Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari, 2007-2022

Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari, 2007-2022

Brandstofsoort Bouwjaarklasse Perioden Voertuigen met bromfietskenteken (aantal) Snorfiets (aantal) Bromfiets (aantal) Brommobiel (aantal) Overige voertuigen met bromfietskenteken (aantal)
Totaal Totaal alle bouwjaren 2019 1.230.038 748.917 457.404 18.108 5.609
Totaal Bouwjaar 2021 2019
Totaal Bouwjaar 2020 2019
Totaal Bouwjaar 2019 2019
Totaal Bouwjaar 2018 2019 58.838 42.255 15.502 789 292
Totaal Bouwjaar 2017 2019 81.419 61.957 18.398 836 228
Totaal Bouwjaar 2016 2019 64.521 47.799 15.655 800 267
Totaal Bouwjaar 2015 2019 61.085 44.682 15.544 695 164
Totaal Bouwjaar 2014 2019 57.580 42.910 13.771 715 184
Totaal Bouwjaar 2013 2019 53.270 40.664 11.686 774 146
Totaal Bouwjaar 2012 2019 59.530 45.271 13.164 884 211
Totaal Bouwjaar 2011 2019 69.082 51.054 16.825 1.017 186
Totaal Bouwjaar 2010 2019 76.127 52.079 22.795 1.026 227
Totaal Bouwjaar 2009 2019 71.954 44.933 25.611 1.232 178
Totaal Bouwjaar 2008 2019 64.610 37.183 25.996 1.167 264
Totaal Bouwjaar 2007 2019 46.262 25.531 19.233 1.276 222
Totaal Bouwjaar 2006 2019 32.488 17.760 13.471 1.088 169
Totaal Bouwjaren tot en met 2005 2019 433.272 194.839 229.753 5.809 2.871
Benzine Totaal alle bouwjaren 2019 1.166.053 710.145 451.077 0 4.831
Benzine Bouwjaar 2021 2019
Benzine Bouwjaar 2020 2019
Benzine Bouwjaar 2019 2019
Benzine Bouwjaar 2018 2019 50.129 37.247 12.770 0 112
Benzine Bouwjaar 2017 2019 74.183 56.470 17.580 0 133
Benzine Bouwjaar 2016 2019 58.847 43.362 15.360 0 125
Benzine Bouwjaar 2015 2019 55.288 39.922 15.258 0 108
Benzine Bouwjaar 2014 2019 52.359 38.807 13.435 0 117
Benzine Bouwjaar 2013 2019 49.985 38.447 11.437 0 101
Benzine Bouwjaar 2012 2019 55.290 42.279 12.869 0 142
Benzine Bouwjaar 2011 2019 64.572 47.935 16.488 0 149
Benzine Bouwjaar 2010 2019 72.163 49.451 22.520 0 192
Benzine Bouwjaar 2009 2019 68.733 43.254 25.313 0 166
Benzine Bouwjaar 2008 2019 62.461 36.390 25.813 0 258
Benzine Bouwjaar 2007 2019 44.529 25.198 19.114 0 217
Benzine Bouwjaar 2006 2019 31.221 17.587 13.467 0 167
Benzine Bouwjaren tot en met 2005 2019 426.293 193.796 229.653 0 2.844
Diesel Totaal alle bouwjaren 2019 18.173 47 14 18.108 4
Diesel Bouwjaar 2021 2019
Diesel Bouwjaar 2020 2019
Diesel Bouwjaar 2019 2019
Diesel Bouwjaar 2018 2019 789 0 0 789 0
Diesel Bouwjaar 2017 2019 839 2 1 836 0
Diesel Bouwjaar 2016 2019 800 0 0 800 0
Diesel Bouwjaar 2015 2019 695 0 0 695 0
Diesel Bouwjaar 2014 2019 715 0 0 715 0
Diesel Bouwjaar 2013 2019 774 0 0 774 0
Diesel Bouwjaar 2012 2019 884 0 0 884 0
Diesel Bouwjaar 2011 2019 1.017 0 0 1.017 0
Diesel Bouwjaar 2010 2019 1.026 0 0 1.026 0
Diesel Bouwjaar 2009 2019 1.232 0 0 1.232 0
Diesel Bouwjaar 2008 2019 1.167 0 0 1.167 0
Diesel Bouwjaar 2007 2019 1.276 0 0 1.276 0
Diesel Bouwjaar 2006 2019 1.088 0 0 1.088 0
Diesel Bouwjaren tot en met 2005 2019 5.871 45 13 5.809 4
Elektriciteit Totaal alle bouwjaren 2019 45.812 38.725 6.313 0 774
Elektriciteit Bouwjaar 2021 2019
Elektriciteit Bouwjaar 2020 2019
Elektriciteit Bouwjaar 2019 2019
Elektriciteit Bouwjaar 2018 2019 7.920 5.008 2.732 0 180
Elektriciteit Bouwjaar 2017 2019 6.397 5.485 817 0 95
Elektriciteit Bouwjaar 2016 2019 4.874 4.437 295 0 142
Elektriciteit Bouwjaar 2015 2019 5.102 4.760 286 0 56
Elektriciteit Bouwjaar 2014 2019 4.506 4.103 336 0 67
Elektriciteit Bouwjaar 2013 2019 2.511 2.217 249 0 45
Elektriciteit Bouwjaar 2012 2019 3.356 2.992 295 0 69
Elektriciteit Bouwjaar 2011 2019 3.493 3.119 337 0 37
Elektriciteit Bouwjaar 2010 2019 2.938 2.628 275 0 35
Elektriciteit Bouwjaar 2009 2019 1.989 1.679 298 0 12
Elektriciteit Bouwjaar 2008 2019 982 793 183 0 6
Elektriciteit Bouwjaar 2007 2019 457 333 119 0 5
Elektriciteit Bouwjaar 2006 2019 179 173 4 0 2
Elektriciteit Bouwjaren tot en met 2005 2019 1.108 998 87 0 23
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle voertuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt, onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort, bouwjaar en brandstofsoort).

Het aantal speed pedelecs is op 1 januari 2022 2,0 procent van het totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken. Ongeveer twee derde van de speed pedelecs is opgenomen bij de snorfietsen en een derde bij de bromfietsen.

Vanaf verslagjaar 2020 zijn in de categorie brommobielen ook elektrische brommobielen meegenomen. Voor die tijd werden deze elektrische voertuigen meegenomen in de categorie Overige voertuigen met een bromfietskenteken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Bromfietsen actief; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Voertuigen met bromfietskenteken
Voertuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken en toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.
Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers). Exclusief gehandicapten-voertuigen.
Snorfiets
Voertuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 25 km/uur.
Het betreft motorvoertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Ook fietsen met een elektrische motor zijn onder deze groep geregistreerd, met uitzondering van de rijwielen met trapondersteuning. De term snorfiets is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle snorfietsen onder de classificatie bromfiets.
Bromfiets
Voertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ (volgens de Nederlandse wet) of een elektromotor met een vermogen van niet meer dan 4 kW. Het betreft voertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder.
Brommobiel
Voertuig op vier wielen, met een maximumsnelheid van 45 km/uur en een gewicht van minder dan 350 kg. De term brommobiel is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle brommobielen onder de classificatie bromfiets. Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder. Ook de enkele brommobielen met 3 wielen (eeg_vrtg_cat = L2e) zijn hier niet in meegenomen. Zij worden meegenomen onder de ‘Overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken’.
Overige voertuigen met bromfietskenteken
Alle overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken exclusief snorfiets, bromfiets of brommobiel. Hieronder vallen onder andere bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.