Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Brandstofsoort Bouwjaarklasse Perioden Voertuigen met bromfietskenteken (aantal) Snorfiets (aantal) Bromfiets (aantal) Brommobiel (aantal) Overige voertuigen met bromfietskenteken (aantal)
Totaal Totaal alle bouwjaren 2021 1.292.975 802.817 465.403 18.940 5.815
Totaal Bouwjaar 2020 2021 85.591 60.073 23.648 1.175 695
Totaal Bouwjaar 2019 2021 62.420 38.714 22.278 1.218 210
Totaal Bouwjaar 2018 2021 57.000 40.888 14.954 1.042 116
Totaal Bouwjaar 2017 2021 80.312 60.942 18.225 1.030 115
Totaal Bouwjaar 2016 2021 62.227 46.319 14.870 914 124
Totaal Bouwjaar 2015 2021 58.302 43.027 14.405 748 122
Totaal Bouwjaar 2014 2021 54.909 41.230 12.808 723 148
Totaal Bouwjaar 2013 2021 50.630 38.912 10.824 782 112
Totaal Bouwjaar 2012 2021 56.232 43.074 12.074 904 180
Totaal Bouwjaar 2011 2021 64.645 48.203 15.305 969 168
Totaal Bouwjaar 2010 2021 70.125 48.824 20.168 922 211
Totaal Bouwjaar 2009 2021 65.236 41.676 22.279 1.115 166
Totaal Bouwjaar 2008 2021 57.652 34.064 22.338 1.006 244
Totaal Bouwjaar 2007 2021 41.052 23.366 16.383 1.102 201
Totaal Bouwjaar 2006 2021 28.790 16.188 11.536 911 155
Totaal Bouwjaren tot en met 2005 2021 397.852 177.317 213.308 4.379 2.848
Benzine Totaal alle bouwjaren 2021 1.196.601 744.640 447.288 0 4.673
Benzine Bouwjaar 2020 2021 62.303 45.301 16.965 0 37
Benzine Bouwjaar 2019 2021 47.736 31.310 16.374 0 52
Benzine Bouwjaar 2018 2021 48.378 36.023 12.315 0 40
Benzine Bouwjaar 2017 2021 72.986 55.407 17.491 0 88
Benzine Bouwjaar 2016 2021 56.729 41.979 14.646 0 104
Benzine Bouwjaar 2015 2021 52.880 38.585 14.191 0 104
Benzine Bouwjaar 2014 2021 50.115 37.436 12.568 0 111
Benzine Bouwjaar 2013 2021 47.687 36.941 10.645 0 101
Benzine Bouwjaar 2012 2021 52.345 40.365 11.836 0 144
Benzine Bouwjaar 2011 2021 60.698 45.531 15.030 0 137
Benzine Bouwjaar 2010 2021 66.678 46.542 19.952 0 184
Benzine Bouwjaar 2009 2021 62.432 40.227 22.049 0 156
Benzine Bouwjaar 2008 2021 55.853 33.421 22.194 0 238
Benzine Bouwjaar 2007 2021 39.578 23.095 16.286 0 197
Benzine Bouwjaar 2006 2021 27.734 16.050 11.531 0 153
Benzine Bouwjaren tot en met 2005 2021 392.469 176.427 213.215 0 2.827
Diesel Totaal alle bouwjaren 2021 17.537 43 13 17.475 6
Diesel Bouwjaar 2020 2021 883 0 0 883 0
Diesel Bouwjaar 2019 2021 845 0 0 845 0
Diesel Bouwjaar 2018 2021 740 0 0 740 0
Diesel Bouwjaar 2017 2021 836 2 1 833 0
Diesel Bouwjaar 2016 2021 820 0 0 819 1
Diesel Bouwjaar 2015 2021 692 0 0 692 0
Diesel Bouwjaar 2014 2021 683 0 0 683 0
Diesel Bouwjaar 2013 2021 740 0 0 740 0
Diesel Bouwjaar 2012 2021 869 0 0 869 0
Diesel Bouwjaar 2011 2021 955 0 0 955 0
Diesel Bouwjaar 2010 2021 912 0 0 912 0
Diesel Bouwjaar 2009 2021 1.111 0 0 1.111 0
Diesel Bouwjaar 2008 2021 1.006 0 0 1.006 0
Diesel Bouwjaar 2007 2021 1.100 0 0 1.100 0
Diesel Bouwjaar 2006 2021 912 0 0 911 1
Diesel Bouwjaren tot en met 2005 2021 4.433 41 12 4.376 4
Elektriciteit Totaal alle bouwjaren 2021 78.837 58.134 18.102 1.465 1.136
Elektriciteit Bouwjaar 2020 2021 22.405 14.772 6.683 292 658
Elektriciteit Bouwjaar 2019 2021 13.839 7.404 5.904 373 158
Elektriciteit Bouwjaar 2018 2021 7.882 4.865 2.639 302 76
Elektriciteit Bouwjaar 2017 2021 6.490 5.533 733 197 27
Elektriciteit Bouwjaar 2016 2021 4.678 4.340 224 95 19
Elektriciteit Bouwjaar 2015 2021 4.730 4.442 214 56 18
Elektriciteit Bouwjaar 2014 2021 4.111 3.794 240 40 37
Elektriciteit Bouwjaar 2013 2021 2.203 1.971 179 42 11
Elektriciteit Bouwjaar 2012 2021 3.018 2.709 238 35 36
Elektriciteit Bouwjaar 2011 2021 2.992 2.672 275 14 31
Elektriciteit Bouwjaar 2010 2021 2.535 2.282 216 10 27
Elektriciteit Bouwjaar 2009 2021 1.693 1.449 230 4 10
Elektriciteit Bouwjaar 2008 2021 793 643 144 0 6
Elektriciteit Bouwjaar 2007 2021 374 271 97 2 4
Elektriciteit Bouwjaar 2006 2021 144 138 5 0 1
Elektriciteit Bouwjaren tot en met 2005 2021 950 849 81 3 17
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle voertuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt, onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort, bouwjaar en brandstofsoort).

Het aantal speed pedelecs is op 1 januari 2021 1,8 procent van het totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken. Ongeveer twee derde van de speed pedelecs is opgenomen bij de snorfietsen en een derde bij de bromfietsen.

Vanaf verslagjaar 2020 zijn in de categorie brommobielen ook elektrische brommobielen meegenomen. Voor die tijd werden deze elektrische voertuigen meegenomen in de categorie Overige voertuigen met een bromfietskenteken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

De cijfers over 1 januari 2021 zijn dit jaar vertraagd i.v.m. problemen in de aanlevering van de bronbestanden. Daarnaast is na uitgebreide analyse van de bronbestanden gebleken dat er volgens de huidige selectiemethode te veel voertuigen worden meegenomen. Dit zijn voertuigen die gedurende het jaar voorafgaand aan het peilmoment niet verzekerd zijn geweest. Ter indicatie, het gaat om ongeveer 2 procent van alle motorvoertuigen, het percentage verschilt per type voertuig. Momenteel wordt er gewerkt aan een methoderapport waarin de verschillen tussen de huidige methode en de toekomstige methode worden uitgelegd en gekwantificeerd. Het methoderapport zal later dit jaar verschijnen. De cijfers in deze tabel zijn nog berekend op de huidige methode, wat betekent dat de cijfers over 1 januari 2021 vergelijkbaar zijn met de cijfers van eerdere jaren.

Wijzigingen per 6 augustus 2021:
Toegevoegd zijn de cijfers over het bromfietspark per 1 januari 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het bromfietspark op 1 januari verschijnen telkens in februari van het betreffende verslag jaar.

Toelichting onderwerpen

Voertuigen met bromfietskenteken
Voertuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken en toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.
Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers). Exclusief gehandicapten-voertuigen.
Snorfiets
Voertuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 25 km/uur.
Het betreft motorvoertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Ook fietsen met een elektrische motor zijn onder deze groep geregistreerd, met uitzondering van de rijwielen met trapondersteuning. De term snorfiets is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle snorfietsen onder de classificatie bromfiets.
Bromfiets
Voertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ (volgens de Nederlandse wet) of een elektromotor met een vermogen van niet meer dan 4 kW. Het betreft voertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder.
Brommobiel
Voertuig op vier wielen, met een maximumsnelheid van 45 km/uur en een gewicht van minder dan 350 kg. De term brommobiel is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle brommobielen onder de classificatie bromfiets. Gehandicapten-voertuigen vallen hier niet onder. Ook de enkele brommobielen met 3 wielen (eeg_vrtg_cat = L2e) zijn hier niet in meegenomen. Zij worden meegenomen onder de ‘Overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken’.
Overige voertuigen met bromfietskenteken
Alle overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken exclusief snorfiets, bromfiets of brommobiel. Hieronder vallen onder andere bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.