Misdrijven; berechting in eerste aanleg, gemeenten (indeling 2011) '94-'11

Misdrijven; berechting in eerste aanleg, gemeenten (indeling 2011) '94-'11

Soort misdrijf Eindbeslissingen Perioden Totaal afdoeningen door de rechter (aantal)
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 1994 96.510
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 1995 102.310
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 1996 104.615
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 1997 106.370
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 1998 105.030
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 1999 111.310
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2000 111.035
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2001 112.035
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2002 116.810
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2003 134.630
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2004 133.220
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2005 132.595
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2006 134.375
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2007 127.580
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2008 127.390
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2009 126.365
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2010 105.990
Misdrijven, totaal Totaal eindbeslissingen 2011* 101.755
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De cijfers zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, eindbeslissing, 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2011. De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB).
De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten, naar de situatie in 2011.
Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 december 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Misdrijven; vervolging en berechting naar regio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in
eerste aanleg.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een
eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van alle
rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Een rechtbank in eerste aanleg is de volgens de wet eerst aangewezen
rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld.