Misdrijven; berechting in eerste aanleg, 1994-2016

Bewerk tabel

Deze tabel gaat over afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter. De cijfers zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, soort verdachte, de leeftijdscategorie van de verdachte, soort rechter, soort eindbeslissing, soort vonnis en soort rechtsmiddel. Zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd zijn niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn daarvoor niet aangepast.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Misdrijven; berechting in eerste aanleg, 1994-2016

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Totaal afdoeningen door de rechter (aantal) Soort rechterMeervoudige kamer (aantal) Soort rechterPolitierechter (aantal) Soort rechterMeervoudige economische kamer (aantal) Soort rechterEconomische politierechter (aantal) Soort rechterKinderrechter (aantal) Soort rechterRaadkamer (aantal) Soort rechterOnbekend (aantal) Soort eindbeslissingOnbevoegdverklaring van de rechter (aantal) Soort eindbeslissingNiet-ontvankelijk Openbaar Ministerie (aantal) Soort eindbeslissingNiet-ontvankelijke verdachte (aantal) Soort eindbeslissingSchorsing van de vervolging (aantal) Soort eindbeslissingVrijspraak (aantal) Soort eindbeslissingOntslag rechtsvervolging met maatregel (aantal) Soort eindbeslissingOntslag rechtsvervolging zonder maatr. (aantal) Soort eindbeslissingSchuldigverklaring met straf (aantal) Soort eindbeslissingSchuldigverklaring zonder straf (aantal) Soort eindbeslissingOnbekend (aantal) Soort vonnisContradictoir vonnis (aantal) Soort vonnisVerstekvonnis (aantal) Soort rechtsmiddelZonder rechtsmiddel (aantal) Soort rechtsmiddelHoger beroep (aantal) Soort rechtsmiddelCassatie (aantal) Soort rechtsmiddelRechtsmiddel onbekend (aantal)
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2016* 94.350 12.255 75.125 0 2.385 4.580 0 0 60 970 145 5 10.060 0 570 80.245 2.295 0 72.040 22.160 77.750 16.595 0 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2016* 860 100 15 0 745 0 0 0 0 15 15 0 75 0 10 715 25 0 690 165 705 150 0 0
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2016* 93.490 12.155 75.110 0 1.645 4.580 0 0 55 955 130 5 9.985 0 560 79.530 2.270 0 71.350 22.000 77.045 16.445 0 0
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2016* 81.700 11.110 65.130 0 1.490 3.965 0 0 50 835 105 5 8.530 0 475 69.830 1.870 0 62.205 19.370 66.845 14.855 0 0
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2016* 11.710 1.020 9.920 0 150 620 0 0 5 120 25 0 1.450 0 80 9.630 395 0 9.080 2.610 10.135 1.575 0 0
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2016* 85 25 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 75 5 0 65 20 70 15 0 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2016* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens