1.105 2 7 240 855 1 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.8.1 Tic-stoorn.: Gilles de la Tourette 2016* 235 720 1 4 175 550 1 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.8.2 Tic-stoornis: Overig of NAO 2016* 90 390 1 2 65 305 0 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.9 Stoornissen in de zindelijkheid 2016* 5 50 0 0 5 35 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.10 Totaal overige stoorn. kindertijd 2016* 1.150 2.180 7 13 770 1.590 5 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.10.1 Overig kindertijd: separatieangst 2016* 130 260 1 2 95 205 1 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.10.2 Ov.kind.tijd: selectief mutisme 2016* 15 45 0 0 10 25 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.10.3 Ov.kind.tijd: react.hechtingsst. 2016* 485 1.215 3 7 320 890 2 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1.10.4 Overig kindertijd: overig of NAO 2016* 520 670 3 4 350 475 2 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 24.900 32.960 146 194 18.700 25.395 110 149
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2.1 Delirium 2016* 1.575 2.270 9 13 1.405 1.970 8 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2.2 Dementie 2016* 13.955 15.735 82 92 10.655 12.185 63 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2.3 Amnestische stoornissen 2016* 760 1.250 4 7 585 995 3 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2.4 Cognitieve stoorn.: overig of NAO 2016* 8.605 14.595 51 86 6.055 10.960 36 64
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 3 Psychische st. door somatische aand. 2016* 2.705 4.230 16 25 1.925 3.185 11 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 71.420 122.675 419 720 50.970 92.555 299 543
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.1 Totaal aan alcohol gebonden stoorn. 2016* 34.190 67.535 201 397 24.235 51.170 142 300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.1.1 Alcoholmisbruik 2016* 2.150 17.540 13 103 1.635 13.940 10 82
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.1.2 Alcoholafhankelijkheid 2016* 31.610 49.765 186 292 22.250 36.965 131 217
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.1.3 Alcohol: overig of NAO stoornis 2016* 430 1.355 3 8 350 1.105 2 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. 2016* 11.315 40.085 66 235 7.905 31.120 46 183
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.2.1 Cannabismisbruik 2016* 415 9.055 2 53 335 7.370 2 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.2.2 Cannabisafhankelijkheid 2016* 10.900 31.235 64 183 7.570 23.875 44 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.2.3 Cannabis: overige of NAO stoornis 2016* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.3 Totaal aan cocaïne gebonden stoorn. 2016* 7.970 22.275 47 131 5.585 17.115 33 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.3.1 Cocaïnemisbruik 2016* 470 6.460 3 38 355 5.190 2 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.3.2 Cocaïneafhankelijkheid 2016* 7.500 15.985 44 94 5.230 12.015 31 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.3.3 Cocaïne: overige of NAO stoornis 2016* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.4 Totaal verschill. middelen geb. st. 2016* 3.020 6.975 18 41 2.110 5.305 12 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.4.1 Afhankelijkheid verschill. midd. 2016* 3.020 6.975 18 41 2.110 5.305 12 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.5 Totaal stoorn. ov. of onb. middel 2016* 14.920 47.515 88 279 11.130 36.920 65 217
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.5.1 Misbruik overige of onbekend midd. 2016* 445 6.355 3 37 335 5.115 2 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.5.2 Afhankelijkheid ov. of onb. middel 2016* 13.775 42.090 81 247 10.245 32.565 60 191
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 4.5.3 Ov. of onb.midd.: ov./NAO stoorn. 2016* 700 1.635 4 10 550 1.310 3 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5 Totaal schizofrenie e.a. psychot. st. 2016* 69.030 78.905 405 463 52.745 60.725 310 357
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1 Totaal schizofrenie 2016* 31.900 33.775 187 198 25.115 26.600 147 156
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1.1 Schizofrenie: paranoïde type 2016* 23.685 25.100 139 147 18.650 19.770 110 116
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1.2 Schizofrenie: gedesorganis. type 2016* 3.350 3.560 20 21 2.660 2.830 16 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1.3 Schizofrenie: katatone type 2016* 365 385 2 2 300 315 2 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1.4 Schizofrenie: ongediff. type 2016* 2.920 3.175 17 19 2.240 2.430 13 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.1.5 Schizofrenie: overig of NAO 2016* 1.580 1.745 9 10 1.260 1.385 7 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.2 Schizofreniforme stoornis 2016* 650 730 4 4 490 560 3 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.3 Schizoaffectieve stoornis 2016* 9.570 10.345 56 61 7.495 8.135 44 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.4 Waanstoornis 2016* 2.560 3.230 15 19 1.860 2.410 11 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5.5 Psychotische stoorn: overig of NAO 2016* 24.350 31.925 143 187 17.785 23.875 104 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 223.795 316.535 1.314 1.859 154.770 229.190 909 1.346
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.1 Totaal depressieve stoornissen 2016* 184.600 271.270 1.084 1.593 125.665 195.060 738 1.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.1.1 Depressieve st: eenmalige episode 2016* 65.450 90.995 384 534 44.450 64.480 261 379
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.1.2 Depressieve stoornis: recidiverend 2016* 80.420 117.035 472 687 55.200 84.375 324 495
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.1.3 Depressieve stoornis: dysthyme st. 2016* 22.965 43.860 135 258 15.250 32.290 90 190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.1.4 Depressieve stoorn: overig of NAO 2016* 15.765 25.785 93 151 10.760 18.790 63 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.2 Totaal bipolaire stoornissen 2016* 32.340 35.920 190 211 24.535 27.520 144 162
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.2.1 Bipolaire stoornis: bipolair I 2016* 20.880 22.545 123 132 15.980 17.395 94 102
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.2.2 Bipolaire stoornis: bipolair II 2016* 9.040 10.505 53 62 6.765 7.950 40 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.2.3 Bipolaire stoornis: cyclothyme st. 2016* 400 545 2 3 290 415 2 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.2.4 Bipolaire stoornis: overig of NAO 2016* 2.020 2.560 12 15 1.500 1.935 9 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 6.3 Stemmingsstoornis: overig of NAO 2016* 6.855 10.410 40 61 4.575 7.475 27 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* 140.285 217.685 824 1.278 92.490 154.640 543 908
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.1 Paniekstoornis zonder agorafobie 2016* 8.435 15.440 50 91 5.585 11.205 33 66
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.2 Paniekstoornis met agorafobie 2016* 11.935 21.290 70 125 8.160 15.680 48 92
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.3 Agorafobie zonder paniekstoornis 2016* 310 1.265 2 7 185 915 1 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.4 Specifieke fobie 2016* 1.040 3.740 6 22 710 2.870 4 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.5 Sociale fobie 2016* 8.285 17.810 49 105 5.360 12.865 31 76
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.6 Obsessieve-compulsieve stoornis 2016* 11.570 19.850 68 117 7.775 14.380 46 84
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.7 Posttraumatische stress-stoornis 2016* 58.085 91.660 341 538 38.100 65.080 224 382
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.8 Acute stressstoornis 2016* 1.155 1.520 7 9 810 1.110 5 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.9 Gegeneraliseerde angststoornis 2016* 17.240 28.965 101 170 11.345 20.855 67 122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 7.10 Angststoornissen: overig of NAO 2016* 22.235 38.205 131 224 14.465 27.060 85 159
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8 Totaal somatoforme stoornissen 2016* 30.455 45.935 179 270 20.675 33.240 121 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8.1 Somatisatiestoornis 2016* 935 1.995 5 12 700 1.600 4 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8.2 Conversiestoornis 2016* 2.080 3.090 12 18 1.520 2.355 9 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8.3 Pijnstoornis 2016* 6.555 9.695 38 57 4.385 6.980 26 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8.4 Hypochondrie/strns. lichaamsbeleving 2016* 2.215 4.505 13 26 1.495 3.350 9 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 8.5 Somatoforme stoornis: overig of NAO 2016* 18.670 28.080 110 165 12.580 20.145 74 118
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 9 Nagebootste stoornissen 2016* 35 100 0 1 30 80 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 10 Dissociatieve stoornissen 2016* 2.530 5.215 15 31 1.775 3.990 10 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 11 Totaal seksuele en genderid. stoorn. 2016* 2.425 5.905 14 35 1.425 4.130 8 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 11.1 Seksuele disfuncties 2016* 290 2.250 2 13 220 1.680 1 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 11.2 Genderidentiteitsstoornissen 2016* 920 1.560 5 9 420 920 2 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 11.3 Seksuele stoorn.: overig of NAO 2016* 1.210 2.195 7 13 785 1.595 5 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 12 Totaal eetstoornissen 2016* 11.000 21.330 65 125 7.380 15.695 43 92
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 12.1 Anorexia nervosa 2016* 2.945 4.185 17 25 2.080 3.075 12 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per psychische aandoening het aantal zorgtrajecten in de geestelijke gezondheidszorg, voor zover deze wordt gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ. Een zorgtraject bestaat uit een of meer DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). In de tabel kan voor een specifieke diagnose zowel het aantal zorgtrajecten worden getoond waarvoor deze diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als ook het aantal zorgtrajecten waarvoor deze diagnose als primaire of nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: zowel het aantal zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving een bijkomende (neven)diagnose was die van invloed was op de behandeling. De tabel toont zowel het aantal zorgtrajecten met een of meer in het verslagjaar gesloten DBC's, als het aantal zorgtrajecten waarbinnen in het verslagjaar DBC's werden gesloten of alleen geopend (lopende DBC's). Zorgtrajecten worden onderscheiden in nieuwe of voortgezette behandelingen, zorg met of zonder verblijf, behandeling in een instelling of in een praktijk, het behandelcircuit en de reden van afsluiten van de laatste DBC in het zorgtraject.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015 en 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege beperkingen in de mate van detail in de bronregistratie is het niet meer mogelijk deze tabellen voort te zetten.
Zie paragraaf 3 voor een link naar nieuwe GGZ-tabellen naar hoofdgroepdiagnoses.

Toelichting onderwerpen

DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC. Dit aantal omvat alle zorgtrajecten met gesloten DBC's en zorgtrajecten met aan het eind van het verslagjaar nog openstaande DBC's, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire en nevendiagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners)
Het aantal zorgtrajecten per 100.000 inwoners van de gemiddelde Nederlandse bevolking binnen de betreffende categorie. De gemiddelde bevolking is het gemiddelde van twee 1 januari-standen.
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire en nevendiagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar gesloten DBC, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet). Dit aantal omvat niet de zorgtrajecten met alleen een in het verslagjaar geopende DBC die aan het eind van het verslagjaar nog openstaat.

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire en nevendiagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners)
Het aantal zorgtrajecten per 100 000 inwoners van de gemiddelde Nederlandse bevolking binnen de betreffende categorie. De gemiddelde bevolking is het gemiddelde van twee 1 januari-standen.
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire en nevendiagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.