DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; leeftijd, 2009-2016

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; leeftijd, 2009-2016

Geslacht Leeftijd Diagnose-aantal Diagnosen GGZ Perioden DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten Primaire diagnoses (aantal) DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten Primaire en nevendiagnoses (aantal) DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire diagnoses (per 100 000 inwoners) DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire en nevendiagnoses (per 100 000 inwoners) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten Primaire diagnoses (aantal) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten Primaire en nevendiagnoses (aantal) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire diagnoses (per 100 000 inwoners) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire en nevendiagnoses (per 100 000 inwoners)
Mannen Totaal Totaal Totaal alle diagnosen 2016* 386.585 386.585 4.577 4.577 279.390 279.390 3.308 3.308
Mannen Totaal Totaal 1 Totaal stoornissen in de kindertijd 2016* 46.410 70.240 549 832 30.570 49.375 362 585
Mannen Totaal Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 11.580 15.595 137 185 8.755 12.110 104 143
Mannen Totaal Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 52.475 86.390 621 1.023 37.665 65.215 446 772
Mannen Totaal Totaal 5 Totaal schizofrenie e.a. psychot. st. 2016* 42.005 48.035 497 569 32.100 36.955 380 438
Mannen Totaal Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 85.455 121.605 1.012 1.440 59.585 88.540 705 1.048
Mannen Totaal Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* 46.785 74.820 554 886 31.085 53.560 368 634
Mannen Totaal Totaal 8 Totaal somatoforme stoornissen 2016* 10.220 15.000 121 178 7.120 11.000 84 130
Mannen Totaal Totaal 11 Totaal seksuele en genderid. stoorn. 2016* 1.865 3.775 22 45 1.095 2.575 13 31
Mannen Totaal Totaal 13 Slaapstoornissen 2016* 450 3.125 5 37 325 2.295 4 27
Mannen Totaal Totaal 14 Totaal stoornissen impulsbeheersing 2016* 9.585 16.675 113 197 6.575 12.220 78 145
Mannen Totaal Totaal 15 Totaal aanpassingsstoornissen 2016* 190 2.715 2 32 170 2.275 2 27
Mannen Totaal Totaal 16 Totaal persoonlijkheidsstoornissen 2016* 35.945 76.900 426 910 24.510 58.695 290 695
Mannen Totaal Totaal 17 Totaal andere probl. reden voor zorg 2016* 230 29.260 3 346 180 23.725 2 281
Mannen Totaal Totaal 18 Geen of ontbrekende primaire diagnose 2016* 40.930 40.930 485 485 37.920 37.920 449 449
Vrouwen Totaal Totaal Totaal alle diagnosen 2016* 473.870 473.870 5.520 5.520 333.720 333.720 3.888 3.888
Vrouwen Totaal Totaal 1 Totaal stoornissen in de kindertijd 2016* 28.215 46.455 329 541 18.140 32.595 211 380
Vrouwen Totaal Totaal 2 Totaal cognitieve stoornissen 2016* 13.320 17.365 155 202 9.945 13.285 116 155
Vrouwen Totaal Totaal 4 Totaal aan middel gebonden stoorn. 2016* 18.945 36.285 221 423 13.305 27.340 155 319
Vrouwen Totaal Totaal 5 Totaal schizofrenie e.a. psychot. st. 2016* 27.025 30.870 315 360 20.645 23.770 240 277
Vrouwen Totaal Totaal 6 Totaal stemmingsstoornissen 2016* 138.340 194.930 1.612 2.271 95.185 140.650 1.109 1.638
Vrouwen Totaal Totaal 7 Totaal angststoornissen 2016* 93.500 142.865 1.089 1.664 61.405 101.075 715 1.177
Vrouwen Totaal Totaal 8 Totaal somatoforme stoornissen 2016* 20.235 30.935 236 360 13.560 22.240 158 259
Vrouwen Totaal Totaal 11 Totaal seksuele en genderid. stoorn. 2016* 560 2.130 7 25 325 1.550 4 18
Vrouwen Totaal Totaal 13 Slaapstoornissen 2016* 550 3.635 6 42 420 2.770 5 32
Vrouwen Totaal Totaal 14 Totaal stoornissen impulsbeheersing 2016* 2.560 4.895 30 57 1.675 3.590 20 42
Vrouwen Totaal Totaal 15 Totaal aanpassingsstoornissen 2016* 230 3.420 3 40 180 2.875 2 33
Vrouwen Totaal Totaal 16 Totaal persoonlijkheidsstoornissen 2016* 73.575 132.665 857 1.545 50.080 99.705 583 1.161
Vrouwen Totaal Totaal 17 Totaal andere probl. reden voor zorg 2016* 305 39.955 4 465 250 32.705 3 381
Vrouwen Totaal Totaal 18 Geen of ontbrekende primaire diagnose 2016* 42.705 42.705 497 497 39.235 39.235 457 457
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per psychische aandoening het aantal zorgtrajecten in de geestelijke gezondheidszorg, voor zover deze wordt gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ. Een zorgtraject bestaat uit een of meer DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). In de tabel kan voor een specifieke diagnose zowel het aantal zorgtrajecten worden getoond waarvoor deze diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als ook het aantal zorgtrajecten waarvoor deze diagnose als primaire of nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: zowel het aantal zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving een bijkomende (neven)diagnose was die van invloed was op de behandeling. De tabel toont zowel het aantal zorgtrajecten met een of meer in het verslagjaar gesloten DBC's, als het aantal zorgtrajecten waarbinnen in het verslagjaar DBC's werden gesloten of alleen geopend (lopende DBC's). Zorgtrajecten worden onderscheiden in nieuwe of voortgezette behandelingen, zorg met of zonder verblijf, behandeling in een instelling of in een praktijk, het behandelcircuit en de reden van afsluiten van de laatste DBC in het zorgtraject.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015 en 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege beperkingen in de mate van detail in de bronregistratie is het niet meer mogelijk deze tabellen voort te zetten.
Zie paragraaf 3 voor een link naar nieuwe GGZ-tabellen naar hoofdgroepdiagnoses.

Toelichting onderwerpen

DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC. Dit aantal omvat alle zorgtrajecten met gesloten DBC's en zorgtrajecten met aan het eind van het verslagjaar nog openstaande DBC's, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire en nevendiagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners)
Het aantal zorgtrajecten per 100.000 inwoners van de gemiddelde Nederlandse bevolking binnen de betreffende categorie. De gemiddelde bevolking is het gemiddelde van twee 1 januari-standen.
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire en nevendiagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar gesloten DBC, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet). Dit aantal omvat niet de zorgtrajecten met alleen een in het verslagjaar geopende DBC die aan het eind van het verslagjaar nog openstaat.

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire en nevendiagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners)
Het aantal zorgtrajecten per 100 000 inwoners van de gemiddelde Nederlandse bevolking binnen de betreffende categorie. De gemiddelde bevolking is het gemiddelde van twee 1 januari-standen.
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
Primaire en nevendiagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose (primaire diagnose) waarvoor de GGZ-cliënt wordt behandeld, of een eventuele nevendiagnose. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.