Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen 1994-2016


Deze tabel gaat over de sancties die door de rechter in eerste aanleg zijn opgelegd. De cijfers worden uitgesplitst naar de soort sanctie en enkele kenmerken daarvan, zoals hoogte van een geldboete en duur van een vrijheidsstraf. Ook zijn de cijfers uit te splitsen naar soort misdrijf, soort verdachte en de leeftijdscategorie van de verdachte. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn daarvoor niet aangepast.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen 1994-2016

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Opgelegde sanctiesTotaal opgelegde sancties (aantal) HoofdstraffenGeldboeteGeldboete: onvoorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenGeldboeteGeldboete: gedeeltelijk onvoorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenGeldboeteGeldboete: voorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenGevangenisstrafGevangenisstraf: onvoorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenGevangenisstrafGevangenisstraf: gedeeltelijk onvoorw. (aantal) HoofdstraffenGevangenisstrafGevangenisstraf: voorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenJeugddetentieJeugddetentie: onvoorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenJeugddetentieJeugddetentie: gedeeltelijk onvoorw. (aantal) HoofdstraffenJeugddetentieJeugddetentie: voorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenTaakstrafWerkstraf (aantal) HoofdstraffenTaakstrafLeerstraf (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenOverige hoofdstraffen (aantal) Opgelegde sanctiesMaatregelenTBS onvoorwaardelijk (aantal) Opgelegde sanctiesMaatregelenTBS voorwaardelijk (aantal) Opgelegde sanctiesMaatregelenPlaatsing in inrichting voor jeugdigen (aantal) Opgelegde sanctiesMaatregelenPlaatsing in inr. stelselmatige daders (aantal) Opgelegde sanctiesMaatregelenOnttrekking aan verkeer (aantal) Opgelegde sanctiesMaatregelenBetaling aan de staat (aantal) Opgelegde sanctiesMaatregelenOverige maatregelen (aantal) Bijkomende straffenOntzegging rijbevoegdheidOntzegging onvoorwaardelijk (aantal) Bijkomende straffenOntzegging rijbevoegdheidOntzegging gedeeltelijk voorwaardelijk (aantal) Bijkomende straffenOntzegging rijbevoegdheidOntzegging voorwaardelijk (aantal) Opgelegde sanctiesBijkomende straffenVerbeurdverklaring (aantal) Opgelegde sanctiesBijkomende straffenStillegging van de onderneming (aantal) Opgelegde sanctiesBijkomende straffenOverige bijkomende straffen (aantal) Opgelegde sanctiesStraf onbekend (aantal)
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2016* 115.780 15.995 2.450 3.950 15.650 8.090 11.245 310 580 390 32.540 235 210 170 0 75 410 880 14.015 480 3.480 2.050 1.365 1.040 5 40 120
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2016* 750 290 290 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 5 0 5 0
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2016* 115.030 15.700 2.160 3.820 15.650 8.090 11.245 310 580 390 32.540 235 210 170 0 75 410 880 14.010 455 3.480 2.050 1.365 1.035 5 35 120
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2016* 101.815 13.930 1.840 3.020 14.445 7.280 9.795 295 545 365 28.055 200 200 155 0 70 385 835 12.655 420 3.175 1.780 1.245 975 5 35 105
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2016* 13.120 1.750 320 795 1.170 800 1.440 15 30 25 4.475 35 10 15 0 5 25 45 1.350 35 300 270 120 60 0 0 15
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2016* 100 20 0 0 40 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 5 0 0 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2016* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens